Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття якості продукції та методи її оцінки

Відповідно до міжнародного стандарту ISO 8402 якість - це сукупність властивостей і характеристик продукції, які дають їй ' можливість задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби споживачів.

Властивістю називається об'єктивна і спроможність продукції, яка виявляється при її створенні, експлуатації чи споживанні. Кількісне відтворення властивостей продукції характеризується за допомогою показників якості.

Показники якості поділяються на:

 • - функціональні;
 • - ресурсозберігаючі;
 • - природоохоронні.

До функціональних показників якості відносять показники, які відображають споживчі властивості виробу, такі як:

 • - технічний ефект (продуктивність, потужність, швидкість, швидкодія тощо);
 • - надійність (довговічність);
 • - ергономічність (виконання гігієнічних, антропологічних, фізіологічних вимог);
 • - естетичність.

До ресурсозберігаючих показників відносяться:

 • - технологічні (ресурсоємність виробництва виробу: матеріалоємність, енергоємність, трудомісткість);
 • - коефіцієнти споживання ресурсів у процесі експлуатації.

Природоохоронні показники якості містять показники екопогічності і безпеки.

Під рівнем якості виробу розуміють відносну характеристику якості, засновану на порівнянні сукупності показників якості розглянутого виробу із сукупністю базових показників (аналогів, перспективних зразків, випереджаючих стандарти тощо).

Оцінка рівня якості продукції може здійснюватися за допомогою диференційного чи комплексного методів.

При застосуванні диференційного методу здійснюється зіставлення показників якості нової продукції з ідентичними базовими показниками якості. Відносний показник якості (qi) за цим методом обчислюється за формулою (13.6):

де Рі- значення одиничного показника якості оцінюваної продукції;

Р1- значення одиничного базового показника якості.

При застосуванні комплексного методу розраховують комплексний показник якості, який визначається шляхом урахування окремих показників за допомогою коефіцієнтів вагомості кожного з них. При цьому може бути використана функціональна залежність (13.7):

де qk - комплексний показник якості продукції;

n - число показників якості, що враховуються;

βi- коефіцієнт вагомості і-го показника якості;

qi - відносний і-й показник якості.

Алгоритм розрахунку комплексного показника якості наведений на рис. 13.1. Для визначення номенклатури показників якості, коефіцієнтів вагомості, виду функціональної залежності (f) застосовуються експертні методи.

Алгоритм розрахунку комплексного показника якості

Рис. 13.1. Алгоритм розрахунку комплексного показника якості

Висока якість виробів визначається різними факторами, основними з який є:

 • - фактори технічного характеру (конструктивні, технологічні, метрологічні тощо);
 • - фактори економічного характеру (фінансові, нормативні, матеріальні тощо);
 • - фактори соціального характеру (організаційні, правові, кадрові тощо).

Урахування всіх вказаних факторів вимагає комплексного підходу до забезпечення якості.

Світовий досвід комплексної оцінки якості узагальнений у міжнародних стандартах ISO серії 9000, яка включає такі складові елементи:

 • - ISO 9001 - Система якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (чи) розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні;
 • - ISO 9002 - Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві і монтажі;
 • - ISO 9003 - Система якості. Модель для забезпечення якості при остаточному контролі і випробовуваннях.

Це лише невеликий перелік міжнародних стандартів якості.

Забезпечення, управління і поліпшення якості продукції на всіх етапах її життєвого циклу відображене "петлею якості" відповідно до міжнародного стандарту якості ISO 9004 і схематично представлене на рис. 13.2.

Рис. 13.2. "Петля якості" за стандартом ISO 9004

Нормативні засади для порівняння рівня якості нових виробів на різних етапах життєвого циклу наведені в табл. 13.1.

Таблиця 13.1

Бази для порівняння рівня якості нових виробів

Старії життєвого циклу База для оцінки рівня якості Документи для оцінки
Науково-дослідні роботи (НДР) Рівень техніки в перспективі Стандарти з перспективними вимогами. Звіти з НДР. Технічні завдання на дослідно-конструкторські розробки (ДКР)
Дослідно-конструкторські розробки (ДКР) Рівень закінчених розробок Стандарти з перспективними вимогами. Проектно-конструкторська документація
Виробництво Рівень нової техніки, освоєної у виробництві Стандарти і технологічні умови (ТУ). Робоча конструкторська документація
Експлуатація Рівень нової техніки, освоєної в експлуатації Стандарти і ТУ. Експлуатаційна і ремонтно-конструктооська документація

Ефективне управління якістю продукції засноване на застосуванні системи стандартів. Об'єктами державної стандартизації є конкретна продукція, норми, правила, вимоги, методи, терміни, призначені для застосування в різних сферах. Державні стандарти встановлюють показники, що відповідають провідному рівню науки, техніки і виробництва. Випереджальна стандартизація враховує зміну в часі показників якості об'єктів стандартизації. У випереджальних стандартах встановлюються перспективні показники якості і поетапні терміни освоєння їх промисловим виробництвом

Стандарти підприємства є документами, що регулюють діяльність кожного виробничого процесу; складові одиниці, норми, вимоги і методи в сфері розробки й організації виробництва продукції, технологічні процеси, норми і вимоги до них; обмеження за застосовуваною номенклатурою матеріалів, деталей; форми і методи управління тощо. За змістом стандарти підприємства підрозділяються на:

 • - стандарти технічних умов;
 • - стандарти параметрів;
 • - стандарти типів;
 • - стандарти марок;
 • - стандарти сортаментів;
 • - стандарти конструкцій і розмірів;
 • - технічні вимоги;
 • - стандарти правил приймання і контролю;
 • - стандарти методів випробувань;
 • - стандарти правил маркування, упакування і транспортування;
 • - стандарти правил експлуатації і ремонту тощо.

Відповідно до вимог стандартів продукція (майже усі види) підпадають під сертифікацію незалежними сертифікаційними центрами. Сертифікація продукції здійснюється періодично (наприклад, раз на рік чи кожний тисячний виріб), після чого продукція може бути продана на ринку.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>