Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг промислового підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПЕРЕДМОВА

Актуальність застосування маркетингу в бізнес-практиці вітчизняних промислових підприємств обумовлена потребою забезпечення ефективного їх розвитку в нових умовах глобалізації, посилення конкуренції, прискорення науково-технічного прогресу, зміни вимог і поведінки організацій-споживачів, зниження результативності традиційних маркетингових підходів, зростання очікувань з боку суспільства щодо якісного впливу кожного підприємства на формування загальноекономічного стабільного розвитку держави. Реалізації стратегічних і тактичних завдань, пов'язаних із можливостями маркетингу для промислової фірми, покликаний допомогти пропонований посібник.

У структуру посібника включено 12 розділів, кожен із яких містить логічно-послідовне викладення навчального матеріалу в такій послідовності: теоретичні засади відповідної тематики, запитання для обговорення, завдання і ситуаційні вправи для закріплення матеріалу.

Перший розділ посібника знайомить із головною сутністю маркетингу промислового підприємства, принципами, завданнями та особливостями його здійснення в сучасній бізнес-практиці. Значна увага приділяється розкриттю відмінностей між ринками товарів промислового призначення і споживчих товарів, які визначають основні відмінності маркетингу промислових товарів від маркетингу товарів кінцевого споживання. У цьому ж розділі вказуються особливості адаптації концепції маркетингу до специфічних умов діяльності вітчизняних промислових підприємств і проблемні аспекти цього процесу.

У другому розділі цього посібника міститься детальна характеристика суб'єктів маркетингу в діяльності підприємств на промисловому ринку, тобто окремих категорій організацій-споживачів промислової продукції; розглянуто базові ознаки класифікації об'єктів маркетингу промислового підприємства - різних товарів промислового призначення; визначено особливості здійснення підприємствами маркетингової діяльності залежно від категорії промислових товарів, а також наведена достатня кількість практичних прикладів.

Третій розділ покликаний продемонструвати особливості формування попиту при закупівлях на промисловому ринку, розкрити специфіку потреб і характерні ознаки попиту на промислові товари. На цій основі виявлені етапи трансформації попиту організованих споживачів на товари промислового призначення у межах виробничого ланцюга і визначені типові види ситуації, які традиційно мають місце при закупівлях на промисловому ринку.

У четвертому розділі навчального посібника детально розглядається процес прийняття рішення про закупівлю на промисловому підприємстві і специфіка формування ділових відносин під час купівлі-продажу промислових товарів. В розрізі етапів процесу прийняття рішення про закупівлю товарів вказано особливості поведінки промислових покупців, спонукальні мотиви підприємств у процесі закупівель і методи оцінки та вибору постачальників на промисловому ринку.

П'ятий розділ характеризує фактори впливу на купівельну поведінку підприємств-споживачів промислових товарів і визначає основи формування загальної моделі купівельної поведінки промислових замовників.

У шостому розділі розкрита сутність маркетингових досліджень і напрями комплексного вивчення промислового ринку, особливості проведення етапів маркетингових досліджень на промисловому підприємстві. На основі виявлення відмінностей між підходами до проведення маркетингових досліджень на промисловому та споживчому ринках дано характеристику методів контакту з респондентами.

У сьомому розділі увага приділена сегментації ринку та позиціюванню товарів промисловим підприємством, напрямам і послідовності проведення макро- і мікросегментації ринку, критеріям оцінки привабливості ринкових сегментів і вибору цільового ринку для промислової продукції.

Восьмий розділ посібника присвячений управлінню маркетинговою товарною політикою промислового підприємства. Тут розглядаються етапи формування товарного асортименту й економічного циклу ТПП, специфіка інноваційної діяльності, фактори конкурентоздатності та управління якістю промислової продукції, сервісне обслуговування в маркетингу підприємства.

Дев'ятий розділ присвячений особливостям маркетингу ціноутворення в діяльності промислового підприємства, визначенню цінових стратегій для підприємств на промисловому ринку і факторів, що обумовлюють їхній вибір, характеристиці методів визначення ціни та управління ціновою політикою на підприємстві.

В десятому розділі посібника увага зосереджена на формуванні збутово-розподільчої системи маркетингу промислового підприємства з врахуванням відмінностей організації збуту на промисловому і споживчому ринках. Крім того, вказано різновиди каналів розподілу ТПП і наведено характеристику специфіки управління ними, визначено фактори впливу на вибір і умови формування каналів розподілу промисловим підприємством, а також факторів, що враховуються фірмою-виробником при підборі посередників на промисловому ринку.

Одинадцятий розділ розкриває вагому роль комунікаційної політики в маркетинговій діяльності промислового підприємства та визначає специфіку різних видів маркетингових комунікацій із врахуванням поведінки покупців на промисловому ринку. У цьому розділі доведено, що персональний продаж є найефективнішим засобом комунікації в структурі маркетингових витрат промислового підприємства, але важливе місце відводиться і використанню реклами і різних засобів стимулювання збуту на ринку промислових товарів.

Заключний дванадцятий розділ присвячений комплексному розгляду засад організація маркетингової діяльності на промислових фірмах, управлінню діяльністю відділу маркетингу промислового підприємства, особливостям проведення процедур планування і контролю маркетингу на підприємстві з метою забезпечення його стабільного розвитку в перспективі.

При підготовці навчального посібника використані науково-економічні та навчально-методичні джерела, різні фахові публікації провідних фахівців у сфері управління маркетинговою діяльністю промислових підприємств і сучасні інтерактивні джерела, які в сукупності дозволять читачу набути знань, вмінь і практичних навиків ефективного використання маркетингу в практиці.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші