Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Основи фінансового менеджменту
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вертикальний аналіз балансу

Він показує структуру засобів підприємства і їх джерел. Необхідність і доцільність проведення вертикального аналізу зумовлюють дві основні причини:

  • - перехід до відносних показників дає змогу проводити міжгосподарські порівняння економічного потенціал і результатів діяльності підприємств, різних за величиною використаних ресурсів та іншими показниками; .
  • - відносні показники певною мірою згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть суттєво спотворювати абсолютні показники фінансової звітності.

У табл. 7.3 наведено результати вертикального аналізу. У ній наочно продемонстровано переваги вертикального аналізу, оскільки відносні показники можна порівнювати попри вплив інфляції.

Таблиця 7.3. Вертикальний аналіз балансу

Показник

2008

Питома вага, %

2009

Питома вага,%

Зміна питомої ваги показників

1

2

3

4

5

в

Актив

Необігові активи:

- основні засоби і позаобігові активи

1125

41,9

1980,5

57,4

15,6

- незавершені

капітальні

вкладення

65,5

2,4

84

2,4

0,0

- матеріально-виробничі

запаси

234,6

8,7

286,5

8,3

-0,4

Обігові активи:

- готова продукція і товари

95,4

3,5

98,6

2,9

-0,7

- дебіторська заборгованість

66,4

2,5

66

1,9

-0,6

- грошові засоби

975,4

36,3

807,5

23,4

-12,9

Баланс

2687,9

3449,9

Пасив

Власний капітал

2128,5

79,2

2128,5

61,7

-17,5

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити

415,6

15,5

317,8

9,2

-6,3

Кредиторська заборгованість

143,8

5,3

1003,6

29,1

23,7

Баланс

2687,9

3449,9

У процесі вертикального аналізу балансу виявлено певні тенденції. У структурі активів домінують основні кошти і позаобігові активи, протягом аналізованого періоду їх частка зросла на 15,6%. Питома вага незавершених капітальних вкладень не змінилась, проте частка довгострокових фінансових вкладень знизилась на 1,0%, хоча й залишається значною. Дещо знизилася питома вага матеріально-виробничих запасів, готової продукції, товарів, дебіторської заборгованості й готівки.

Аналіз структури пасиву балансу дав змогу зробити певні висновки. .Найбільша частка протягом 2008- 2009 рр. належить власному капіталу, проте у 2009 р. вона знизилась на 17,5%. Довгострокових і поточних зобов'язань підприємство не має, проте суттєво (на 23,7%), зросла частка кредиторської заборгованості, що створює передумови для підвищення ймовірності банкрутства аналізованого підприємства.

Для детальнішої характеристики балансу підприємства доцільно визначити його ліквідність. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнюванні коштів за активом, згрупованих у 4 групи за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями за пасивом, що групуються за ступенем терміновості їх погашення.

До першої групи зараховують найліквідніші активи (готівка та короткострокові цінні папери); вони повинні покривати найтерміновіші зобов'язання чи перевищувати їх.

До Другої групи належать швидкореалізовувані активи (дебіторська заборгованість, кошти на депозитах); вони мають покривати короткострокові пасиви, термін погашення яких припадає на сучасний період, чи перевищувати їх.

До третьої групи зараховують повільнореалізовувані активи (запаси сировини і матеріалів, готової продукції); вони повинні покривати довгострокові пасиви чи перевищувати їх.

Четверта група - це важкореалізовувані постійні активи (будівлі, споруди тощо), вони мають бути покриті постійними пасивами і не перевищувати їх.

Вивчення співвідношення активів і пасивів за кілька періодів допомагає встановити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності. Водночас слід враховувати ризик недостатньої ліквідності, коли бракує високоліквідних засобів для погашення зобов'язань, і ризик зайвої ліквідності, коли через надлишок високоліквідних активів, що зазвичай є низькодохідними, прибуток підприємства втрачається.

Окрім того, для своєчасного виявлення тенденції формування незадовільної структури балансу у прибуткового суб'єкта підприємницької діяльності здійснюють систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємства (фінансовий моніторинг) за допомогою коефіцієнта Вівера (КБ), який розраховують за формулою:

Ознакою формування незадовільної структури балансу є такий фінансовий стан підприємства, за якого протягом тривалого часу (1,5-2 роки) коефіцієнт Вівера не перевищує 0,2, що свідчить про небажане скорочення частки прибутку, спрямованої на розвиток виробництва.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші