Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Психологія arrow Вікова та педагогічна психологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Психологічна характеристика дошкільного віку

Дошкільним віком вважається період від 4 до 6-7 років. Основними особливостями цього віку є те, що складається нова соціальна ситуація розвитку, провідною діяльністю стає гра, під час якої дошкільники опановують інші види діяльності, виникають важливі новоутворення у психічній та особистісній сферах, відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток дитини, формується готовність до навчання у школі.

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці характеризується тим, що у дитини з'являється коло елементарних обов'язків; змінюються взаємини з дорослими, набуваючи нових форм: спільні дії поступово змінюються самостійним виконанням дитиною вказівок дорослого; з'являється можливість систематичного навчання; дитина вступає в певні стосунки з однолітками (розширюється соціальне оточення); внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується усвідомленням свого "Я" та своїх вчинків, величезним інтересом до світу дорослих, їхньої діяльності та взаємин; дитина діє, як дорослий, але у формі сюжетно-рольової гри. Таким чином, соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку має наступну схему:

Дитина <-> Сюжетно-рольова гра <-> Соціальне оточення

Як бачимо, провідною діяльністю для даної соціальної ситуації розвитку є сюжетно-рольова гра - діяльність, у якій діти беруть на себе ролі дорослих людей і узагальнено, у спеціально створених ігрових умовах відтворюють їхні дії та стосунки між ними. У грі дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює всю систему людських взаємин. Сюжетно-рольова гра має свою структуру, яка складається з сюжету, ролі, дій образотворчого характеру, уявної ситуації та правил.

Соціальна ситуація розвитку цього віку обумовлює появу двох нових потреб у дитини:

 • 1) потреба у спілкуванні з однолітками;
 • 2) потреба у суспільно значимій діяльності.

Ці потреби породжують основне протиріччя дошкільного віку:

дитина є членом суспільства і поза ним жити не може, основна її потреба - жити разом з оточуючими людьми, але дитина ще не розвинена так, щоб це здійснити: її життя проходить в умовах опосередкованого (через гру), а не прямого зв'язку зі світом.

Протягом дошкільного віку в психіці дитини виникають особливо важливі для її подальшого життя психологічні новоутворення:

 • 1) починає розвиватися творча діяльність, яка виражається у здатності перетворювати навколишню дійсність, створювати нове. Проявляється це в конструкційних іграх, технічній і художній творчості;
 • 2) пізнавальні психічні процеси починають працювати в режимі єдиної інтелектуальної діяльності, проявляється об'єднання зовнішніх і внутрішніх дій;
 • 3) виникає та починає успішно функціонувати внутрішнє мовлення як засіб мислення, з'являється опосередкована певними уявленнями довільна поведінка;
 • 4) дитиною усвідомлюються норми і правила. Вони починають керувати її поведінкою, перетворювати її дії на довільні та морально регульовані вчинки;
 • 5) виникають первинні моральні настанови, передусім розрізнення того, що є добрим і поганим;
 • 6) дитина вже не може жити у безладі. Все, що бачить, вона намагається впорядкувати, збагнути закономірні відношення навколишнього світу, що є свідченням виникнення первинного, хоча ще схематичного дитячого світогляду.

До особливостей розвитку мовлення в дошкільному віці належать наступні:

 • 1) діти засвоюють мову дуже швидко, їхній словниковий запас зростає не тільки за рахунок іменників, а й дієслів, займенників, прикметників, числівників до 2500-3500 слів (у 6 років);
 • 2) оволодівають умінням з'єднувати слова у речення за законами граматики, у 4-5-річному віці без спеціального навчання засвоюють елементарні правила граматики і синтаксису рідної мови;
 • 3) розвивається звукова сторона мови, дошкільники починають усвідомлювати особливості своєї вимови, а також оволодівати різними модифікаціями темпу та сили голосу, дикцією та виразністю мовлення;
 • 4) з'являється оригінальне словотворення. Наприклад, "Від м'ятних цукерок у роті сквознячок", "Бабуся! Ти моя найкраща любов-ниця", "Пішли в ліс заблуждатися" "Покладіть мені на голову холодний мокрес!" і т.д.;
 • 5) діти самостійно придумують казки, розповіді, коротенькі віршики, "дражнилки", використовують різноманітні виражальні засоби, зацікавлено сприймають чужі аргументи, докази й самі ними користуються.

Практична частина роботи

Найпершу психічну властивість, яку можливо визначити у дитини - це її тип темпераменту, оскільки він є вродженим і не змінюється протягом життя. Дуже важливо знати тип темпераменту дитини для того, щоб враховувати психофізіологічні властивості в її розвитку, навчанні та вихованні особливо в умовах праці вчителем технологій.

Одним з методів визначення типу темпераменту є метод Б. Й. Цуканова. Це один з небагатьох методів в експериментальній психології, який дозволяє об'єктивно, коректно і досить точно вимірювати та кількісно визначати тип темпераменту людини, похідні від нього якості індивіда, а також розраховувати біологічні цикли індивіда, ризик хвороб, індивідуальні періоди сну та неспання тощо (про це докладніше можливо дізнатись у книзі Б. Й. Цуканова "Час у психіці людини"[46]).

Опис та ідея методики

Український психолог Б. Й. Цуканов встановив, використовуючи відому ще з кінця XIX століття методику відтворення часових проміжків малої тривалості (кілька секунд) у слуховому, моторному та зоровому аналізаторах, що представникам різних типів темпераменту властиві закономірні "помилки", тобто відхилення у точності відтворення заданих проміжків часу. Йому вдалося довести залежність помилки відтворення від типу темпераменту. Саме на цій основі ним було розроблено об'єктивний метод визначення типу темпераменту, яким може оволодіти кожний психолог і педагог, але за умов дотримання певних правил.

Інструкція, обладнання та стимульний матеріал до виконання дослідження

Для проведення дослідження необхідно мати 2 спортивні секундоміри механічного типу (електронні секундоміри підходять лише за умови, якщо при вмиканні та вимиканні вони видають чіткий і досить гучний сигнал) і навчитись точно відмірювати часові інтервали тривалістю від 1 до 5 секунд. Також при наявності використовується спеціальна комп'ютерна програма.

Процедура діагностування полягає в тому, що психолог або педагог почергово пред'являє у випадковому порядку інтервали в 1, 2, 3, 4, 5 секунд, а той хто досліджується (методику можна використовувати для тестування темпераменту вже у дітей віком від 4-6 років, коли вони можуть міцно тримати у руці секундомір і натискати на його кнопку пуску і зупинки ходу та розуміють поставлене завдання) має кожного разу запам'ятовувати тривалість відповідного часового інтервалу, що задається експериментатором клацанням кнопки секундоміру на початку і в кінці запланованого проміжку часу. Всі інтервали, які задаються дослідником, попередньо фіксуються у протоколі (Х1) (табл. 2) (підготуйте його перед виконанням практичної роботи), а ті, що відтворюються досліджуваним (У) - записуються в ньому ж навпроти відтворених.

Дослідник тисне на кнопку точно і чітко, не називаючи тривалість інтервалу. Потім він пропонує досліджуваному, не дивлячись на циферблат, натиснути на кнопку таким чином, щоб між першим і другим натисканням був відтворений заданий і запам'ятований інтервал. Далі секундомір досліджуваного бере психолог, записує у протокол відтворений клієнтом інтервал, повертає стрілку секундоміру у вихідну позицію і пропонує наступний інтервал.

Таблиця 2

Приклад оформлення протоколу дослідження типу темпераменту за методикою Б. Й. Цуканова

Приклад оформлення протоколу дослідження типу темпераменту за методикою Б. Й. Цуканова

Така процедура повторюється стільки разів, скільки інтервалів пропонується і відтворюється.

Заміри проводяться у дві серії. Перша - навчальна серія (наприклад: 4, 2, 5, 3, 1 секунда) складається з п'яти спроб. Досліджуваний адаптується до умов тестування і вчиться працювати за означеними правилами. Йому можна, за бажанням, запропонувати вести рахунок в умі і таким чином більш точно запам'ятовувати й відтворювати інтервали. Проте, можна працювати і без усного рахування тривалості інтервалів.

