Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Мова ділових паперів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Безсполучникове складне речення

Безсполучниковими складними реченнями називаються такі речення, в яких окремі прості речення об'єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

Між реченнями у безсполучниковому складному на письмі ставляться кома, крапка з комою, двокрапка, тире. Наприклад: Пригріло сонечко, обсохла земля, потягла орача в поле (М. Коцюбинський); Сонце підбилося високо вгору; надворі стаю душно (І. Нечуй-Левицький); Грім гримить -хліб буде родить (нар. тв.).

КОМА

Якщо частини безсполучникового складного речення вказують на одночасність або часову послідовність явищ, подій тощо, між ними ставиться кома. Наприклад: Мороз притискує, зривається північний вітер, мете сніг через рейки (О. Десняк); Минають дні, минає літо, настала осінь (Т. Шевченко): Дзюрчачи десятки фонтанів, лящали та щебетали всілякі птахи у клітках попід піддашшям, свистів стругом бондар (М. Коцюбинський).

КРАПКА З КОМОЮ Якщо частини безсполучникового складного речення менше пов'язані між собою за змістом чи дуже поширені, або в середині їх є вже розділові знаки, то між ними ставиться крапка з комою. Наприклад: Веселому жартівливому меншому братові хотілося говорити; старший знехотя кидав йому по кілька слів (І. Нечуй-Левицький); Сонце гріє, вітер віє з поля на долину; над водою гне з вербою червону калину (Т. Шевченко); Темная діброва стихла і мовчить; листя пожовтіле з дерева летить (Я. Щоголів).

ДВОКРАПКА

Двокрапка ставиться між реченнями, що входять до безсполучникового складного речення:

  • - якщо друге речення вказує на підставу, причину того, про що мовиться у першому: Мир у світі таки буде; його хочуть усі люди (нар. тв.);
  • - якщо друге речення розкриває зміст першого в цілому або якогось із його членів: Ти знаєш приказку: перш ніж запалає вогонь, мусить вибухнути сірий дим (М. Коцюбинський): В осінній час сім погоду нас: сіє, віє. туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде (нар. тв.);
  • - якщо друге речення доповнює перше загалом або якийсь з його членів (частіше присудок): / досі сниться: під горою, між вербами та над водою, біленька хаточка стоїть (Т. Шевченко); Бачу здачеку: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі (Леся Українка): Йдемо вулицею і ще з другого кінця побачили: в хаті світиться (Д. Луценко).

ТИРЕ

Тире між реченнями, що входять у безсполучникове складне речення,ставиться:

  • - коли йдеться про швидку зміну подій або несподіваний наслідок: Дивлюся - аж світає, край неба палає (Т. Шевченко); Заговорив гуморист - зал вибухнув від сміху (газ.);
  • - коли зміст одного речення протиставляється змісту другого: Стоїш високо- не будь гордим, стоїш низько - не гнися (нар. тв.); На небі сонце - серед нив я (М. Коцюбинський);
  • - коли зміст першого речення порівнюється із змістом другого: Посієш вчасно - вродить рясно (нар. тв.); Здобудеш освіту - побачиш більше світу (нар. тв.);
  • - коли в другій частині речення вказується на наслідок або висновок з того, про що мовиться у першому: Защебетав соловейко - пішла луна гаєм (Т. Шевченко); Слово до слова - зложиться мова (нар. тв.).

Графічні скорочення

Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочень, що означають метричні міри: м - метр, мм - міліметр, см-сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення. Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-Кримський канал).

Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і та ь. Наприклад, слово: український скорочується укр., у країн., українськ.

При збігу двох однакових приголосних скорочення робимо після першого приголосного: змін, робота; відмін, навчання.

За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн. (мідний); висот, висоти, (висотний).

До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:

акал.

- академік

обл.

- область

вид.

- видання

03.

- озеро

див.

- дивись

пор.

- порівняй, порівняйте

док.

- доцент

проф.

- професор

іт.д.

- і так далі

р.

- рік, річка

і под.

- і подібне

рр.

- роки

та ін.

- та інше

с.

- село, сторінка

напр.

- наприклад

CT.

- станція, сторіччя

н. е.

- нашої ери

т.

- том

0.

- острів

TT"

- томи

СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ

А - ампер

АБХ o антена біжучої хвилі

AB o адміністративний відділ

АВК - автоматизований вимірювальний комплекс

АВН - апарат високої напруги

АВТ - автоматичний вимикач телевізорів

АГУ - адміністративно-господарське управління

АПФ - агропромислове формування

АРМ - автоматизоване робоче місце

ВП - виробничий процес

ЕК - енергетичний комплекс

ЕКМ - електронна керуюча машина

ЕКОМ - електронна клавішна обчислювальна машина

ЕМП - електромагнітне поле

ЕО - електрообладнання

ЕС - електрична станція

ЕУ - енергетична установка

ЕЯМ - електроягодозбиральна машина

ЄВМ - єдина високовольтна мережа

ЗЕС - залізнична електростанція

ЗРЗ - загроза радіоактивного зараження

КВ - кут вітру

КВС - компресорна водолазна станція

КВС - контрольно-вимірювальна система

кВт - кіловат

кВт. гол - кіловат-година

К° - компанія (товариство, об'єднання)

Ко - компанія (в описі каталогів)

ЛДК - лісопильно-деревообробний комбінат

ЛПЕ - лінійна передача енергії

М - молекулярна вага

м. - масштаб

М - метро

мм - міліметр

НТІ - науково-технічна інформація

НЧП - нормативна чиста продукція

од. вим. - одиниця виміру

ОЦ - обчислювальний центр

оц. - оцінка

ПБ - патентне бюро

ПВП - промислово-виробничий персонал

ПТБ - правила технічної безпеки

ТВН - техніка високих напруг

ТЕ! - техніко-економічна інформація

ТО - технічна обробка

ТО - технічне обслуговування (автомобіля)

УПК - управління підготовки кадрів

ФВ - фінансовий відділ

ФУ - фінансове управління

Прочитайте висловлювання відомих людей

У світі немає такої мови, що не мала б у своєму словникові чужих слів. Справа тільки в тому, щоб не вживати їх непотрібно (І. Огієнко).

Українська мова... це не мова простолюду, як твердять московські невігласи, а мова цілої нації... чиє місце на право самостійного розвитку в ряду цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким іншим (М. Драгоманов).

Любов до рідної мови - найприродніше і найглибинніше духовне начало людського життя (Д Павличко).

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші