Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Генезис та розвиток податкового обліку і податкових розрахунків в Україні

Для облікових процесів в Україні як пострадянської країни характерним ще залишається вплив радянської школи і традицій бухгалтерського обліку. Це простежується в наступному:

  • o орієнтація певного кола вчених та фахівців Мінфіну на "єдиний" бухгалтерський облік;
  • o надання переваги державному способу регулювання бухгалтерського обліку;
  • o непослідовність державних органів, які просувають МСФЗ та одночасно лишають незмінним організаційно-методичні підходи до бухгалтерського обліку;
  • o орієнтація в обліку практично на єдину оцінку активів за фактичною собівартістю, що тягне за собою переважно калькуляційний підхід до формування більшості облікової інформації;
  • o недооцінка значущості оподаткування як фінансової і облікової категорії, а від так намагання зведення податкового обліку до рівня обліку розрахунків з бюджетом в межах рахунку 64 "Розрахунки за податками та платежами".

Перехід від радянської системи до обліку в умовах ринкових відносин можна простежити на основі аналізу етапів розвитку податкового обліку (податкових розрахунків) в Україні. Ми провели дослідження його генезису та розвитку і виділяємо наступні характеристики його етапів (табл. 1.4).

Проведемо аналіз норм законодавства, чинних за кожним з наведених періодів. Тим самим буде визначено роль, функції й призначення податкового обліку та/або податкових розрахунків обліково-звітної інформації платника податків. Аналіз здійснювався як на основі літературних джерел, так і власного досвіду автора, який працював у ці періоді на різних посадах з виконанням функцій бухгалтера, аудитора, податкового консультанта, редактора бухгалтерського журналу.

Таблиця 1.4. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Етап

Роки

Сутність нововведень у систему обліку

І

1991 - 1996

Проведення податкових розрахунків кожного з діючих податків за методологію бухгалтерського обліку

II

1997 - 2000

Прийняття нових законів з оподаткування. Регламентація податкового обліку з податку на прибуток та з податку на додану вартість як механізму оподаткування на новій методичній базі, що відрізняється від бухгалтерських підходів. Введення з метою оподаткування прибутку понять "валовий дохід", "валові витрати", "амортизація". Введення реєстрів податкового обліку з ПДВ в централізованому порядку та регістрів доходів і витрат в ініціативному порядку

III

2001 - 2005

Період напрацювань механізмів податкового обліку, вдосконалення первинних документів (податкова накладна, розрахунки коригувань ПДВ), реєстрів обліку з ПДВ і податку на прибуток та форм звітної податкової інформації

IV

2006 - 2007

Запровадження Мінфіном України механізму податкових різниць при визначенні податку на прибуток. Період гострих дискусій навколо впровадження його положень в облікову практику. Заміна книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг) з ПДВ реєстрами податкових накладних

V

2008 - 2010

Скасування Мінфіном України механізму податкових різниць з податку на прибуток. Удосконалення механізмів оподаткування прибутку та ПДВ

VI

2011- т/ч

Набрання чинності норм Податкового кодексу України. Зміна методології податкових розрахунків з податку на прибуток на базі правил бухгалтерського обліку. Відмова від показників валових доходів, валових витрат, амортизації в податковому обліку. Намагання відновити механізм податкових різниць на новій законодавчій базі

1991 - 1996 рр

Після розпаду СРСР в Україні як самостійній державі ще зберігалися атрибути радянської системи обліку. Податки на прибуток та на додану вартість були новими податками. Тому ведення податкових розрахунків з податку на прибуток та ПДВ здійснювалося за методологію бухгалтерського обліку. Це означало, що прибуток до оподаткування розраховувався за діючим на той час порядком обліку - виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зменшувалася на суми собівартості, загальногосподарських витрат, позареалізаційних витрат, інших витрат. Крім податку з прибутку вираховувалася сума відрахувань до фондів спеціального призначення та економічного стимулювання. Ставка податку множилася на прибуток і визначалася сума податку до сплати. Роль декларації виконував розрахунок податку, який подавався разом із бухгалтерською звітністю до податкового органу щокварталу.

Податок на додану вартість з початку мав форму податку з обороту. Він застосовувався з 1991 р. Слід зазначити, що становлення податку на додану вартість в Україні проходило в два етапи: перший - до 1 жовтня 1997 року, другий - після 1 жовтня 1997 р.

В Україні прообразом податку на додану вартість був податок на добавлену вартість, правила стягування і обчислення якого були викладені в Законі УРСР "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. №1251-ХІІ [96]. В цьому Законі було визначено, що платниками податку на добавлену вартість є суб'єкти господарювання, які створюють у процесі виробництва товарів, робіт і послуг добавлену вартість до ціни придбаних предметів праці.

Наступним етапом було запровадження Закону України "Про податок на добавлену вартість" від 20.12.91 р. №2007-ХП [94].

Об'єктами оподаткування згідно з вказаним Законом були обороти з реалізації на території України товарів (крім імпортних), у тому числі виробничо-технічного призначення, виконаних робіт та наданих послуг. Сплата податку становила 28 відсотків до оподатковуваного обороту. При реалізації товарів (робіт, послуг) за регульованими цінами і тарифами, що включають податок, застосовувалася ставка в розмірі 22 відсотків.

26 грудня 1992 р. був прийнятий Декрет Кабінету міністрів України "Про податок на добавлену вартість" від 26.12.92 р. №14-92, який зупиняв дію Закону України "Про податок на добавлену вартість" від 20.12.92 р. №2007-ХП. У цьому Декреті було визначено, що податок на добавлену вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Основні риси діючої до 1 жовтня 1997 р. системи оподаткування доданої вартості були такі:

  • o відсутній механізм бюджетної компенсації стійкого дебетового сальдо;
  • o відсутні правила інфляційної нейтральності;
  • o момент виникнення права на кредитування визначається за принципом обліку собівартості;
  • o ПДВ, сплачений у ціні товарних запасів, не зменшує податкових зобов'язань;
  • o ПДВ, сплачений у ціні капітальних товарів, амортизується. Податкове поле було зруйноване численними пільгами у 1995 р.: при базовій ставці 20% середня ставка податкових вилучень до загальних обсягів реалізації становила 11%.

Облік ПДВ здійснювався на методологічній базі бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>