Другий етап - контрольний (наприклад: 4, 2, 5, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 5 секунд).

Обробка результатів

Після виконання дослідження підраховується показник типу темпераменту, названий Б. Й. Цукановим тау-типом ( т ):

Отже, для даної людини тау-тип дорівнює 0,97 сек.

Інтерпретація результатів

Було встановлено, що у людській популяції тау-типи представників "чистих" і "проміжних" типів темпераменту розподіляються рівномірно за всією шкалою від 0,7 секунди до 1,1 секунди.

Таким чином, місце величини "0,97" у діапазоні тау-типів позначене на рис. 1. У даної людини меланхолоїдний тип темпераменту.

Діапазон тау-типів у людській популяції за Б.Й. Цукановим

Рис. 2. Діапазон тау-типів у людській популяції за Б.Й. Цукановим

По закінченню дослідження зробіть висновки. Для цього ознайомтесь з орієнтовними запитаннями, які допоможуть їх сформулювати:

 • - До якого типу темпераменту належите ви?
 • - Порівняйте результати, які ви отримали при дослідженні свого типу темпераменту за тестом Айзенка (який робили при вивченні курсу загальної психології) та за методикою Б.Й. Цуканова. Поясніть ці результати.
 • - Яким чином проявляється ваш тип темпераменту у навчанні та праці?
 • - Чи відповідає ваш стиль, темп життя вашому типу темпераменту?
 • - Наведіть рекомендації щодо врахування особливостей свого типу темпераменту в навчанні та праці?

Питання для самоконтролю та захисту практичної роботи

 • 1. У чому полягає криза новонародженості? Поясніть її причини.
 • 2. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини.
 • 3. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку новонародженої дитини.
 • 4. Що є протиріччям фази новонародженості?
 • 5. Назвіть особливості психічного розвитку новонародженої дитини.
 • 6. Які основні прийоми формування у дитини потреби в спілкуванні?
 • 7. Назвіть новоутворення фази новонародженості.
 • 8. Що таке комплекс пожвавлення?
 • 9. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку немовляти.
 • 10. Дайте характеристику провідній діяльності немовляти.
 • 11. Назвіть анатомо-фізіологічні особливості немовляти.
 • 12. Які основні особливості психічного розвитку немовляти?
 • 13. Охарактеризуйте психічні новоутворення в немовлячому віці.
 • 14. Яке протиріччя немовлячого віку?
 • 15. Що є центральними новоутвореннями немовлячого віку?
 • 16. Поясніть причини, суть та прояви кризи першого року.
 • 17. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку раннього віку.
 • 18. Яке основне протиріччя раннього віку?
 • 19. Які основні анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку?
 • 20. Охарактеризуйте розвиток мовлення у дітей раннього віку?
 • 21. Що є провідною діяльністю у ранньому дитинстві?
 • 22. В чому полягає криза трьох років: причини, суть, прояви, подолання негативних наслідків?
 • 23. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку дитини дошкільного віку.
 • 24. Яке центральне протиріччя у дошкільному дитинстві?
 • 25. Що є провідною діяльністю дошкільників? Надайте її ґрунтовну психологічну характеристику.
 • 26. Назвіть психологічні новоутворення дошкільного дитинства.
 • 27. Які особливості сенсорного розвитку дошкільників?
 • 28. Охарактеризуйте особливості розвитку мовлення у дошкільників.
 • 29. Які особливості розвитку мислення дошкільника?
 • 30. Як розвивається увага дошкільника?
 • 31. У чому полягає особливість розвитку пам'яті дошкільника?
 • 32. Як розвивається уява дошкільника?
 • 33. Які особливості розвитку самосвідомості і самооцінки дошкільника?
 • 34. У чому проявляється субпідрядність мотивів дошкільників?
 • 35. Які особливості формування моральних уявлень та оцінок у дошкільників?
 • 36. Які перші прояви довільної поведінки у дошкільників?
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші