Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Журналістика arrow Історія української преси
< Попередня   ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА

А. Н. Аристарх Григорович Терничеико (некролог)// "Бібліологічні Вісті". 1927. Ч. І (часопис "Рілля").

Андрусяк М. Галицько-український часопис у 1848 р. "Зоря Галицька"// "Життя і Знання". Львів, 1932 р. Ч. 15.

Бабій О. "Літературні журнали в 1922-1923 рр. // "ЛНВИ. Львів, 1923. VII.

Баб'юк А. Стрілецька преса // "Вістник СВУ". 1917. Ч. 169-170.

Бачинський Л. Українська таборова преса // "Книжка". Станіслав, 1921. Ч. 4—6.

Білинський М., Співачевська Н., Кревецький Г. Часописи Поділля // Історико-бібліографічний збірник. Вінниця, 1927/28.

Борковський А. Товариш. Письмо літературно-наукове // "Зоря". Львів, 1888. Ч. 19-21.

— "Правда". Місячник за 1888 р.// "Зоря", Львів, 1888, Ч. 21.

Брик І. Початки української преси в Галичині. Львів, 1921.

В. С. "Маяк". Українська щотижнева газета // "Украи-нская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 3.

В. С. П'ятнадцять років "Світа Дитини" // " Життя і Знання". Львів, 1934. Ч. 12.

Верниволя В. Буковина. (У п'ятдесятліття заснування...) // "Життя і Знання". Львів, 1935. Ч. 2.

Верхратський. З перших літ народовців (1861—1866) // ЗНТШ. Львів, 1915. Т. СХХІІ. ("Вечорниці", "Мета", "Русалка" та ін.).

Вечерницький А. Українська преса // "Книгар". Київ, 1917. Ч. 2.

Витанович І. Брати Семиренки //"Кооперативна Республіка". Львів, 1933. Ч. У-УІ.

Власт Юрій. Українська преса на Західні Області Української Народної Республіки"//"Український Прапор". Відень, 1919. Ч. 23-25.

— "Українська преса в Америці"// "Український Прапор". Відень, 1920. Ч. 8.

Возняк М. Журнальні пляни І. Франка в pp. 1884—1886 // "Україна". Київ, 1927. Кн. 3.

 • — Листування Панька Куліша з Ол. Кониськам // "Нова Україна". Прага, 1923. VII—VIII ("Основа" та ін.).
 • — Громадський Друг // " Червоний Шлях". Харків, 1929. IV.
 • — Останні зносини П. Куліша з Галичанами // ЗНТШ. Львів, 1928. T. CXI-VII ("Правда", "Народ" та ін.).
 • — Драгоманов у відновленій "Правді" // "За сто літ". Київ, 1930. VI.
 • — З-за редакційних куліс віденського "Вістника" та "Зорі Галицької"//ЗНТШ. Київ, 1912. 1.
 • — 3-зарання української преси в Галичині // ЗНТШ. 1912. V.
 • — Матеріали до життєпису 1. Франка // "За сто літ". Київ, 1927. 1.
 • — Нездійснений план українського журналу в 1883 р.// "Бібліологічні Вісті". Київ, 1927. ч. 2.
 • — Ол. Кониський і перший том "Записок" // ЗНТШ. Львів, 1929. Т. СІ.
 • — До початків співробітництва Івана Франка в "Зорі" // "Культура". Львів, 1924. Ч. 2.

Волошин А. Спомини. Ужгород, 1923. (Преса Карпатської України — початки).

Герасименко В. Українські Альманахи 80—90 років XIX ст. в Одесі // "Записки Одеського Наукового Товариства". 1928.

Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні (преса РУП).

Інатюк В. Рукописні гумористичні часописи // ЗНТШ. Львів, 1920. T. СХХХ.

Грінченко Б. Пам'яті Ром. Сембратовича ("Ruth. Revue") // "Нова Громада". Київ, 1906.4. 1.

Григоріїв Н. 25 літ назад. ("Хлібороб" 1905) // "Українська Кореспонденція". Прага, 1931. Ч. 3.

Homo Politicus. Два ветерани української преси. (Ант. Горбачевский і о. Лопатинський) // "Краківські Вісті". 1941. Ч. 4.

Гординсъкий Я. Віденська греко-католицька духовна семінарія в pp. 1852-1855 // ЗНТШ. Львів, 1913. III.

Грушевський М. Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. Відень, 1922 ("Громадський Друг", "Громада" та ін.).

- З нагоди 150-ї книги "Записок" // ЗНТШ. Львів, 1929. T. СІ.

Грушевський О. З українського культурного і наукового життя в середині XIX в. // ЗНТШ. 1906. Кн. VI ("Основа" і російські публіцисти).

Д. Д. Украинская пресса // "Украинский Вестник". Петербург, 1906. Ч. 3.

Данько М. Украинская Трибуна в Европе // " Украинская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 3. ("Ruth. Revue").

Доманицький В. Покажчик змісту "Літературно-Наукового Вісника." Томи І-ХХ. Львів, 1903.

Дорош С. Земська преса на Україні // "Нова Рада". Київ, 1918. Ч. 42.

Дорошенко В. Систематичний покажчик до "Київської Старини" і " України": критика, оцінка, поправки, доповнення (на систематичний покажчик, складений І. Павлов-ським, Чигиринським).

Дорошенко Д. "Киевская Старина" та її ближчі співробітники // "Огляд української історіографії". С. 140—147.

Данилов В. "Киевская Старина" по цензурним документам // "Бібліологічні Вісті". 1925. Ч. 1-2.

— М. Максимович і журнал "Основа"// ЗНТШ. Львів. Т. С. Ч. II.

Довгаль С. Шляхом поступу ("Пчілка", Ужгород) // "Учитель". Ужгород, 1931. Ч 7/10. 1932. Ч. 5.

Драгоманов M. 1875 рік і мій об'їзд австрійської Русі: Австр.-рус. Спомини //"Киевский телеграф".

Дроздовський В. "Хлібороб" (1905-1930) // "Труды Инстититута Славяноведения AH" . 1934. П.

Dublanski A. Prasa ukrainska przed revoluciji 1917 roku // "Biul. Pol.-Ukrain.". Warszawa, 1937. Nr. 29.

Думін О. Українська військова і воєнна література: "Табор"— воєнно-літературний журнал" // "Літопис Червоної Калини". Львів, 1937. Ч. 7/9.

Ефремов С. З нашого життя (мова в українській пресі та вимоги читачів) // "Рада". Київ, 1907. Ч. 89.

Dyminskyj. Der Wirtschaftsteil der ukrainischen Zeitungen // "Ukrainische Kultuiberichte". Berlin, 1934. Nr. 4.

JefremowS. "Osnowa"//"Ukrain, Rundschau". 1909. Nr. 2.

Єрофіїв І. Перший журналіст на Слобожанщині (В. Маслович і "Харковский Демократ") // "Червоний Шлях". Харків, 1925. Ч. 10.

Животко А. Нарис історії української преси. Подєбради, 1937.

 • — До історії українського радикального часопису "Народ". Збірник "Народознавство". Прага, 1930.
 • — Трудні початки (до історії "Народу") // Календар Українського Робітничого Союзу (Ам.) на 1934.
 • — Журнал "Основа": 1861-1862 // "Українська Книга". Львів, 1938 (і окреме видання).
 • — Рукописні часописи української молоді // "Шлях виховання і навчання". Львів, 1938 (і окреме видання).
 • — Преса Карпатської України. Прага, 1940.
 • — Преса на Закарпатті // "Народна Воля". Скрантон, 1934. Ч. 113, 114.
 • — Tisk Podkarpatske Rust // "SIov. Prehied". Praha, 1934. No. 6.
 • — Альманах "Віра" (Крем'янець, 1923) // "Українська Книга". Львів, 1937. Ч. 4.
 • — Українська преса (з приводу книги В. Ігнатієнка "Українська преса", 1925) // "Самостійна Думка". Чернівці, 1931. Ч. 5/6.
 • — Українська преса за сто років // "Самостійна Думка". 1931. ч. 8/ 10.
 • — В справі нашої соціалістичної преси ("Громадський Голос") // "Вісті УПСР". Прага, 1931. Ч. 5/6.
 • — Українська Партія Соціял-Революціонерів (УПСР) і преса // "Трудова Україна". 1934. Ч. 11, 12.
 • — Журнал "Основа" 1861/62 // "Наше Життя". Авгс-бург, 1946.
 • — С. Петлюра — журналіст // "Українські Вісті". Н. Ульм, 1946. Ч. 19.
 • — О. Олесь і українська преса // "Неділя". Ашафенбург, 1946.

Житецький І. "Киевская Старина" сорок років тому // "За сто літ". 1928. Кн. 3.

 • — "Киевская Старина" за часів Лебединцева // "Україна". Київ, 1925. Кн. IV.
 • — Перші кроки "Киевской Старины" та М. Костомарів// "Україна". Київ, 1926 Кн. IV.

Жук А. Українська господар.-кооперативна преса // "Господ.-Кооперат. Часопис". Львів, 1931. Ч. 1.

Зленко Я. Періодичні видання Наддніпрянщини в 1918 p.// "Українська Книга". Львів, 1938. VI/VII.

/. Ф. До життєписи і характеристики Северина Шеховича// "Зоря". Львів, 1886. Ч. 6.

Й. Л. "Український Студент" // "Украинская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 12.

Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816-1916. Київ, 1930.

 • — Українська преса (1816-1923). Іст.-бібл. етюд. Київ, 1926.
 • — Історія української преси та її вивчення // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 3.
 • —Листування в справі української преси в 1915—1916 pp. // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1929. Ч. 4.
 • — Українська книжка і преса в історичному розвитку // "Книга". Харків, 1923. Ч. 3.
 • — Українська преса 1905-1907 pp. // "Життя і Революція". Київ, 1925. Ч. II.
 • — Українська преса в 1922 р.// "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 1, 2.
 • — Розвиток української кооперативної преси // "Кооперативна Зоря". Київ, 1918. Ч. 9-12.
 • — Часописи Поділля. (Рецензія) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1928. Ч. 1.
 • — Одеська періодична преса... 1917—1921. (Рецензія) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1930. Ч. 2.
 • (Інвестігейтор): Що зробив "Інвестігейтор" для української справи // "Бюлетень Гетьманської Управи". Берлін, 1934. Ч. 18.

Ісаїв П. Серед наукових змагань: 10 літ "Богословія" // "Дзвони". Львів, 1933. Ч. 8-9.

Калиновий О. Покажчик авторів та їх творів у тижневику "Воля" за 1919 р. Відень, 1920.

Кириленко О. Українці в Америці. Відень, 1916. (Відомості про українську американську пресу).

Козицький П. Музична преса // "Культура і Побут". 1926. Ч. 3.

Королів-Старий В. Перший редактор // "Тризуб". Париж, 193J. Ч. 15.

- Ювілейна згадка. (Лубенський "Хлібороб", 1905) // "Тризуб". Париж, 1930. Ч. 48.

Костенко І. Тридцять років від появи першого українського часопису на Наддніпрянщині. (Лубенський "Хлібороб", 1905) // "Життя і Знання". 1935. Ч. 11.

Краєвий Я. Періодична кооперативна преса на Україні //"Літературно-Науковий Вісник". 1913. Ч. XI.

Кревецький І. Початки преси на Україні: 1776—1850. Львів, 1927.

 • — Перша газета на Україні // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1926. Ч. 4. (Окремо - Київ, 1927).
 • — Українська преса в Галичині в 1918—1919 pp. // "Республіка". Станіслав, 1919. Ч. 1.
 • — Часописи Галицького Поділля. Вінниця, 1927/28. Kotorowycz H. Wspotczesna prasa ukrainska w Polsce //

"Biul. Pol.-Ukrainski". Warszawa, 1937, Nr. 12.

Куліш П. Обзор української Словесності // "Основа". СПб, 1861. Кн. НІ.

Левицький-Лукич В. П. Куліш і "Зоря" // ЗНТШ. Львів, 1929.

Левицький І. Галицко-русская библиографія (1801-1886). Львів, 1895.

— Українська бібліографія Австро-Угорщини. 1887—1900. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1909.

Левицький О. Українці в приймах в чужій часописі // "Наше минуле". Київ, 1919. Ч. 1—2. ("Киевский Телеграф").

Лисиченко Д. Українська преса в Катеринославі // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 2.

— Короткий огляд української видавничої діяльности, преси та книготоргівлі на колишній Катеринославщині //"Бібліологічні Вісті". Харків — Київ, 1930. Ч. 2, 3.

Литвицький М. Таборова журналістика // "Українська Трибуна". Варшава, 1921. Ч. 42.

Лукань Р. Вистава української преси Галичини: 1848-1943 // "Львівські Вісті". 1943.

Лукасевич Л. Наша торговельно-економічна преса //"Промислово-Торговельний Вісник". Варшава, 1933. Ч. 4.

— 125-ліття преси в службі нації // "Краківські Вісті". 1941. Ч. 7.

Лупакевський К. Доля "Русалки Дністрової" // "Зоря". Львів, 1887. Ч. 21/22.

Любенко І. Українські часописи в Канаді // "Український Голос". Вінніпег, 1934. Ч. 30-31.

(Масюкевич М.) Видавництва і преса в підсоветській Україні // "Вісті Українського Наукового Інституту". Берлін, 1937. Ч. 1.

Masiukewytsch M. Geschichtlicher Leidensweg der ukrainischen Presse // "Ukrain. Kulturberichte". Berlin.

Міяковськии В. До історії "Чернігівського Листка" //"Україна". Київ. Кн. III і IV.

 • — До історії журналістики на Україні // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 1.
 • — До історії української журналістики // "Наше Минуле". Київ, 1919. Ч. 3.
 • — "Помийниця." Українська гумористична часопись 1863 р.// "Наше Минуле". Київ, 1919. 4.1-2.

Міяковськии Л. Як формувався світогляд українського емігранта в Америці // "Пропам'ятна Книга Українського Народного Союзу". Д.-Ситі, 1936. (україн.- амер. преса).

Наріжний С. Українська преса. Подєбради, 1934.

Науменко В. Думка про українську духовну часопису Києві в I8S8 // "Український Науковий Збірник". Москва, 1916. Вип II.

Ніковський А. Наші погреби і нові журнали // ^Літературно-Науковий Вісник". 1913. Москва, 1916. Кн. ГУ. Вип. II.

Огієнко І. Наша часописна мова // " Рідна Мова". Варшава, 1936. Ч. 6.

— Мова наших часописів // "Рідна Мова". Варшава, 1936. Ч. 9.

Олесницький Є. З-перед четвертини століття // "Літературно-Науковий Вісник". 1904. Ч. IX.

Павловский и Чигринцев. Систематический указатель журнала "Киевская Старина" (1882—1906). Полтава, 1911.

П. Б. "Вістних" і ідеологія Д. Донцова // "Дзвони". Львів, 1933. Ч. З, 5-7.

П. К. Журнал та видавництво "Сяйво" // "Бібліологічні Вісті". 1927. Ч. 1.

П. M. К. Полеміка про "Літературно-Науковий Вісник" — всеукраїнський журнал // "Руслан". Львів, 1908. Ч. 42-50.

17. Р. До 25-річних роковин зо дня виходу українського часопису "Рідний Край" // "Червоний Шлях". Харків, 1931. Ч. 3.

П-ський Л. Українська періодична преса // "Громадська Думка". 1906. Ч. 159.

Пеленський Є. Ю. Українська преса до світової війни // "Альманах Нового Часу" на 1938 р. Львів, 1937.

Подкарпатська Русь // "Учитель". Ужгород, 1923. Ч. 7/8.

Р. Ю. Примітки на "Наш Рідний Край" // "Учитель". Ужгород, 1932. Ч. 1.

Ревакович Т. З переписки письменників 1860 рр. в Галичині // ЗНТШ. Львів, 1914. Т. CXVII. ("Вечерниці", "Мета" та ін.).

Reychman І. "Solo" 1866-1867 // "Biulet.-Pol.-Ukrain.". Warszawa, 1937. Nr. 41.

Романовський Д. Періодичні видання в Одесі рр. 1917—21 // "Праці Одеської Центральної Наукової Бібліотеки". 1927. Т. 1.

Рубінштейн С. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917—1921. Одеса, 1929.

Русанов А. Газетна справа на Україні // "Нова Книга". Харків, 1924. Ч. 1.

С. Р. Харьковская журналистика начала настоящего столетия // "Киевская Старина". 1892. Кн. VIII.

— Українська жіноча преса в Галичині // "Нова Зоря". Львів, 1934. Ч. 46, 47.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Київ, 1930.

 • — В. Б. Антонович і перша редакція "Киевской Старины" // "Україна". Київ, 1928. Кн. 6.
 • — Справа про щорічну таємну субсидію львівському "Слову" (1875-1881) // ЗНТШ. Львів, 1929. Т. СІ.

Садовський В. Український тижневик "Слово" (1907-1909) // "Тризуб". 1937. Ч. 21-22.

— С. Петлюра в РУПі УСДРП // "Тризуб". Париж, 1935. Ч. 21/22 (праця С. Петлюри в "Слові", "Праці", "Украинской Жизни").

Свашенко 17. Наші популярні журнали // "Нова Книга". Харків, 1924. Ч. 1.

Сенгалевич Ф. Періодична преса Канівщини на початку революції (зі споминів редактора) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1927. Ч. 2.

Сергій. Про українську пресу // "Нова Громада". Київ, 1906. Ч. 1.

Сірополко С. Літератури о-журнал і стична діяльність С. Петлюри // "Тризуб". Париж, 1936. Ч. 27/28-31.

 • — Відновлена "Україна" та її виступ проти акад. М. Грушевського // "Тризуб". 1937. Ч. 8.
 • — Преса на совєтській Україні в 1932 р. // "Тризуб". Париж, 1933. Ч. 30/31.

Смаль-Стоцький С. Як будився зі сну український народ на Буковині? // "Календар "Просвіти" на 1928 р. Львів.

Смуток П. Украинская пресса // "Украинская Жизнь". Москва, 1912. Ч. 2. ("Украинский Вестник", "Украинский Журнал" та ін.).

Сріблянський M. Українська преса й громадянство // "Українська Хата". Київ, 1910. Ч. 6.

Стебницький П. До історії українського руху (переслідування української преси) // "Наше Минуле". Київ, 1919. Ч. 3.

Струтинська М. Чужі і свої про "Богословію" та її видання // "Дзвони". Львів, 1934. Ч. 4-7.

Струтинський М. Вчора і нині української преси в Галичині // Альманах "Нового Часу" на 1938 р. Львів.

Студинський К. Кореспонденція Як. Головацького в літах 1850-1862 (передмова). Львів.

 • — Кореспонденція Як. Головацького в літах 1835—1849. Причинки до історії культурного життя Галицької Руси в літах 1833-1847. Львів, 1909.
 • — Слідами Куліша// ЗНТШ. Львів. T. CXVII ("Мета", "Вечерниці", "Нива" та ін.).
 • — Критика М. Драгоманова на перше число львівської "Правди" за р. 1874 // "Україна". 1926. Кн. IV.
 • — Зв'язки Ол. Кониського з Галичиною в pp. 1862—1866 // ЗНТШ. Т. СІ. ("Слово", "Руслан", "Мета" та ін.).
 • — Переписка M. Драгоманова з В. Навроцьким // "За сто літ". Київ, 1927. Ч. 1. ("Правда" 1867-1870, "Основа", Львів, 1870).
 • — Переписка M. Драгоманова з М. Бучинським // Збірник бібл. секції Наукового Товариства ім. Шевченка.

т.хш.

Суходол С. Наша військова преса // "Бюлетень Відділу Українського Центрального Комітету у Кракові". 1928. Ч. 25—26 ("Військова Справа").

Таранько М, До початків "Світа Дитини" // "Рідна Школа". 1937. Ч. 11 (вступ зі спомину "Після листопадових днів").

Тивонович І. Історія засновання "Ruthenische Revue". Відень, 1906.

Федорців Ф. По освободженню Львова // "Шляхи". Львів, 1916.4. 3-4. ("Українське Слово", "Нове Слово" тощо).

— Слово від себе // "Шляхи". Львів, 1917. (Виникнення і видання "Шляхів", "Українська Хата" у Києві тощо).

Франко /. Нарис історії українсько-руської літератури. Львів, 1910.

 • — Стара Русь // "Літературно-Науковий Вісник". Львів, 1906. Ч. VI-XII.
 • — Азбучна війна в Галичині 1859 // ЗНТШ. Львів, 1913. III, IV.
 • — Рецензія на: /. Тивонович. "Історія засновання "Ruth. Revue" //Літературно-Науковий Вісник". 1907, кн. IV.

Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) ("Рада" та ін.).

— Спомини. T. III ("Нова Громада", "Громадська Думка", "Рада" та ін.).

Шклянка L Канадійська часописна мова // "Рідна мова". Варшава, 1936. Ч. 7.

Щурат В. Львівський тижневик 1776 р. // ЗНТШ. Т. 77.

— Початки української публіцистики (в соті роковини "Українського Вістника") // "Діло". Львів, 1916. Ч. 57.

Jankowski L. Uniwersytet Charkowski w pierszych 15 latach. Krakow, 1911.

Яринович А. Українська преса в Америці // "Книгар". Київ, 1917. Ч. 4.

Ясинський М. До питання про початок української преси // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. ч. 4.

 • — З історії української молоді в Галичині 1871—1884 (з передмовою І. Франка) ("Друг" та ін.) // ЗНТШ. 1903. Т. І, V.
 • — Матеріали до національно-політичного і культурного життя Русинів. (Листи Р. Сембратовича до Бибировича. "Ruth. Revue") // "Руслан". Львів, 1909. Ч. 172-211.

Крім вказаної тут літератури багато цінних матеріалів до історії української преси містить листування М. Драгоманова з М. Павликом1 та Ів. Франком; А. Вахнянина з П. Кулішем, П. Куліша з О. Партицьким, як також:

Архів Мих. Драгоманова, опублікований Українським Науковим Інститутом (Варшава, 1937). Це також праця О. Лотоцького "Сторінки минулого" // ("Діло", ювілейні числа: за 1928 р - 10; 1930 - 9; 1938 - 9); О. Барвінського "Спомини з мого життя".

Новіша література

Енциклопедія Українознавства, томи І і II, загальна та словникова частини.

Українська Радянська Енциклопедія.

Бойко М. Нариси до історії Української бібліографії. Видання Медичного архіву-бібліотеки УЛТПА. Блумлінгтон, Індїана, ЗДА, 1988.

Бойко М. Українська бібліографія материка Й діяспо-ри. Видання Медичного архіву-бібліотики УЛТПА. Блумінгтон, Індіяна, ЗДА, 1989.

Боровик М. Українська канадська преса та її значення для української меншости в Канаді. УВУ, Мюнхен, 1977.

Верига В. 50 років на службі народу: 1930—1980. Кален-дар-Альманах "Нового Шляху". С. 37—66. Торонто, 1980.

Голіят Р.С. Історія української преси в ЗДА. Збірник на пошану Юрія Панейка. С. 133-153. УВУ, Мюнхен, 1988.

Онацький 6. Українська мала енциклопедія. Адміністратура УАП Церкви в Аргентині. Буенос-Айрес, 1959.

Стебельський Б. З нагоди 40-ліття "Гомону України" //Альманах "Гомону України". С. 170-179. Торонто 1988.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші