Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетингова політика розподілу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте сутність товароруху і потоку. Які с потоки для опису руху товарів у маркетингових каналах? Намалюйте відповідну схему.

2. Сформулюйте мсту та охарактеризуйте елементи і форми товароруху.

3. Дайте визначення ланцюга розподілу, каналу розподілу, каналу постачання, маркетингового каналу та каналу збуту. Як вони пов'язані між собою? Поясніть за допомогою схем.

4. Назвіть принципи та функції маркетингових каналів.

5. Наведіть класифікацію маркетингових каналів.

Порівняльний аналіз маркетингових каналів

1

2

3

4

5

Вертикальні капали

Один з учасників каналу є власником або співвласником інших — жорстка вертикальна інтеграція; укладає з іншими учасниками угоди — гнучка вертикальна інтеграція

1) один учасник каналу контролює діяльність інших;

2) один учасник (частіше всього це виробник або оптовий торговець) має достатній вплив для об'єднання всіх учасників

1) кількість "аутсайдерів", тобто підрядчиків, здатних задовільно виконувати певні види робіт, невелика;

2) взаємовідносини з наявними та новими партнерами, пов'язані зі значними витратами часу

та грошей;

3) умови, технології

і продукція компанії є унікальними і потребують зусиль, коштів на підготовку "аутсайдера" для роботи на належному рівні;

4) процес ухвалення рішення про придбання є складним

1) економічність

за рахунок спільної діяльності, внутрішнього контролю і координації, швидкого отримання інформації, уникнення укладання угод на ринку, стійких взаємовідносин;

2) виключення дублювання членами каналу виконуваних функцій і підвищення їх ефективності за рахунок позитивної дії ефекту масштабу;

3) забезпечення єдності системи та мети;

4) можливість гарантувати відповідне надання послуг, що потребують споживачі;

5) високий рівень контролю та ін.

1) збільшення частки постійних витрат у повній собівартості;

2) зниження можливості змінити партнерів;

3) потреби у значних інвестиціях;

4) підвищення бар'єрів для виходу з рийка;

5) зниження рівня мотивації;

6) розрізнення у вимогах керівників;

7) зниження гнучкості та ін.

і вимагає участі багатьох підрозділів фірми;

5) тісна координація є обов'язковою умовою успішної маркетингової діяльності компанії;

6) у споживачів формуються певні переваги до продавців,

а не до компаній;

7) зовнішнє середовище характеризується високою невизначеністю;

8) діяльність "аутсайдерів" практично неможливо проконтролювати;

9) окремі учасники каналу можуть легко скористатися благами, які забезпечують інші учасники;

10) трансакції здійснюються доволі часто і, як правило, великі за обсягом;

11) товар перебуває на початковій стадії життєвого циклу;

12) споживачі вимагають високого рівня обслуговування;

13) товар тісно пов'язаний з основною діяльністю компанії

Горизонтальні канали

Об'єднують декількох учасників одного рівня

Компанії можуть

об'єднуватися як зі своїми конкурентами, так і з фірмами, що не є ! конкурентами, можуть працювати як на короткостроковій, постійній основі, можуть створити окреме підприємство

1) підприємство є лідером на ринку;

2) ефективно працюють, якщо носять глобальний характер;

3) для вирішення завдання надати можливість вибирати, який із каналів використовувати з більшою вигодою для себе

1) поєднання капіталів, виробничих потужностей та маркетингових ресурсів, що покращує показники виробничо-господарської діяльності;

2) регулювання потреби у робочій силі;

3) прискорення розроблення та виведення нових товарів на ринок та ін.

1) низька лояльність учасників каналу одного рівня;

2) незначна системна орієнтація учасників каналу та ін.

Комбіновані канали

Горизонтальний розподіл функцій між товаровиробником та його посередниками-партнерами

1) найбільш поширені у міжнародній торгівлі;

2) складаються з власних збутових відділів і незалежних збутових фірм;

3) створюють переважно лідери галузей

Компанія використовує декілька маркетингових каналів з метою охоплення декількох сегментів ринку

1) обслуговування великих та складних ринків;

2) можливість адаптувати свої товари та послуги до специфічних вимог різних сегментів ринку та ін.

1) складність управління;

2) збільшення ймовірності виникнення конфліктів та ін.

6. Охарактеризуйте маркетингові канали за кількістю учасників або рівнів, сформулюйте їх переваги та недоліки. Намалюйте схеми таких каналів для споживчих товарів і товарів промислового призначення, наведіть приклади.

7. Визначте маркетингові канали за напрямками руху товарів. Намалюйте схему прямих і зворотних каналів.

8. Які є маркетингові канали залежно від характеру взаємозв'язку? Наведіть відповідні схеми.

9. Дайте класифікацію маркетингових каналів за місцем формування, часом дії і ринками обслуговування.

10. Охарактеризуйте та порівняйте маркетингові канали за розподілом функціональних обов'язків та повноважень.

Тести

1. Під терміном "товарорух" розуміють:

а) діяльність з фізичного переміщення товарів від місць їх походження до місць споживання;

б) шлях від виробника товару безпосередньо до кінцевого споживача без посередників;

в) постачання і збут;

г) шлях матеріальних та інформаційних потоків від конкретного виробника до споживача;

д) усі відповіді правильні.

2. Розрізняють форми товароруху:

а) посередницьку, транзитну, складську;

б) складську, транзитну;

в) транзитну, ланцюгову, дистрибуційну.

3. Система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних або юридичних осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, — це:

а) канал постачання;

б) канал розподілу;

в) ланцюг розподілу.

4. Збутові філії, магазини, які належать виробнику, є прикладами:

а) маркетингового каналу нульового рівня;

б) однорівневого каналу;

в) дворівневого каналу.

5. Об'єднання зусиль компаній одного рівня для освоєння нових маркетингових можливостей притаманне ... системі товароруху:

6. Виокремлюють такі типи вертикальної системи товаро-руху:

а) традиційна, горизонтальна;

б) договірна, керована, корпоративна;

в) пряма, гнучка, ешелонова;

г) договірна, керована, змішана.

7. Посередник, який виконує функцію доведення товару й права власності на нього до споживача, — це:

а) торговий представник виробника;

б) прямий канал;

в) рівень маркетингового каналу.

8. Приведіть у відповідність види каналів товароруху до класифікаційних ознак.

Класифікаційні ознаки:

1) за розподілом функціональних обов'язків та повноважень;

2) за кількістю учасників або рівнів;

3) за напрямком руху товарів;

4) за місцем формування;

5) за часом дії;

6) за ринками обслуговування. Види каналів товароруху:

а) традиційні;

б) глобальні;

в) локальні;

г) постійні;

д) короткі;

е) періодичні;

є) зовнішні;

ж) довгострокові;

з) регіональні;

и) середньострокові;

і) горизонтальні;

к) внутрішні;

л) капали прямого зв'язку;

м) вертикальні;

н) капали зворотного зв'язку;

о) канал нульового рівня;

п) короткострокові;

р) однорівневі канали;

с) довгі;

т) дворівневі;

у) разові;

ф) багаторівневі канали.

9. До основних типів договірних вертикальних систем товароруху не належать:

а) франчайзингові організації;

б) добровільні об'єднання роздрібних торговців, що фінансуються за рахунок оптових підприємств;

в) добровільні об'єднання оптових торговців;

г) добровільні об'єднання, що фінансуються роздрібними торговцями.

10. Основними недоліками продажу через багаторівневу систему посередників є:

а) відірваність від споживача і нестача інформації про нього;

б) низький рівень контролю пад цінами;

в) нерентабельність, якщо у країні є багато малих споживачів, розкиданих по всій території;

г) високі витрати на реалізацію, транспортування й організацію складського господарювання;

д) потреба у встановленні тісніших контактів з посередниками.


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси