Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політологія arrow Інформаційна політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Роль усіх зацікавлених кіл у сприянні застосуванню ІКТ з метою розвитку інформаційного суспільства

Вирішальне значення для розвитку інформаційного суспільства має ефективна участь усіх зацікавлених кіл, для чого необхідне співробітництво і партнерські відносини між усіма ними.

ДІЇ

Рівень*71

а) До 2005 року варто розробити для всіх країн національні електронні стратегії, включаючи нарощування необхідного обсягу людського потенціалу, з урахуванням національної специфіки

Н

б) Почати на національному рівні організований діалог між усіма відповідними зацікавленими колами щодо розробки електронних стратегій для інформаційного суспільства й обміну зразками найкращої практики

Н

в) При розробці і здійсненні національних електронних стратегій зацікавлені кола мають враховувати місцеві, регіональні і національні потреби і проблеми. У цьому контексті варто пропонувати приватному секторові брати участь у конкретних проектах розвитку інформаційного суспільства на місцевому, регіональному і національному рівнях

Н

г) Кожна країна до 2005 року має створити принаймні одне діюче партнерство між державним і приватним секторами або партнерство між декількома секторами як зразок для подальшої діяльності

Н

д) Визначити на національному, регіональному і міжнародному рівнях механізми, необхідні для встановлення і заохочення партнерських відносин між зацікавленими сторонами в інформаційному суспільстві

Н, М, Р

е) Вивчити ступінь можливості створення для корінних народів (корінного населення) на національному рівні порталів, у яких брали би участь усі зацікавлені кола

Н

ж) До 2005 року відповідні міжнародні організації і фінансові установи мають розробити власні стратегії застосування ІКТ з метою стійкого розвитку інформаційного суспільства як ефективний інструмент сприяння досягненню цілей Організації Об'єднаних Націй в області розвитку на межі тисячоліття

М

з) Сприяти здійсненню низки пов'язаних з цим заходів, у тому числі створенню схем бізнес-інкубаторів, наданню венчурного капіталу (на національному і міжнародному рівнях) установам державних інвестиційних фондів (у тому числі для мікрофінансування малих, середніх і мікропідприємств), реалізовувати стратегії заохочення інвестицій, заходів щодо підтримки експорту програмного забезпечення, здійснювати підтримку науково-дослідних мереж і парків програмного забезпечення

Н

*71: { Н — національний рівень, М — міжнародний, Р — регіональний.}

Інформаційна і комунікаційна інфраструктура: необхідний фундамент інформаційного суспільства

Інфраструктура є основою для досягнення мети охоплення всіх жителів планети цифровими технологіями, тобто забезпечення універсального, стійкого, загального і прийнятного за ціною доступу до ІКТ для усіх, з урахуванням відповідних рішень, уже здійснюваних у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, для забезпечення доступу до віддалених районів і районів, з екстремальними умовами, на регіональному рівні.

Доступ до інформації і знань

Дії

Рівень

а) Органи державного управління в межах національної політики розвитку мають приймати рішення, спрямовані на підтримку сприятливого і конкурентного середовища для одержання необхідних інвестицій в інфраструктуру ІКТ і для розвитку нових послуг

Н

б) Розробити відповідно до національних електронних стратегій відповідну політику і стратегію забезпечення універсального доступу і визначити засоби їх реалізації відповідно до орієнтовних контрольних показників, а також розробити показники щодо підключення до ІКТ

Н

в) У рамках національної електронної стратегії відповідно до орієнтовних контрольних показників забезпечити й удосконалювати підключення до мережі на базі ІКТ усіх шкіл, університетів, установ охорони здоров'я, бібліотек, поштових відділень, суспільних центрів, музеїв та інших доступних для населення установ

Н

г) Розвивати і зміцнювати інфраструктуру національних, регіональних і міжнародних мереж широкосмугового зв'язку, включаючи супутникові системи, для сприяння забезпеченню потужності мереж, що відповідає потребам країн і їхніх громадян, а також створює умови для надання нових послуг на базі ІКТ. Надавати підтримку проведенню технічних, регламентних і експлуатаційних досліджень, для того щоб:

· розширити доступ до орбітальних ресурсів, забезпечити глобальну гармонізацію використання частот і глобальну стандартизацію систем;

· заохочувати партнерські відносини між державним і приватними секторами;

· сприяти наданню глобальних послуг високошвидкісного супутникового зв'язку для районів, що обслуговуються на недостатньому рівні

Н, Р, М

д) У межах національної електронної стратегії домагатися задоволення особливих потреб людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп населення, що перебувають в несприятливому становищі, у тому числі за допомогою відповідних заходів адміністративного і законодавчого характеру, спрямованих на забезпечення повномасштабного включення зазначених груп в інформаційне суспільство. Сприяти і підтримувати поширення послуг супутникового зв'язку, пропонованих країнами, що розвиваються, і країнами з перехідною економікою іншим країнам регіонів, що розвиваються, для заохочення технічної і культурної інтеграції

Н

е) На базі ІКТ розробити і виробляти устаткування та надавати послуги, зручні у використанні і доступні в ціновому відношенні для всіх, включаючи людей похилого віку, інвалідів та інших вразливих груп, що перебувають у несприятливому становищі, а також сприяти розвиткові технологій, додатків і змісту, що відповідають їх потребам

Н, Р, М

є) 3 метою зняття гостроти пов'язаних з неграмотністю проблем розробити прийнятні за ціною технології і комп'ютерні інтерфейси, що не використовують текст, для того щоб полегшити людям доступ до ІКТ

Н, Р, М

ж) На міжнародному рівні проводити науково-дослідні розробки, спрямовані на забезпечення наявності належного і доступного в ціновому відношенні устаткування на базі ІКТ для кінцевих користувачів

Н, Р, М

з) Для забезпечення доступу до ІКТ у віддалених районах, особливо в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, і розширення можливостей низьковитратного підключення в країнах, що розвиваються, заохочувати застосування невикористовуваних потужностей радіозв'язку, включаючи супутниковий зв'язок

Р, М

к) Оптимізувати з'єднання між основними інформаційними мережами шляхом заохочення створення і розвитку регіональних магістральних структур на базі ПСТ і комутаційних станцій Інтернет для зниження вартості міжмережевих з'єднань і забезпечення ширшого охоплення мережами доступу

Р

л) Розробляти стратегію поширення в глобальному масштабі прийнятних за ціною можливостей підключення, тим самим сприяючи удосконаленню доступу. Установлювані на комерційній основі витрати на транзит і міжмережні з'єднання Інтернету мають визначатися об'єктивними, прозорими і такими, що не допускають дискримінації, параметрами, з урахуванням роботи, що ведеться з цієї теми

Р,М

м) Заохочувати і стимулювати спільне використання традиційних засобів масової комунікації і нових технологій

Н, Р, М

ІКТ дають людям можливість одержувати доступ до інформації і знань практично миттєво, у будь-якому місці планети. Приватні особи, організації і громади мають користуватися благами безперешкодного доступу до знань і інформації.

Дії

Рівень

а) Розробляти політичні керівні принципи для розвитку і популяризації інформації, що є публічним надбанням, як важливий міжнародний інструмент сприяння доступу населення до інформації

Н, Р, М

б) Органам державного управління слід забезпечити належний доступ до інформації в Інтернеті, що як офіційна інформація має бути доступною для населення, їм необхідно розробити законодавство про доступ до інформації і про збереження даних, які є публічним надбанням, особливо в галузі нових технологій

Н

в) Домогтися поінформованості щодо існуючих в області інтелектуальної власності механізмів, таких як різні ліцензійні угоди, на які могли б спиратися технології, що використовують відкриті коди, і процеси розвитку

Н, М

г) Сприяти науково-дослідним розробкам, для того щоб сприяти доступності ІКТ для усіх, у першу чергу для груп населення, що перебувають в несприятливих умовах

Н, Р, М

д) Органам державного управління й іншим зацікавленим колам слід створювати багатоцільові центри колективного відкритого доступу, що надають громадянам безкоштовний або за прийнятними цінами доступ до різних ресурсів зв'язку, у першу чергу до Інтернету. Ці пункти доступу повинні мати достатню потужність для надання послуг користувачам у бібліотеках, навчальних закладах, державних структурах та інших громадських установах, причому особливу увагу варто приділяти сільським районам і районам, що обслуговуються на недостатньому рівні, із дотриманням прав інтелектуальної власності, і заохоченню використання інформації й обміну нею

Н

е) Заохочувати дослідження і сприяти поінформованості всіх зацікавлених сторін про можливості, надані різними моделями програмного забезпечення, і про засоби його створення, включаючи програмне забезпечення, що є власністю окремих компаній, програмне забезпечення з відкритими кодами і безкоштовне програмне забезпечення, для того щоб розширити конкуренцію, можливості вибору, підвищити цінову прийнятність і дати всім зацікавленим колам можливість зрозуміти, який варіант їх найбільше влаштовує

Н, Р, М

є) Уряди мають активно сприяти застосуванню громадянами їхніх країн і органами місцевого самоврядування ІКТ які основного робочого інструменту. Для досягнення цієї мети міжнародному співтовариству й іншим зацікавленим колам пропонується підтримувати широке використання ІКТ як засіб удосконалення місцевого управління, нарощування потенціалу органів місцевого самоврядування

Н

ж) Заохочувати дослідження з питань інформаційного суспільства, у тому числі з інноваційних форм створення мереж, адаптації інфраструктури, інструментів і додатків ІКТ, що сприяють доступності ІКТ для усіх, зокрема для груп населення, що перебувають у несприятливому становищі

Н, Р, М

з) Підтримувати створення і розвиток публічної бібліотечної й архівної цифрової служби, адаптованої до інформаційного суспільства, у тому числі шляхом перегляду національних стратегій і законодавства в області бібліотечного обслуговування, забезпечення на глобальному рівні розуміння потреби в комплексних бібліотеках, сприяючи співробітництву бібліотек на всесвітньому рівні

Н, Р, М

к) Заохочувати проведення ініціатив на підтримку вільного і прийнятного за ціною доступу до журналів і книг та відкритих архівів наукової інформації

М

л) Підтримувати науково-дослідні розробки з проектування корисних інструментів для всіх зацікавлених кіл для сприяння підвищенню поінформованості, проведенню аналізу й оцінки різних моделей програмного забезпечення і ліцензій на нього, для того щоб забезпечити оптимальний вибір відповідного програмного забезпечення, яке б якнайкраще сприяло досягненню цілей розвитку інформаційного суспільства в наявних на місцях умовах

М

м) Сприяти створенню регіональних кореневих серверів і використанню інтернаціоналізованих найменувань доменів, для того щоб подолати бар'єри, які перешкоджають доступу

М

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші