Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства.

Таблиця тис. грн

Показники

І квартал

11 квартал

1. Товарооборот

3960

4140

2. Середні товарні запаси

1730

1750

Розв'язок

1. Розрахунок одноденного товарообороту (ТОоднод%:

ТО

ТОоднод = —, Д

де ТО - обсяг товарообороту;

Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

I кв: 3960/90= 44 тис. грн.

II кв: 4140/90= 46 тис. грн. АП = 46-44= 2 тис. грн.

2. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (ПОтз):

ТЗ

поп =^Д,

де 73 - середня сума товарних запасів.

І кв: 1730 90/3960 = 39,3 днів. 2кв: 1750 90/4140 = 38,0 днів. АП= 38,0-39,3= -1,3 днів.

  • 3. Розрахунок середніх товарних запасів (73 ):
  • 73 = ТОоднод-ПОрз

I кв: 44 39,3=1730 тис. грн.

II кв: 46 38,0= 1750 тис. грн. АП= 1750-1730= 20 тис. грн.

4. Розрахунок зміни товарних запасів за рахунок зміни одноденного товарообороту (АТЗ(АТОоднод):

Д ТЗ (Д ТОоднод) = (ТОодно^ - ТОоднод^) ПОщ = = (46 - 44) 39,3 = 78,6 тис. грн.

5. Розрахунок зміни товарних запасів за рахунок зміни періоду обороту товарних запасів (ДТЗ(ДЯОтз):

Д ТЗ (ДЯОтз) = (ЛОтз2-ПОтзх) ТОоднодг = = (38 -39,3)46 = -58,6 тис. грн.

Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

Таблиця тис. гри

Показники

І квартал

II квартал

1. Товарооборот

1560

2240

2. Середні товарні запаси

630

730

Розв'язок

1. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів за

I квартал (К0тз):

„п ТО* 1560 . ,0 КОтз, = -==- =-= 2,48 раза,

1 73, 630 *

де ТО і - товарооборот І кварталу;

  • 73^~ - середні товарні запаси І кварталу.
  • 2. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів за

II квартал (КОтз2):

„_ Т02 2240 ... _ КОтз-, = =-= 3,07 раза,

2 Т32 730

де ТО} - товарооборот П кварталу;

  • 332 ~ середні товарні запаси II кварталу.
  • 3. Розрахунок абсолютного приросту показників(Л):

Л = Показник її кварталу— Показник ! кварталу АТО = 2240-1560 = 680 тис. гри.

АТЗ = 730-630 = 100 тис. гри. АКОтз = 3,07 - 2,48 = 0,59 раза.

4. Зміна коефіцієнта оборотності товарних запасів за рахунок зміни товарообороту (ЬК0тз(АТ0):

АКОтз (АТО) - — =-= 1,1 раза.

' 73, 630 и

5. Зміна коефіцієнта оборотності товарних запасів за рахунок зміни середніх товарних запасів (АКОтз(Атз):

кіт ,лта тоі т°2 2240 2240

АКОтз (АТЗ) = ==- -----= - 0,5 раза.

Т32 73, 730 630

Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)

Обґрунтуйте потребу підприємства у формуванні товарних запасів на основі даних таблиці.

Таблиця

Товарні групи

Звітний період, тис. грн

Плановий період, %

Обсяг реалізації товарів

Надходження товарів

Документальне вибуття

Залишки товарів на початок періоду

Темп приросту товарообороту

Темп приросту швидкості обороту ТЗ

А

500,8

528,8

3,0

89,0

0,1

0,3

Б

4269,0

4227,3

32,0

806,4

16,0

-11,6

В

1256,4

1257,4

7,0

218,5

0,7

0,0

Розв'язок

1. Розрахунок товарних запасів на кінець звітного періоду (ТЗкіизв):

ТЗкін зв = ТЗпоч зв + Н-ТО- Де,

де ТЗ поч зв - товарні запаси на початок звітного періоду;

H - надходження товарів;

ТО - обсяг реалізації товарів;

Де - документальне вибуття.

ТЗкін зв А=89,0+528,8-500І8-3І0=П4,06 mue. грн. ТЗкін зв Б=732,66 mue. грн. ТЗкін зв В =212,47 mue. грн.

2. Розрахунок обсягів середніх товарних запасів (ТЗ) :

= ТЗкін зв + ТЗпоч зв 114,06 + 89,0 ,Л1 сл

ТЗл =-= —1-— = 101,54 mue. грн.

2 2

ТЗв = 769,51 mue. грн. ТЗв = 215,49 mue. грн.

3. Розрахунок швидкості обороту товарних запасів (Шобор. тзУ

ТО 500,8 л м шобопГІА = = =-= 4,93 раза.

шобортзб =5,55 раза. шобоРпв =5"83 раза.

4. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (П^ тз)'.

п Д 90

Я"артзл =щ-= — = 183 дня,

ш обортза vj

де Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

по6ортзб =16,2 дня. побоРтзв -15^ дня.

5. Розрахунок обсягу реалізації на плановий період (Т0Л1):

тп тп (ш + ТпрТ0 /100 + 0,0 сані

ТОш = ТОівЛу-100 ' J = 500,8^ j = 501Д7 mue. грн,

де Тпртолі -темп приросту товарообороту на плановий період.

ТОтБ = 4952,04 тис. грн. ТОтВ = 1265,19 тис.грн.

6. Розрахунок швидкості обороту товарних запасів на плановий

ПерІОД (Шобор тзіиу"

де Тпршоборпя -темп приросту швидкості обороту товарних запасів у плановому періоді,

ШоборТЗппБ=4,90 раза. шобортзп.пв=5№ Раза.

7. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗгшА = Т°ш = = 101,28 тис. грн.

^обортзта 4,95

ТЗплБ = 1010,23 тис. грн. ТЗплВ = 216,96 тис. грн.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші