Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow РПС arrow Теорія економіки регіонів
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність поняття "економічного простору" та його роль у формуванні регіональних соціально-економічних систем.

Економічний простір — це господарська система, розвиток якої взаємозумовлений зв'язками між природою, суспільством та економічними відносинами, між суб'єктами господарювання. Він являє собою насичену територію, що має багато об'єктів і зв'язків між ними: населені пункти, промислові підприємства, транспортні мережі, різноманітні об'єкти інфраструктури загального користування. Близьким до поняття "економічний простір" є "просторова (територіальна) структура економіки" і "просторова (територіальна) організація господарства".

Якщо більша частина об'єктів економічного господарювання знаходиться на певній території, то економічна діяльність виходить за межі території і використовує ресурси, що знаходяться поза поверхнею землі, тобто за межами території. Це — і атмосфера, і літосфера, і гідросфера, і космічний простір. На відміну від території, що вимірюється показниками площі (м2, км2, га) ці сфери визначаються тривимірністю — довжиною, шириною та висотою чи глибиною.

В колишньому СРСР на всій території функціонував єдиний народногосподарський комплекс, що базувався на загальнодержавній власності та планово-розподільчій системі управління. В перехідному періоді істотну роль у функціонуванні економічного простору починають грати ринкові відносини, а держава виступає як безпосередній учасник ринку (як власник) і його внутрішній регулятор і координатор. Необхідними ознаками (і умовами) єдиного простору є: 1) загальне економічне законодавство; 2) єдність грошово-кредитної системи; 3) єдність митної території; 4) функціонування загальних інфраструктурних систем (енергетики, транспорту, зв'язку тощо).

Важливими складовими єдиного економічного простору є національні ринки товарів і послуг, праці, капіталів.

Специфічною ознакою економічного простору є те, що він формується виробничими відносинами, тобто зв'язками між функціонуючими системами, об'єктами та суб'єктами підприємницької та господарської діяльності. Формування економічного простору — це насамперед розвиток системи відносин щодо розміщення множини економічних об'єктів на території, утворення науково-обґрунтованих форм їх комплектування й організації взаємодії між ними.

В Конституції України зафіксовані головні вимоги, що забезпечують єдність економічного простору країни, у тому числі:

гарантована єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансів, захист конкуренції, свобода економічної діяльності, незабороненої законом;

недопущення встановлення внутрішніх митних меж, зборів мита і будь-яких інших перепон для вільного переміщення товарів, послуг і фінансів;

заборона введення емісії інших грошей в Україні, окрім гривні.

Більшість країн світу,окрім найменших, мають неоднорідний економічний простір. Але навіть у межах неоднорідного економічного простору виділяють особливі частини — анклави й ексклави.

Анклав — відокремлена ділянка території, яка по відношенню до території, що її оточує, відрізняється специфічними умовами (економічними, фінансовими, національними, національно-культурними тощо). Типовими прикладами анклавів є вільні й офшорні економічні зони, що мають особливі режими зовнішньоекономічної й фінансової діяльності.

Ексклав — це відокремлена від основної території країни її частина. Наприклад, у Російській Федерації усіма ознаками ексклаву володіє Калінінградська область, оточена територіями Польщі й Литви. У певному сенсі ексклавами є об'єкти за кордоном, що знаходяться у власності, в оренді чи під юрисдикцією держави (території посольства тощо).

Регіон є частиною економічного простору. З точки зору внутрішньої просторової структури, регіони поділяються на два основних типи: однорідні та вузлові.

Однорідний (гомогенний) регіон не має великих внутрішніх різниць за суттєвими критеріями, наприклад, за природними умовами, щільністю населення, доходами на душу населення тощо. Очевидно, що повністю однорідний регіон — це абстракція, в реальності повністю однорідних регіонів не буває. Навіть якщо за багатьма критеріями регіон відносно однорідний, то за окремими — обов'язково неоднорідний. Зокрема, навіть у районі будь-якого особливого природного об'єкта (водного джерела, родовища корисних копалин тощо) чи великого міста виділяється регіон однорідним відразу за багатьма критеріями. Поняття "однорідного (гомогенного) регіону" має головним чином концептуально-методологічне значення.

Отже, аналіз національної економіки як системи регіонів концентрує увагу на різницях між регіонами і припускає, що внутрішні відмінності регіонів є несуттєвими факторами, тобто кожний регіон умовно однорідний. Припущення однорідності регіонів неявно присутні у макроекономічних територіях і моделях регіонального розвитку.

Вузловий регіон має один чи кілька вузлів (центрів), які пов'язують решту простору. Регіон такого типу називають також центральним, поляризованим.

У просторовій структурі вузлів регіону виділяють низку типових елементів:

точка — це об'єкт, ділянка, внутрішніми розмірами якого можна зневажити;

центр — об'єкт (чи концентрована група об'єктів), який відносно решти простору виконує якусь важливу функцію (адміністративну, фінансову, інформаційну);

ядро — частина регіону, в якій найбільше (із найбільшою щільністю, інтенсивністю) виражені його суттєві ознаки. Наприклад, у регіоні ресурсного типу в ядрі концентрується основна частина видобутку сировини;

периферія — "решта" частини простору, що доповнює центри, ядро. Крім того, в аналізі простору регіону виділяють й інші елементи: осередок, фокус, полюс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>