Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Висновки

1. Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Маркетинг у сфері страхування - це система взаємодії страховика і страхувальника, направлена на взаємне врахування інтересів і потреб. Часто під страховим маркетингом розуміють комплекс дій, направлених на максимізацію прибутку страховика в довгостроковому плані за рахунок більш повного врахування потреб споживачів. Страхування є специфічною фінансовою послугою, яка задовольняє потреби людей в безпеці, в першу чергу економічній. Особливості ринку страхових послуг заключаються в наступному.

 • 2. Послуга не існує до ії надання. Страховим послугам властиві такі характеристики:
 • 1) нематеріальний характер послуг;
 • 2) нерозривність виробництва і споживання послуг;
 • 3) неоднорідність;
 • 4) нездатність послуг до збереження.

Страхова компанія може описати переваги, які з'являються в результаті надання послуги, а самі страхові послуги можливо оцінити тільки після їх виконання.

 • 3. Страхування може бути добровільним або обов'язковим.
 • 4. Страховий маркетинг, як і маркетинг взагалі, включає: дослідження ринку та власного страхового портфеля; розробку вимог до страхових послуг; просування страхових послуг на ринок.
 • 5. Основні принципи страхового маркетингу:
  • o всебічне вивчення ринку збуту страхових полісів виходячи з наявних страхових інтересів, побажань та переваг страхувальників;
  • o цілеспрямований вплив на ринок страхувальників з метою формування платіжеспроможного попиту на страхові послуги;
  • o пристосування поточної діяльності страхової компанії до вимог страхового ринку. Розробка та впровадження в практику таких видів страхування, які б відповідали споживчим перевагам страхувальників.

Практична реалізація принципів страхового маркетингу на рівні конкретної організації означає:

 • o націленість на досягнення кінцевого практичного результату своєї діяльності;
 • o направленість на отримання довгострокових стабільних результатів, отримання ринкової вартості страхової компанії;
 • o здійснення стратегії і тактики активної адаптації до вимог потенціальних споживачів з одночасним впливом на споживацький попит і тенденції його розвитку.
 • 6. Стратегія великої страхової компанії - комплексне вивчення та комплексне обслуговування своїх клієнтів. Відповідно формуються і завдання маркетингу, а саме:
  • o виявлення нових видів страхових послуг, які страхова компанія може запропонувати фізичним та юридичним особам;
  • o визначення частки ринку клієнтури, в якій позиція страхової компанії стійка, визначення потенційної клієнтури;
  • o типи і засоби проведення реклами, ступінь ії зацікавленості та інтенсивності;
  • o розробка програми створення сприятливих умов реалізації страхових послуг та визначення вартості такого роду проектів.

Страховий захист - це специфічний вид послуги, індивідуальна матеріалізація якої (страхова виплата) для страхувальника може відбутися, а може і не відбутися, що передбачено умовами ризикового страхування. В той же час з моменту заключення угоди страхування сторонами і виплати страхової премії страховиком ця послуга для нього існує в якості гарантії покриття збитків в контексті страхових випадків, передбачених угодою страхування, що забезпечує клієнту спокій і впевненість у бізнесі і/чи в житті.

Розробка вимог до страхового продукту - це процес визначення його якостей, які задовольняють вимоги страхувальників та мають відповідні споживчі переваги щодо форми організації страхового продукту. В такий перелік входять:

 • o об'єкти страхування;
 • o страхові ризики (страхове покриття);
 • o вартість страхового продукту;
 • o додаткові послуги, що надаються страховиком (юридичне обслуговування, ремонт потерпілого майна і т. д.);
 • o якість і повнота обслуговування клієнта на стадії проходження страхового договору.

Просування страхового продукту на ринок (комерціалізація) представляє собою:

 • o інформування потенційних споживачів про наявність страхового продукту та його позитивних якостях, переконання потенційного страхувальника в необхідності придбання страхового покриття (цільова реклама страхового продукту);
 • o стимулювання продажів страхової продукції за рахунок підвищення привабливості образу (іміджу) страхової компанії (іміджева реклама страховика);
 • o створення системи збуту страхової продукції, яка забезпечує найбільшу ефективність продаж;
 • o стимулювання збуту через систему знижок страхувальникам, премій продавцям страхових послуг, конкурси, лотереї, рекламу на місцях продажу.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін. Управління маркетингом здійснюється перш за все через створення маркетингової системи страхової компанії, яка включає три основні елементи: організаційно-управлінський, дослідницький і програмно-контрольний.

Завдання служби маркетингу страхової компанії по суті витікають з основних принципів управлінського маркетингу: збір, обробка, аналіз і узагальнення інформації про страховий ринок (страхувальниках, страховиках, можливих нових потенційних клієнтах), вивчення страхових інтересів клієнтури, підготовка даних, необхідних для ухвалення рішень по ефективнішому пристосуванню оперативно-господарської діяльності страховика до вимог страхового ринку, активне формування попиту на пропоновані страхові послуги, створення ефективної системи продажів страхових полісів. Організаційна структура служби маркетингу визначається специфікою діяльності страхової компанії, особливостями її організаційно-правової форми. Організаційна побудова служби маркетингу ґрунтується на функціональній, матричній або "нетоварній" структурі. Маркетинговий контроль, як видно з схеми маркетингового циклу, однією з функцій управління фірмою, крім аналізу, синтезу, планування, спостереження і виконання, полягає в контролі за виконанням плану. Важливе соціально-економічне значення страхування визначається, перш за все, тим, що воно проникає в усі сфери життя суспільства і окремих його суб'єктів. Страхування тісно пов'язане з соціальним прогресом і рівнем цивілізації; страховий маркетинг орієнтується на широке коло клієнтів та їх різноманітні інтереси. Страховий маркетинг в цілому є комплексним економічним явищем, в сферу дії якого включаються фізичні особи і домогосподарки, підприємства, організації, держава.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші