Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості організації оплати праці на підприємстві

Як вказано в ст.5 Закону України "Про оплату праці", організація оплати праці здійснюється на підставі:

 • - законодавчих та інших нормативних актів;
 • - Генеральної угоди на державному рівні;
 • - галузевих, регіональних угод;
 • - колективних договорів;
 • - трудових договорів.

Суб'єктами організації оплати праці є:

 • - органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • - власники, об'єднання власників або їх представницькі органи;
 • - профспілки, об'єднання професійних спілок або їх представницькі органи;
 • - працівники.

Організація оплати праці визначає взаємозв'язок мір праці і мір її оплати. Міри праці визначають за допомогою кількісних та якісних показників, а міри оплати - за допомогою прожиткового рівня.

Основною вимогою до організації оплати праці на підприємстві є забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю продукції, а також гарантованості виплати заробітної плати за рахунок результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Організацію оплати праці слід будувати з урахуванням таких принципів:

 • 1. Здійснення оплати праці найманого працівника залежно від його особистого вкладу, кількості та якості витраченої праці.
 • 2. Надання самостійності підприємству у виборі форми і системи оплети праці, а також визначенні її розміру відповідно до чинного законодавства.
 • 3. Дотримання співвідношення в оппаті праці різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності та престижності виконуваних робіт, а також умов праці.
 • 4. Стимулювання підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, зменшення собівартості і поліпшення якості продукції.
 • 5. Регулювання системи оплати праці з тим, щоб забезпечити просте відтворення робочої сили на підприємстві.
 • 6. Посилення соціального захисту працівників.
 • 7. Ясність і простота способів нарахування заробітної плати.

Забезпечення виконання основних принципів організації оплати праці здійснюється за допомогою таких її складових елементів, як система угод і договорів на різних рівнях ієрархії, а також через нормування праці, тарифну систему, різні форми й системи оплати праці на окремих підприємствах і його структурні підрозділи. Кожний з цих елементів має власне призначення, проте їхня взаємодія забезпечує дієве формування системи матеріальної зацікавленості у досягненні високих виробничих показників кожним з працівників.

За сучасних умов господарювання суб'єктів підприємницької діяльності разом із загальноекономічними змінами відбуваються певні зміни і в сфері оплати праці. Проте ці зміни відбуваються повільно, і система оплати праці має такі недоліки:

 • - суттєві розбіжності' в розмірах заробітної ппати працівників однакового професійно-кваліфікаційного рівня у державному і недержавному секторах;
 • - низька частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті (ВВП);
 • - деформоване співвідношення мінімального і максимального рівнів заробітної плати;
 • - втрата тарифною системою оплати праці своєї стимулюючої функції, недостатня тарифна частина в загальній заробітній платі;
 • - недостатня залежність розмірів заробітної плати від кількості та якості праці;
 • - невиконання мінімальною заробітною платою своїх функцій;
 • - деформація співвідношення рівнів заробітної плати працівників фізичної і розумової праці.

Зважаючи на вказані недоліки, слід зазначити, що правильна організація системи оплати праці є необхідною умовою ефективного стимулювання праці. її реформування має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили; встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній заробітній платі; удосконалення механізму державно-договірного регулювання заробітної плати тощо.

Як вказано в ст.6 Закону України "Про оплату праці", основою організації системи оплати праці є тарифна система, яка включає такі елементи:

 • - тарифні сітки;
 • - тарифні ставки;
 • - схеми посадових окладів;
 • - тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>