Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економічна діагностика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Шляхи нарощування виробничого потенціалу підприємства

Якщо виробничий потенціал підприємства високий - це свідчить, що підприємство раціонально використовує наявні ресурси і ефективно організовує процес виробництва. На жаль, часто при високому рівні наявних ресурсів, підприємство не вміє налагодити гармонійного процесу роботи, або ж навпаки, що знижує виробничий потенціал підприємства і загалом незадовільно позначається на фінансово-економічному стані суб'єкта господарювання.

Тому кожне підприємство прагне, щоб його виробничий потенціал був високий і шукає шляхи його підвищення. Шляхи нарощування виробничого потенціалу - це вся сукупність рушійних сил і чинників, що ведуть до збільшення рівня виробничого потенціалу.

Як зазначалося вище, потенціал будь-якого рівня виникає як результат взаємодії ресурсів, що його забезпечують і компетенцій, а отже, нарощування виробничого потенціалу підприємства полягає в поліпшенні стану використання його ресурсів.

Наведемо основні шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності його ресурсів.

1. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

Найважливішим показником підвищення рівня ефективності використання основних фондів підприємства є зростання обсягів виробленої ним продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Одним з головних факторів підвищення ефективності основних фондів є їх оновлення та технічне вдосконалення. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу дає змогу підвищити рівень механізації та автоматизації виробництва, продуктивності праці робітників, сприяє економії матеріальних витрат, підвищує культуру та безпеку виробництва.

Значні резерви підвищення ефективності використання основних фондів містяться у збільшенні тривалості роботи машин та механізмів. Основними причинами цілозмінних та цілодобових простоїв обладнання є неузгодженість пропускної спроможності окремих цехів і дільниць; незадовільна організація технічно-профілактичного обслуговування та ремонту устаткування, відсутність стабільності у забезпеченні робочих місць матеріалами, електроенергією, комплектуючими виробами, оснащенням тощо.

У цілому, сукупність резервів покращення використання основних фондів підприємства може бути поділена на три великі групи [18, с. 251].

 • а) Технічне вдосконалення засобів праці, яке передбачає:
  • o технічне переозброєння на базі комплексної автоматизації та впровадження гнучких виробничих систем;
  • o заміну застарілої техніки, модернізацію обладнання;
  • o ліквідацію вузьких місць та диспропорцій у виробничих потужностях підприємства;
  • o механізацію допоміжних та обслуговуючих виробництв;
  • o розвиток винахідництва та раціоналізаторства.
 • б) Збільшення тривалості роботи машин та обладнання за рахунок:
  • o ліквідації недіючого обладнання (здавання його в оренду, лізинг, реалізація тощо);
  • o скорочення строків ремонту обладнання;
  • o зниження простоїв: цілозмінних та всередині змін.
 • в) Покращення організації та управління виробництвом, а саме:
  • o прискорення досягнення проектної продуктивності введених в експлуатацію основних фондів;
  • o впровадження наукової організації праці та виробництва;
  • o покращення забезпечення матеріально-технічними ресурсами;
  • o вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техніки;
  • o розвиток матеріальної зацікавленості працівників, що сприяє підвищенню ефективності виробництва.
  • 2. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

А саме:

 • o удосконалення спеціалізації і кооперування виробництва та методів організації виробничого процесу;
 • o удосконалення розподілу і кооперування праці, організації та обслуговування робочих місць;
 • o удосконалення підбору і розстановки працівників, їх підготовки й підвищення кваліфікації;
 • o впровадження передових прийомів і методів праці та проведення робіт по інших напрямках удосконалення організації праці;
 • o удосконалення організаційної структури управління;
 • o удосконалення виконання функцій та використання методів управління, механізація і автоматизація управлінської праці;

♦ підвищення рівня задоволення соціальних потреб працівників на виробництві;

♦ підвищення професійно-кваліфікаційного рівня працівників;

♦ набір працівників, яким притаманні такі якості як: адаптованість, інноваційність, професійна мобільність, дисциплінованість та мотивованість (здатність реагувати на зовнішні стимули);

♦ поліпшення соціально-трудових відносин працівників з власниками та адміністрацією;

♦ поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;

♦ впровадження раціональних режимів роботи та відпочинку;

♦ встановлення сприятливого (поліпшення існуючого) мікроклімату в трудових колективах.

Якісна робоча сила значною мірою сприяє підвищенню продуктивності праці, а значить виробничому потенціалу [10,с. 194].

3. Шляхи нарощування виробничого потенціалу за рахунок підвищення ефективності використання оборотних фондів.

Ефективне використання оборотних фондів є одним із першочергових завдань підприємства в сучасних умовах і забезпечується це прискоренням їх оборотності на всіх стадіях кругообігу.

а) На стадії створення виробничих запасів:

♦ раціональне використання виробничих запасів;

♦ ліквідація наднормативних запасів матеріалів;

♦ удосконалення нормування;

♦ поліпшення організації постачання, у тому числі через установлення чітких договірних умов і забезпечення їх виконання, оптимальний вибір постачальників, налагодження роботи транспорту;

♦ поліпшення організації складського господарства, зокрема впровадження комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт на складах.

б) На стадії незавершеного виробництва:

♦ упровадження прогресивної техніки і технології, зокрема безвідходної та маловідходної;

♦ розвиток стандартизації і уніфікації;

♦ удосконалення форм організації виробництва;

♦ удосконалення системи економічного стимулювання, економного використання сировинних та паливно-енергетичних ресурсів.

в) На стадії обігу:

♦ раціональна організація збуту готової продукції, застосування прогресивних форм розрахунків;

♦ своєчасне оформлення документації та прискорення їх руху, дотримання договірної та платіжної дисципліни.

Прискорення оборотності оборотних фондів дає змогу зекономити значні суми і збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції без додаткових фінансових ресурсів.

Покращення використання вище наведених ресурсів сприятиме підвищенню виробничого потенціалу підприємства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші