Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Маркетинг arrow Поведінка споживача
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Психологічні чинники внутрішнього впливу на поведінку споживача

Психологічні властивості особистості

Психологічні чинники включають такі елементи, як: мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення.

Спочатку розглянемо найбільш важливі психологічні характеристики споживача, які істотно визначають психологічні чинники та впливають на поведінку на споживчому ринку.

Характер (грец. — відмітна риса) — сукупність стійких індивідуальних рис особистості, які виявляються в образі дії, манері спілкування, формах поведінки і складають психологічний портрет особистості.

Риси характеру — відносно стійкі індивідуальні особливості (інтелектуальні, емоційні, вольові), які обумовлюють схожий алгоритм поведінки в схожих ситуаціях.

Риси характеру утворюють системну структуру характеру, яка складається із наступних підсистем:

 • — риси, що виражають ставлення до інших людей (доброзичливість, агресія, комунікабельність, чуйність, співчуття, вимогливість, недовір'я, тактовність, порядність);
 • — риси, що виражають ставлення до роботи (відповідальність, ініціативність, інертність, працьовитість, пунктуальність, цілеспрямованість);
 • — риси, що виражають ставлення до себе (самолюбство, самокритичність, егоцентризм, гордість, скромність, самопожертва).

Прийнято виділяти наступні психологічні типи характеру, в залежності від того, направляє людина життєву енергію у поза або всередину себе: інтроверт і екстраверт. Вперше ці поняття були запропоновані швейцарським психологом Карлом Юнгом.

Інтроверт (лат. — всередину) — це особа занурена в себе. Його більше турбує те, що відбувається в його внутрішньому світі, ніж в навколишньому соціумі, вони занурені у власні переживання, фантазії, у них небагато друзів, по суті вони одинаки. Причому, інтроверт не турбується про це оскільки своїм внутрішнім світом цікавиться більше, ніж життям інших. Вони не нав'язують нікому своєї присутності, не шукають уваги інших. Для інтровертів властиво жити власною думкою, мати свою точку зору. Мало піддаються впливу інших людей.

Екстраверт (лат. extra — поза, назовні) — це особа орієнтована на зовнішнє середовище, добре адаптована у суспільство. Ці особи важко переносять самотність і відсутність спілкування, оточені безліччю друзів. Із задоволенням і багато спілкуються. Для екстраверта велику роль грає думка інших людей, вони схильні до чужого впливу.

Інтроверт і екстраверт діаметрально протилежні, крайні психологічні типи. В реальному житті такі абсолютно чисті типи зустрічаються рідко, звичайно характер людини є комбінацією рис цих двох типів.

Темперамент — це характеристика особи, яка визначається стійкими особливостями психічних процесів і обумовлюють дії особи.

Темперамент є комбінацією наступних атрибутів нервових процесів: сила, врівноваженість, рухливість. В залежності від інтенсивності їх прояву розроблена класифікація темпераментів.

Класифікацію темпераменту розробив давньогрецький лікар Гіппократ, а російський фізіолог Іван Петрович Павлов дав її тлумачення:

 • — холерик — людина, що відрізняється швидкістю дії, сильними, швидко виникаючими почуттями, що яскраво проявляються в мові, жестах, міміці Неврівноважений, інколи агресивний. Збудливий процес переважає над гальмівним. Швидкий темп мовлення;
 • — сангвінік — характеризується високою активністю, енергійністю. Товариський, у проблемних ситуаціях приймає адекватні рішення, добре стримує свої почуття, швидко включається в нову роботу, швидкий розум, висока працездатність, легко переключається, відгукується на поточні враження більше, ніж на образи і уявлення у минулому і майбутньому;
 • — флегматик — сильний, урівноважений, характеризується спокійним і рівним настроєм. Зазвичай повільний і розсудливий, терплячий. Міміка і рухи не виразні, його важко розсмішити або розсердити. Терплячий, витриманий, але некмітливий, повільно говорить, погано пристосовується до нової обстановки, важко перебудовує звички, важко набуває нових;
 • — меланхолік — слабкий, неврівноважений, характеризується низьким рівнем психічної активності, сповільненістю рухів, стриманістю мовлення. Меланхоліка відрізняє висока емоційна активність при слабкому зовнішньому вираженні Гальмівний процес переважає над збудливим.

Пам'ять — це вид розумової діяльності, призначений зберігати, накопичувати і відтворювати інформацію.

Запам'ятовування відбувається при зоровому, слуховому і сенсорному сприйнятті, але найефективнішим є комбіноване сприйняття. В середньому люди 45% часу слухають, 14% читають. Особа зором сприймає 83% зовнішньої інформації, на слух припадає 12%, на смакові відчуття і дотики — 2%, на нюх — 3%. В пам'яті зберігається від почутого до 20%, від побаченого — до 40%, від побаченого і почутого одночасно — до 80%. Здатність накопичувати інформацію охоплює всі періоди психологічної діяльності людини. Часто це відбувається автоматично, несвідомо, інстинктивно.

Пам'ять може бути класифікована за наступними ознаками:

 • 1) за характером психічної активності;
 • — рухова пам'ять — це збереження, запам'ятовування і відтворення рухів. На руховій пам'яті засноване управління транспортними засобами;
 • — емоційна пам'ять — це збереження пережитих почуттів, емоційних станів. На емоційній пам'яті заснована здатність співчувати (емпатія);
 • — образна пам'ять — це збереження картин життя, природи, ситуацій (образи можуть бути зорові, слухові, нюхові, смакові, дактильні). На образній пам'яті засновані творчі види діяльності;
 • — словесно-логічна пам'ять — це збереження думок, текстів, які особа вимовляє про себе. На відміну від інших, цей вид пам'яті характерний тільки для людей. Від ступеня її розвитку залежать інші види пам'яті На її основі будується інтелект.
 • 2) за тривалістю зберігання інформації:
  • — сенсорна пам'ять — забезпечує зберігання інформації, отримане органами чуття, протягом 2 секунд. Обробка відбувається практично одночасно і займає від 0,1 до 0,5 секунди. Сенсорна пам'ять найдовговічніший вид пам'яті;
  • — короткострокова пам'ять — забезпечує зберігання незначного обсягу інформації (4-7 одиниць інформації — номер телефону) протягом 30 секунд. Короткострокова пам'ять обмежена з точки зору тривалості зберігання інформації;
  • — довгострокова пам'ять — забезпечує необмежені можливості зі постійного зберігання великого обсягу інформації після багаторазового сприйняття і відтворення. Довгострокова пам'ять може як допомагати приймати рішення, так і заважати (якщо склався певний стереотип);
  • — оперативна (ділова) пам'ять — забезпечує обслуговування повсякденної діяльності особи. Оперативна пам'ять довго утримує тему, над якою особа займається в даний час.

Механізм пам'яті складається з чотирьох процедур

 • 1) запам'ятовування (закріплення нової інформації);
 • 2) збереження (накопичення нової інформації);
 • 3) відтворення (відновлення збереженої інформації);
 • 4) забування.

Прихильники гештальтпсихології вважають, що краще запам'ятовується те, що не закінчене. У основі пам'яті лежать потреба та інтерес, які створюють мотивацію, необхідну для концентрації на тому, що потрібно запам'ятати.

Врахування специфіки запам'ятовування повинно дозволяти маркетологам вирішувати наступні завдання:

 • — забезпечити попадання маркетингової інформації в довгострокову пам'ять;
 • — досягати високого рівня запам'ятовування комунікативних повідомлень і товарної марки;
 • — досягати високого рівня пізнавання рекламованої товарної марки в магазині;
 • — забезпечити пріоритетне запам'ятовування, коли споживач назве першою дану марку з всіх відомих йому аналогічних марок.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>