Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинговий аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика маркетингового аналізу

У маркетинговому аналізі використовують певні способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослідження явищ, які становлять метод маркетингового аналізу.

Метод маркетингового аналізу - системне, комплексне і взаємопов'язане вивчення маркетингового середовища (товарів і послуг, попиту і пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури), що грунтується на діалектичному методі пізнання.

Особливістю діалектичного методу є те, що всі явища, які досліджуються, розглядаються у взаємозв'язку та русі, зміні та розвитку.

Маркетинговий аналіз ґрунтується на комплексі основних принципів.

Принцип об'єктивності виявляється у використанні об'єктивної інформації, неупередженості аналітика. Висновки за результатами аналізу повинні відображати дійсний стан справ і не залежати від суб'єктивних поглядів і переконань аналітика.

Дотримуючись принципу детермінізму (причинної залежності), враховують, що явища і процеси, які відбуваються в маркетинговому середовищі, є втіленням певних причинно-наслідкових зв'язків, які аналітик повинен виявити.

Принцип розвитку передбачає вивчення зміни показників, явищ, процесів у просторі і часі.

За принципом комплексності всі сторони і складові частини маркетингової діяльності вивчаються у взаємозв'язку і взаємозалежності.

Принцип оперативності означає швидке і своєчасне виявлення причин відхилень від заданої (бажаної) величини параметрів, що забезпечує своєчасне прийняття коригуючих управлінських рішень.

Безпосередньо аналітична робота здійснюється на основі застосування сукупності способів і прийомів дослідження. Усі прийоми маркетингового аналізу можна поділити на дві групи: якісні і кількісні.

Якісні (абстрактно-логічні) прийоми

Вони вказують, як досліджувати процеси і явища, які підходи застосовувати при цьому, не даючи числових характеристик цих явищ і процесів. До якісних прийомів аналізу належать аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, аксіоматичний спосіб, спостереження, експеримент, евристичні прийоми.

Аналіз (грец. analysis - розкладання, розчленування) - це абстрактний поділ об'єктів аналізу на складові елементи, які досліджуються відокремлено. Прикладом аналізу в маркетинговому дослідженні є сегментація покупців за певними ознаками.

Синтез (грец. synthesis - з'єднання, складання) означає об'єднання однорідних явищ у групи, узагальнення впливу різних причин, підведення підсумків. Він є зворотним до аналізу процесом і доповнює його.

Індукція (лат. inductio - наведення) полягає в отриманні загальних висновків і положень на основі вивчення окремих фактів, явищ і процесів.

Дедукція (лат. deductio - виведення) як метод пізнання означає отримання окремих конкретних висновків на основі знання загальних положень і закономірностей розвитку цілісної економічної системи.

Аналогія (грец. analogia - відповідність) - спосіб наукового висновку, який передбачає пізнання предметів і явищ на основі їх подібності до інших. Знання, Отримані раніше, переносяться на менш вивчений об'єкт, що має схожі суттєві характеристики.

Аксіоматичний (грец. axioma - загальноприйняте, безперечне) спосіб ґрунтується на використанні наукових аксіом, які застосовуються як вихідні положення для обґрунтування нових тверджень.

Спостереження полягає у вивченні об'єкта через його кількісні виміри і якісні характеристики. Воно, зокрема, використовується для отримання інформації про неусвідомлену поведінку споживачів (наприклад, де лежить товар, на який покупець звертає увагу насамперед). Часто спостереження проводять з використанням спеціального обладнання.

Експеримент (лат. experimentum, від ехрехіог - випробовую) - це науковий дослід, вивчення явища у фіксованих умовах. Аналітик може не лише спостерігати за дійсністю, а й втручатися у неї, цілеспрямовано впливати на ситуацію. Експерименти поширилися у практиці вивчення реакції споживачів на новий товар, ефективності рекламних оголошень, стратегії стимулювання збуту.

До евристичних (грец. heurisko - знаходжу) прийомів належать методи активізації творчості, нестандартного мислення, генерації варіантів розв'язання проблеми (метод "мозкового штурму", експертних оцінок, "асоціації та аналогії", метод контрольних запитань тощо).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші