Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МАРКЕТИНГ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Визначення суті маркетингу в сфері туризму

Маркетинг містить у собі безліч найрізноманітніших видів діяльності, у тому числі маркетингові дослідження, розробку товару, організацію його збуту, встановлення цін, рекламу. Маркетинг соціальних послуг - це вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну. Сфера дії маркетингу соціальних послуг останнім часом розширилася і включає в себе, крім товарів, послуги, організації, місця, ідеї. Таким чином, з'явилося поняття маркетингу послуг, що має на увазі під собою процес розробки, просування й реалізації послуг, орієнтований на виявлення спеціальних потреб клієнтів і покликаний допомогти клієнтам оцінити послуги сервісної організації й зробити правильний вибір.

Зародившись у виробничій сфері, маркетинг соціальних послуг досить тривалий час не знаходив відповідного застосування в сфері послуг і, зокрема, у сфері туризму. Однак зростання конкуренції, комерціалізації туристської діяльності призвели до необхідності якнайшвидшого впровадження основних елементів маркетингу соціальних послуг в практику роботи туристичного підприємства. Разом з тим туризм має певні особливості, пов'язані з характером соціальних послуг, формами продажу тощо. Так, для забезпечення ефективної технології продажу турпродукту потрібна попередня робота, у ході якої готується набір послуг з фіксованою ціною, а реальний попит на нього проявляється набагато пізніше. Керівництво турфірми має вгадати бажання покупців, зробити за них вибір напрямку подорожі, засобів розміщення, виду транспорту й т. д. і тільки після цього запропонувати готовий турпакет на продаж. Виходячи з даної особливості виробництва турпродукта і його реалізації, ключовою фігурою в маркетингових заходах представляється оптова туристична компанія (туроператор). Саме туроператор ухвалює рішення щодо того, який напрямок подорожей буде модним у майбутньому сезоні, який контингент покупців скористається його пропозицією, як відіб'ється поточна економічна ситуація на рівні купівельної спроможності, як залучити покупця на свою сторону, які готелі запропонувати - комфортабельні й дорогі або менш фешенебельні й більш дешеві й т. д. Отже, для того, щоб реально використовувати маркетинг соціальних послуг як надійний інструмент досягнення успіху на ринку, фахівцям туристичних підприємств необхідно опанувати його методологію й уміння застосовувати їх залежно від конкретної ситуації. Таким чином, маркетинг соціальних послуг у туризмі - це система безперервного узгодження пропонованих послуг з послугами, які користуються попитом на ринку і які туристичне підприємство здатне запропонувати із прибутком для себе й більш ефективно, ніж це роблять конкуренти. Сутність маркетингу соціальних послуг полягає в тому, щоб пропозиції туристських послуг в обов'язковому порядку орієнтувалися на споживача й на постійне узгодження можливостей підприємства з вимогами ринку. Метою маркетингу соціальних послуг в туризмі є систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, в якій знаходиться туристична фірма, збір даних, аналіз, звіт про результати й про наступне використання дослідження.

Маркетинг соціальних послуг в сфері туризму застосовується як макро-, так і на мікрорівні. Зокрема, на макрорівні масштаб маркетингових заходів у рамках адміністративних структур визначається мірою впливу туризму на економіку країни й політикою держави відносно туризму. Так, наприклад, у США в складі Управління з питань подорожей і туризму, що відповідає за розробку державної політики в області туризму, функціонує бюро туристичного маркетингу. Основні цілі його діяльності - розробка Й реалізація програм в області розвитку туризму, координація проектів і програм в області маркетингу з урахуванням американських і міжнародних туристичних проектів, стимулювання споживчого попиту на здійснення туристських поїздок у США й т. д.

На мікрорівні функціонують організаційні структури в рамках окремої туристичної компанії (відділи, департаменти), що займаються винятково маркетингом, а також незалежні маркетингові компанії, які працюють на замовлення. Можна виділити кілька основних груп замовників, найбільш зацікавлених у проведенні маркетингових досліджень у туризмі. По-перше, це національні представництва закордонних країн, національні туристичні організації, у завдання яких входить як відстеження рівня інтересу до своїх країн з боку вітчизняних туристів і турфірм, так і пошук шляхів ефективного просування свого напрямку на внутрішньому ринку. По-друге, це найбільш активні туроператори, що прагнуть не тільки втримати свої вже завойовані позиції, але й знайти нові для собі напрямки розвитку бізнесу. По-третє, це організації й фірми, чия робота тісно пов'язана з туризмом (рекламні, юридичні, інформаційні). Для першої й третьої груп необхідність такого роду досліджень ринку, скоріше, носить епізодичний характер, тому що вони в меншій мірі залежать від поточних коливань і змін на туристичному ринку. Що стосується туроператорів, то їхня залежність від кон'юнктури ринку велика й постійна, отже, серйозне ставлення до маркетингових досліджень - свого роду показник майбутньої роботи туроператора, основа їхнього подальшого успіху.

Для туроператорів найбільш типовими темами маркетингових досліджень є:

  • o складання рейтингів популярності туристичних напрямків серед туристів і турагентств. При побудові різного роду рейтингів дуже важливими є коректність і однозначність методики розрахунку, визначення ступеня впливу окремих показників роботи турфірм на результуючий рейтинговий показник;
  • o оцінка ситуації по представленому на ринку, але новому для конкретного туроператора напрямку. Насамперед, інтерес представляє виявлення реальної картини присутності на ринку провідних туроператорів (які вже мають значний досвід роботи з напрямком), оцінка можливості певного переділу ринку з погляду залучення до себе частини туристів і турагентств;
  • o оцінка поточної й перспективної ситуації на ринку по принципово новим туристичним напрямкам. Мова йде про розробку й впровадження на ринок нових для туристів напрямків, оцінку обсягів потенційного ринку, вивчення наявного на сучасний момент рівня інтересу й відношення потенційних туристів до нових програм;
  • o оцінка перспективних можливостей розвитку ринку по певним напрямкам. Тут важливим моментом є визначення можливостей і шляхів подальшого розвитку й просування конкретного напрямку, виявлення відношення туристів до рівня поточних пропозицій, розрахунок коефіцієнта зворотності по даному напрямку й внесення можливих змін у вже діючі програми з метою підтримки інтересу до них з боку споживачів;
  • o оцінка ефективності реклами. У даному сегменті досліджень проводиться аналіз загальної рекламної кампанії туроператора як у цілому (формування позитивного іміджу фірми серед туристів і туристичних агентств), так і по окремих параметрах;
  • o оцінка ефективності засобів масової інформації для рекламодавців. Мова йде про вибір переліку друкованих видань і каналів засобів масової інформації, вивчення й визначення реально використовуваних шляхів пошуку споживачами необхідної для них інформації про пропозиції, а також виявляються форми роботи із друкованими тематичними туристичними виданнями, частота й глибина роботи з ними та інше;
  • o аналіз ситуації в регіонах. У даному напрямку досліджень зачіпається одна з важливих проблем розвитку столичних туроператорів, які розглядають регіони як основний резерв розширення масштабів своєї діяльності. У цьому зв'язку необхідно визначати рівень переваги регіональних агентств, умови для розширення їхньої роботи, виявляти негативні фактори в їхній роботі зі столичними туроператорами, визначати тенденції розвитку регіонального попиту за окремими напрямками;
  • o аналіз взаємодії з агентствами. Сюди включається широкий спектр питань, пов'язаних з визначенням ступеня задоволеності турагентств роботою з туроператорами, формуванням переліку найбільш важливих поточних проблем і вузьких місць, щоб мати можливість локалізувати їх на тій стадії, коли вони ще не переросли в постійні хронічні проблеми;
  • o аналіз якості туристичного продукту. Даний напрямок роботи передбачає створення системи поточного контролю якості пропонованих оператором турпродуктів, виявлення негативних моментів в організації відпочинку й екскурсійних програм (у тому числі, з погляду приймаючої сторони, забезпечення туристів необхідною інформацією й рівень роботи менеджерів);
  • o аналіз проблемних ситуацій. У цій частині досліджень можуть розглядатися практично будь-які питання, пов'язані з відсутністю у туроператора достатньої інформації, що не дозволяють одержати повне уявлення про причини виникнення проблеми та її справжні масштаби. У цьому випадку в завдання виконавця маркетингових досліджень може входити робота з конкретизації поставленої проблеми або переведення її на більш високий рівень для одержання максимально об'єктивної картини й виявлення глибинних причин виникнення цієї проблеми. Істотним моментом у цьому випадку є розробка методики проведення дослідження, що повинна бути унікальною з урахуванням суті поставленого завдання й ефективною в плані одержання результатів, що сприяють вибору шляхів локалізації й вирішення проблеми.

Таке уявлення про напрямки маркетингової роботи в туризмі виходить зі сформованої ситуації на ринку туристських послуг, особливо в організованому туризмі, де тур у вигляді заздалегідь спланованих і укомплектованих пакетів, що складаються з декількох послуг, продаються агентам за встановленими цінами задовго до їхньої фактичної реалізації кінцевому споживачеві. Таким чином, маркетинг у сфері туризму є тим механізмом, що забезпечує зв'язок внутріфірмового керування з реаліями зовнішнього середовища. Він подає інформацію про кон'юнктуру ринку, про конкурентів, що діють на ринку, про тенденції й спрямованість туристичних потоків, трансформації туристського продукту, про тенденції в зміні смаків і переваг споживачів і у вигляді маркетингових стратегій, планів, рекомендацій, акцій та іншого інструментарію, впливає на всі елементи керування туристичною фірмою, беручи безпосередню участь у виробничій діяльності фірми. Більше того, саме маркетинг соціальних послуг задає орієнтири в діяльності окремих структурних підрозділів і визначає напрямки подальшого розвитку фірми. Маркетингова орієнтованість поєднує команду турфірми й стає основною ідеєю філософії туристичного бізнесу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші