Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розкрійний лист на метал (форма № В-2 (підприємство))

Форма № В-2 (табл. 7.3) застосовується з метою обліку і контролю виданого в розкрійний цех металу (листового, профільного, труб та ін.).

Зміст обліку використання партії матеріалів із застосуванням цієї форми документа полягає в тому, що шляхом перемножування фактично виготовленої продукції (з партії матеріалу) на норми витрати визначають нормативні витрати. Порівнюючи нормативні витрати з фактичною кількістю (вагою) витраченого (виданого) матеріалу на виробництво, визначають відхилення від норм: економію або перевитрату і їх причину.

Одночасно контролюють облік і використання відходів виробництва.

Цехова лімітна карта (форма № В-3 (підприємство))

На окремих підприємствах замість розкрійних аркушів застосовують цехові лімітні карти (табл. 7.4).

Цехова лімітна карта застосовується з метою організації обліку і контролю витрати матеріалу, що розкроюється, і виходу деталей (напівфабрикатів) з моменту їх запуску у виробництво. Відпуск матеріалів на робочі місця здійснюється з цехової комори.

Цехова лімітна карта виписується на кожний сорто-розмір матеріалу і на кожного робітника, який отримує даний матеріал на виготовлення деталей.

Виходячи з місячного завдання виробничим дільницям, які випускають деталі, вузли, вироби, і діючих норм витрат матеріалів на одиницю продукції, інженер виробничого відділу встановлює ліміт витрат матеріалу на кожну деталь (вузол) на місяць. Ліміт видачі матеріалу зі складу встановлюється з урахуванням наявного залишку матеріалу на робочому місці на початок місяця.

У вказаному прикладі в цеховій лімітній карті на трубу латунну розміром 60 х 12,5 мм встановлений ліміт витрат на три види деталей: № 264, 337, і 411. Програмою передбачено виготовити деталей: № 264-200 шт., № 337-300 шт., № 411-145 шт. Норма витрат матеріалу на виготовлення цих деталей складає (на 100 шт.) відповідно 5,5 кг, 3,5 і 10,0 кг.

Таблиця 7.3

Розкрійний лист на метал (форма № В-2 (підприємство))

Таблиця 7.4

Цехова лімітна карта (форма № В-3 (підприємство))

Виходячи з цих норм і кількості деталей, що виготовляються, встановлюється потреба в даному матеріалі:

Залишку на початок місяця не було, отже, ліміт витрати матеріалу складе 36 кг.

Виданий протягом місяця матеріал зазначається комірником у графі "Відпущено матеріалу". Виготовлені з отриманої партії матеріалу деталі приймає від робітника контролер ВТК, якщо операція контролюється, або майстер — якщо операція не контролюється. Так, за отримані 1 грудня 5,5 кг матеріалу робітник розписався в цеховій лімітній карті і відзвітував готовими деталями — 100 шт., зданими майстрові. Усього за місяць робітник одержав 36 кг матеріалу, а витратив 35,3 кг.

Наприкінці місяця матеріал, що залишився у робітника повертається в комору цеху або залишається на робочому місці в залежності від умов виробництва. Зданий у комору цеху матеріал відбивається в рядку "Повернення в комору", а той, що залишився в робітника — у рядку "Залишок на кінець місяця". У нашому прикладі робітник заощадив 0,7 кг труб, які він повернув у комору цеху. Залишку матеріалу на робочому місці на кінець місяця не було.

Майстер дільниці підраховує загальну кількість деталей, виготовлених робітником з отриманого за місяць матеріалу, і заносить ці дані в графу "Виготовлено деталей" по рядку "Разом".

На підставі цих даних виписується наряд на відрядну оплату праці типової форми.

Комірник закриває цехову лімітну карту і підраховує, скільки матеріалів відпущено за місяць по всіх деталях за відрахуванням матеріалу, повернутого в комору. Після чого підписує лімітні карти і відбиває кількість відпущеного матеріалу в картці складського обліку. Оформлені лімітні картки комірник передає в бухгалтерію, де вони служать документом на списання матеріалу з комори цеху і документом на оприбуткування деталей.

Деталі з розкрійного цеху можуть бути передані в цех обробки накладною-вимогою (внутрішнього переміщення) типової форми № М-11 (табл. 5.15) або за маршрутним листом (табл. 7.7).

Облік руху деталей усередині даної дільниці (міжопераційний рух) частіше здійснюється в картках руху деталей, що ведуться в коморі, де відбиваються операції по надходженню і відпуску деталей з комори. Видача деталей з комори здійснюється під розписку в картці руху деталей.

Приймання деталей від робітників проводиться не тільки по кількості, але й по якості. У разі невідповідності якості деталей, що здаються, встановленим вимогам складаються акти на брак.

Акт на брак (форма № В-4 (підприємство))

Правильна організація обліку браку вимагає встановлення кодів причин і винуватців, порядку вилучення з цеху бракованих виробів і здачу їх на склад для можливого використання у вигляді сировини або брухту.

Для систематизації причин і винуватців браку складається класифікатор, зразкова форма якого подана в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

КЛАСИФІКАТОР ПРИЧИН І ВИНУВАТЦІВ БРАКУ

Причини браку

Код

Винні

Код

Загальний код

Порушення технології

01

Працівник

1

011

Несправність інструмента

02

Інструментальний цех

2

022

Якість сировини

03

Постачальник

3

033

Інші

Залежно від виду виробленої продукції, галузевої приналежності й інших особливостей виробництва форми актів на брак можуть бути різними. Укладаючи документи на браковану продукцію, обов'язково вказують: місце (цех, дільниця), де допущений брак, характеристика браку, категорія шлюбу, операція, причини і винуватці (табл. 7.6).

Таблиця 7.6

Акт на брак

На підприємствах, де немає міжопераційних комор, деталі проходять всі операції обробки, з операції на операцію, по маршрутних листах.

Маршрутний лист (форма В-5 (підприємство))

Форма № В-5 (табл. 7.7) побудована як комплексний документ, що відбиває поопераційний виробіток, суму нарахованої заробітної плати, відомості про брак і є супровідним документом даної партії заготовок аж до останньої операції і здачі їх на склад.

Маршрутні листи такої форми можуть, у певних випадках, застосовуватися разом із рапортом про виробіток за зміну форми № В-6 (підприємство). У такому випадку графи 10, 11, 12, 16 і 17 у маршрутних листах не заповнюються (табл. 7.8).

Маршрутний лист є документом суворого контролю і реєструється в спеціальному журналі з присвоєнням реєстраційного номера (табл. 7.9).

Маршрутні листи й акти на брак щодня здаються комірником складу в бухгалтерію підприємства.

Відпуск матеріалів (напівфабрикатів) у складальні цехи по індивідуально-операційною системою виробітку й обліку по кінцевій продукції (не за маршрутною системою) оформляється по-різному. На окремих підприємствах для цього застосовуються лімітні карти, вимоги на видачу матеріалів, комплектувальні відомості. Найбільш дієвим документом обліку і контролю за використанням деталей і напівфабрикатів є комплектувальна відомість (табл. 7.10).

Таблиця 7.7

маршрутний лист

Таблиця 7.8

рапорт про виробіток за зміну

Таблиця 7.9. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ Й КОНТРОЛЮ МАРШРУТНИХ ЛИСТІВ ЗА 2013 РІК

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ Й КОНТРОЛЮ МАРШРУТНИХ ЛИСТІВ ЗА 2013 РІК

Таблиця 7.10

відомість комплектування

Комплектувальна відомість виписується в одному екземплярі на кожний виріб (групу виробів) на місячну потребу. У ній відбивається рух увесь комплектуючих, ліміт витрат і фактичне використання на фактичний випуск виготовлених і зданих на склад готових виробів.

Комплектувальна відомість — це оперативно-бухгалтерський документ, що є підставою для списання деталей, вузлів та інших комплектуючих на витрати виробництва з матеріально відповідальних осіб (цехова комора, склад, майстер цеху).

Виявлені в цеху (на дільниці) недостача, надлишки, брак оформляються відповідними документами.

Облік виробітку і нарахування заробітної плати робітником, зайнятим на складанні виробів, як правило, здійснюється за фактичну кількість зданих готових виробів на склад — за нарядами на відрядну оплату праці (типові форми № П-40 або № П-41.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші