Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Інформаційні системи і технології в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типові процедури обробки даних

Потоки інформації, що виникають під час здійснення функцій економі-ко-організаційної діяльності об'єкта управління, завжди беруть початок із конкретних джерел, а закінчуються в конкретних користувачів. Між джерелом інформації і користувачем лежить шлях обробки даних - інформаційна технологія.

Основна функція системи обробки даних - реалізація типових операцій обробки даних, а саме: збирання, реєстрація і перенесення інформації на машинні носії; передача інформації в місця її збирання та обробки; введення інформації в ЕОМ, контроль за введенням та її компонування в пам'яті комп'ютера; створення і ведення внутрішньомашинної інформаційної бази; обробка інформації на ЕОМ (накопичення, сортування, коригування, арифметична і логічна обробка) для розв'язування функціональних задач системи (підсистеми) управління об'єктом; виведення інформації у формі машинограм, відеограм, інформації для зв'язку з іншими системами; організація, управління (адміністрування) обчислювальним процесом (планування, облік, контроль, аналіз реалізації послідовності обчислень) у локальних і глобальних мережах.

Система обробки даних (СОД) призначена для інформаційного обслуговування спеціалістів різних органів управління підприємства, що приймають управлінські рішення.

Виділення типових операцій (процедур) обробки даних дало змогу розробити спеціалізовані програмно-апаратні комплекси для їх реалізації (периферійні пристрої, оргтехніку, пакети прикладних програм (ППП), стандартні набори програм для реалізації функціональних задач тощо). Конфігурація апаратних комплексів утворює топологію обчислювальної системи.

Інформаційна технологія розв'язування економічних задач складається з низки процедур: отримання даних; збір і реєстрація даних; пересилання їх до місця обробки; машинне кодування даних; збереження; обробка; використання інформації в управлінні. При цьому послідовність виконання процедур не може бути суворо фіксованою і, крім того, можливе виконання додаткових процедур (кодування, тиражування). Інколи не обов'язково у процесі обробки даних виконувати всі процедури. Наприклад, дані, що надходять каналами зв'язку, не завжди реєструють і зберігають на машинних носіях, а одразу обробляють на ЕОМ.

Спинимося на загальній характеристиці основних процедур, що пов'язані з обробкою економічних даних.

Отримання даних здійснюється під час виконання господарських операцій шляхом виміру, зважування, підрахунку тощо. Для отримання даних застосовують різні пристрої - вагу; вимірну тару, електричні, газові і водяні лічильники; контрольно-реєструвальні машини. Деякі з цих пристроїв за даними підрахунків одразу формують первинний документ і машинний носій. Тобто отримання даних нерозривно пов'язане з їх збором і реєстрацією.

Збір і реєстрація - це формування і запис на носій первинних даних, джерелом яких є підрозділи об'єкта управління або інші підприємства та організації (зовнішнє середовище), що виконують функції, пов'язані з підготовкою чи здійсненням виробництва й економіко-організаційною діяльністю. Первинні документи містять нормативно-довідкову інформацію (довідники і цінники, угоди і плани, організаційно-розпорядчі документи) та оперативну інформацію предметної області (прихідні/видаткові первинні документи, платіжні доручення тощо), що утворює позамашинну інформаційну базу.

Документи підписують особи, які підтверджують адекватність записаних у них даних реальній дійсності. Процедури збору і реєстрації даних, як правило, здійснюються на робочих місцях, а їх обробка - у комп'ютерному відділі Така технологія вимагає організації пересилання даних, яка залежить від форм носіїв даних, відстані та їх змісту. За цими ознаками ведеться класифікація операцій передачі.

Передана даних викликана багатьма причинами, зокрема необхідністю розповсюдження даних за адресами різних отримувачів; інформаційні процедури здійснюються в різних місцях, а обробка ведеться в іншому місці. Передача даних виконується кількома способами: з допомогою кур'єра, пересилання поштою, доставка транспортними засобами, передача каналами зв'язку (дистанційна). Дистанційна передача відрізняється від усіх наведених способів тим, що пересилаються не носії, а сигнали, які відображають інформацію.

Розрізняють два види дистанційної передачі: з використанням телеграфу й абонентська. У першому випадку відправник інформації звертається до послуг звичайного телеграфу, в іншому - стає абонентом мережі (локальної, регіональної тощо). Абонент регіональної мережі, як правило, пересилає дані електронною поштою. Класичним прикладом абонентського пересилання даних є система електронної пошти Національного банку України.

Машинне кодування - перенесення даних із первинних документів на машинний носій (магнітний диск, магнітну стрічку). На цьому ж етапі дані також можуть автоматично перезаписуватися з одних носіїв на інші безпосередньо або з пересиланням їх каналами зв'язку. Запис даних на машинні носії - трудомістка операція, у процесі якої виникає певна кількість помилок. Тому обов'язково виконують операції щодо контролю за записом різними методами.

Зберігання економічної інформації

Необхідність зберігати економічну інформацію диктується багатьма обставинами - багаторазовістю і тривалістю використання одиниць інформації; розривом у часі між здійсненням операційних процедур; потребою накопичення даних для подальшої їх обробки; використання величин-констант при розв'язуванні задач зумовило створення довідників на магнітних дисках. Зберігання даних здійснюється в розрізі інформаційних масивів і може бути короткочасним або довготривалим. Для тривалого зберігання інформацію, як правило, архівують на дискетах.

Обробка економічних даних - це процес формування результатної інформації і представлення її в зручному для користувача вигляді і зручній формі для здійснення функцій управління.

Суттєва особливість такої процедури - робота з файлами (масивами) даних, що записані на магнітних дисках. Відповідно до заданого алгоритму ЕОМ виконує такі основні операції: введення даних з дисків, сортування масивів, злиття масивів, пошук даних, зміна структури запису, обмін даними між різними видами комп'ютерної пам'яті, обчислення і виведення даних на друк та у файли.*

Обробка даних будується за принципами пакетного або інтерактивного (діалогового) режимів розподіленої обробки даних.

Для пакетного режиму характерно, що результати обробки видаються користувачам після виконання так званих пакетів завдань. Прикладом систем, що працюють у пакетному режимі, можуть бути системи статистичної звітності, податкових інспекцій, електронних платежів тощо. Недоліком такого режиму є відокремлення користувача від процесу обробки інформації, що знижує оперативність прийняття управлінських рішень.

За інтерактивного (діалогового) режиму здійснюється обмін повідомленнями між користувачем і системою. Користувач обмірковує результати запиту і прийняті ним рішення вводить у систему для подальшої обробки. Типовий приклад діалогових задач - багатоваріантні задачі використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) і автоматизовані робочі місця бухгалтерів, фінансистів тощо.

Режим реального часу використовується для управління процесами, що швидко здійснюються, наприклад - пересилання повідомлень та обробка банківської інформації в глобальній міжнародній мережі типу SWIFT, продаж проїзних квитків через комп'ютерну систему тощо.

Використання результатів обробки

Економічна інформація використовується в кількох напрямах, найважливіший - прийняття управлінських рішень, що базується, головним чином, на результатній інформації. Для прийняття оперативних рішень використовується також і первинна інформація. Розвиток ринкових відносин призводить до появи нових споживачів інформації. Звітність подається Державній податковій адміністрації, власникам майна підприємства чи організації, постачальникам і покупцям, банкам тощо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші