Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління товарними запасами торговельного підприємства

Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

1)

За даними таблиці визначити:

 • 1) товарні запаси в днях обороту на кінець І кварталу;
 • 2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів;
 • 3) прибутковість товарних запасів;
 • 4) суму вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності запасів.

Таблиця

Найменування товарної групи

Товарооборот за І квартал, тис. грн

Товарні запаси, тис. грн

Норма товарних запасів, ДНІ

на

01.01

на

01.02

на 01.03

на 01.04

А

510

201,2

201,3

201,9

203

22

Б

365

201,6

202,4

201,9

202,2

45

В

1070

203

202,1

201,6

203,5

17

Усього

1945

605,8

605,8

605,4

608,7

27

Сума прибутку за І квартал -101,9 тис. грн.

Розв'язок

1. Розрахунок середніх товарних запасів (73):

^01.01 , Тп , Т? , Т301 04

_ - +і-*ош + і'Чоі.:оз+ "

73 ш—2-1—і

п -1

дс ТЗош" ТЗоі.аг" " обсяги звітних товарних запасів;

73ош" 73ої.о4

п - кількість періодів.

^+201,3 + 201,9 + ™ А: —2-і- = 201,8 тис. грн.

^+202.4+201,9+^ Б: —2---2_ -202,1 тис. грн.

203 „Л1іС 203,5 -+ 202,1 + 201,6+--

В: -2-2_ = 202,3 тис. грн.

З

 • 605,8 ,ЛСО £ЛСА 60*7
 • ——+605,8+605,4+——

Усього: —----2—-= 606,2 тис грн

2. Розрахунок рівня товарних запасів (Ртз):

Р - ^ 01 -04 /7

де Щм - обсяг товарообороту за перший квартал; Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

203

А: —90 = 35,8 дні. 510

202 2

Б: =^=-90 = 49,9 дні. 365

В; ША.90 = 17 і ОИІш 1070

Усього: —^-90 = 28,2 дні. 1945

 • 3. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (ЛОтз):
 • 73

ПОтз =—— Д.

А: ^Ьі90 = 35,6 дні . 510

202 1

Б: ±^-90 = 49,8 дні . 365

202 З

В: ^^-90 = 17,0 дні . 1070

Усього: ^^90 = 28,0дні. 1945

4. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів (КОтз):

ПОтз ТЗ

А 90 л.,

А: — = 2,5(/ша).

90

Б: — = 1,8(/кш). 49,8

90

В: — = 5,3(шза). 17,0

Усього: -^2- = 3,2 (раза). 28,0

5. Розрахунок прибутковості товарних запасів (Птз):

Птз =£¿£400, ТЗ

де #,„ - сума прибутку за І квартал.

А: ^1100 = 50,5% 201,8

Б: ^-100 = 50,4% 202,1

В: 121^100 = 50,4% 202,3

Усього: !2!£і00 = 16,8%. 606,2

6. Розрахунок суми вивільнення (відволікання) коштів у випадку прискорення (уповільнення) оборотності запасів (£):

ТП

1 = (ПОт-Нт)^, де Нтз - норма товарних запасів.

А: (35,6 - 22)^- = 77,1 тис. гри. Б: (49,8 - 45)— = 19,6 тис. грн.

В: (17,0 -17)1212 = о,2 тис. грн. 4 7 90 у

1945

Усього: (28,0-27)-= 22,7 тис. грн.

 • 90 у
 • 7. Вивільнення або відволікання коштів:

ПОтз > Нтз — відволікання коштів ПОтз < Нтз — вивільнення коштів

А: відволікання коштів

Б: відволікання коштів

В: відволікання коштів

Усього: відволікання коштів

Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства

(2)

За даними таблиці проаналізувати стан товарних запасів. Для цього:

 • 1) розрахувати темпи зростання товарообороту та товарних запасів, коефіцієнт співвідношення темпів зростання цих показників (порівняти темпи зростання товарообороту та товарних запасів);
 • 2) періоди та коефіцієнти оборотності товарних запасів.

Таблиця тис. грн

Показники

І квартал

II квартал

1. Товарооборот

4050

4365

продовольчі товари

2520

2725

непродовольчі товари

1530

1640

2. Середні товарні запаси

1180

1120

продовольчі товари

350

400

непродовольчі товари

830

720

Чи є нормальним співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів?

Розв'язок

1. розрахунок динаміки товарообороту на підприємстві (АПто -абсолютний приріст товарообороту, Тр„о - темп зростання товарообороту):

то

Трто = іоо.

' /ПО *л

усього: /шлю = 4365,0 - 4050,0 = 315,0 тис. грн.

7),во="65£.100 = т0 4050,0

продовольчі товари: АПто = 2725,0 - 2520,0 = 205,0 тис. грн.

2725 0

ТРто =±1±£г^ю0 = 108,1%. 2520,0

непродовольчі товари: АПто = 1640,0-1530,0=110,0 тис. грн.

 • 2^=1^.100=107,2 •/.. ао 1530,0
 • 2. розрахунок динаміки середніх товарних запасів на підприємстві (АІГтз, Тртз):

АПтз =Т32""-Т3ш Трщ =Е^а-ю0.

13 Int

усього: апп = 1120,0-1180,0= -60,0 тис. грн.

^=^"00 = 94,9%. m 1180,0

продовольчі товари: АПтз = 400,0-350,0= 50,0 тис. грн.

Тр. =±°М1оо = 114,3%. 73 350,0

непродовольчі товари: апп = 720,0-830,0= -110,0 тис. грн.

720 0

Тр= = -^400 = 86,7%. утз 830,0

3. розрахунок періоду обороту товарних запасів на підприємстві

{ПОтз):

ТЗ

ПОтз = — Д, ТО

де Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

усього: і кв ПОтз = 1180,0-90/4050,0 =26,2 дні. ii кв ПОтз = 1120,0-90/4365,0 =23,1 дні.

продовольчі товари: і кв яотз=350,0-90/2520,0=12,5 дні.

п кв яотз=400,0-90/2725,0=13,2 дні. непродовольчі товари: і кв яо/из=830,0-90/1530,0=48,8 дні.

п кв яо""=720,0-90/1640,0 =39,5 дні.

 • 4. розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів
 • (КОтз):

К0тз=—^—. ПОтз

усього: і кв #оіиз=90/26,2=3,4 разів. ii кв #0^=90/23,1=3,9 разів.

продовольчі товари: і кв яои=90/12,5=7,2 разів.

п кв КОтз=90П 3,2=6,8 разів. непродовольчі товари: і кв /гоіз=90/48,8=1,8 разів.

ii кв яоіз=90/39,5=2,3 разів.

S. Розрахунок коефіцієнта співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів (К):

Усього: 107,0/94,9=1,14 Продовольчі товари: 108,1/114,3=0,95. Непродовольчі товари: 107,2/86,7=1,24.

Якщо К>1, то співвідношення темпів зростання товарообороту та товарних запасів є нормальним, а якщо К<1, то ненормальним.

Усього: 1,14-нормальне.

Продовольчі товари: 0,95 - ненормальне.

Непродовольчі товари: 1,24-нормальне.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші