Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія: Політекономія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ І СВІТОВИЙ РИНОК

Мир-чеснота цивілізації, війна-її злочин.

Віктор Гюго

Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства

Світове господарство - внутрішньо суперечлива єдність національних економік, пов'язаних міжнародним поділом праці, торговельно-виробничими, фінансовими та науково-технічними зв'язками.

Етапи розвитку світового господарства:

I - кінець XIX - початок 20-х років XX ст.;

II - друга третина 20-х років - кінець 80-х років XX ст.;

III - кінець 80-х - початок 90-х років XX ст. і продовжується нині.

Світове господарство характеризується:

 • - зростанням інтернаціоналізації економіки на основі поглиблення міжнародного поділу праці;
 • - створенням багатогранної системи міжнародних економічних відносин;
 • - формуванням міжнаціональних механізмів регулювання економічних взаємовідносин між країнами.

Міжнародний поділ праці (МПП) - спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їхніх природно-кліматичних, історичних та економічних умов.

Форми міжнародного поділу праці

Рис. 21.2. Форми міжнародного поділу праці

Сучасний етап розвитку МПП характеризується: - розвитком спеціалізації та кооперування виробництва на-укомісткої продукції, прогресивних технологій, що зумовлює деіндустріалізацію промислово розвинених країн (скорочення у їхніх структурах виробництва базових галузей);

 • - поглибленням спеціалізації у сфері науково-технічних знань та інформації;
 • - інтернаціоналізацією сфери послуг, тісним переплетінням продажу послуг із виробництвом та збутом товарів, експортом капіталу, обміном інформацією;
 • - загостренням конкуренції на міжнародних ринках, глобалізацією її змісту, зростанням значення інтернаціональних конкурентних переваг.

Інтернаціоналізація економіки - формування, розвиток та поглиблення економічних взаємозв'язків між країнами завдяки відкритості національних економік

Форми інтернаціоналізації економік

Рис. 21.3. Форми інтернаціоналізації економік

Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ) - процес зближення та взаємопроникнення національних госпо-дарств групи країн, спрямований на створення єдиного господарського механізму.

МЕІ має переважно регіональний характер. Форми МЕІ:

 • - торговельна інтеграція (створення зон вільної торгівлі) країн-учасниць;
 • - валютно-фінансова інтеграція (зняття обмежень на переміщення капіталів всередині угруповання, єдина валютна політика тощо);
 • - створення єдиного економічного простору (усунення не-тарифних бар'єрів у взаємній торгівлі).

Суб'єкти світового господарства

Рис. 21.5. Суб'єкти світового господарства

Провідну роль у сучасному світовому господарстві відіграють інтернаціональні промислові та банківські корпорації.

Міжнародні корпорації (МНК) - концерн або союз концернів різних країн, які домінують в одній або кількох сферах світового господарства.

Транснаціональні корпорації (ТИК) - основні суб'єкти світогосподарських зв'язків на сучасному етапі.

THK - фірми, які здійснюють основну частину своїх операцій за межами країни, в якій вони зареєстровані, - найчастіше в декількох країнах, де розміщені їхні відділення, філії, підприємства.

Транснаціональні банки (ТНЕ) - крупні банки, які виконують посередницьку роль у міжнародному русі позичкового капіталу (спираючись на мережу закордонних підприємств) і контролюють (за державної підтримки) валютні й кредитні операції на світовому ринку.

Класифікація країн світового господарства

За специфікою господарських систем:

 • - країни з розвиненою ринковою економікою;
 • - країни з ринковою економікою, що розвивається;
 • - країни з перехідними до ринку економіками;
 • - країни з неринковою економікою. За ступенем економічного розвитку:
 • - високорозвинені;
 • - середньо розвинені;
 • - З низьким рівнем розвитку. Крім того, нині виділяють:
 • - нові індустріальні країни Південно-Західної Азії та Латинської Америки;
 • - високодохідні нафтоекспортуючі країни;
 • - найменш розвинені країни.

Структура міжнародних організацій та інститутів

Спеціалізовані:

 • - АСС - Адміністративний комітет з координації роботи спеціалізованих закладів ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії;
 • - UNPC - Комісія ООН з питань народонаселення;
 • - СТС - Комісія ООН з питань діяльності ТНК;
 • - ILO - Міжнародна організація праці та ін. Галузеві економічні об'єднання:
 • - IAEA - Міжнародне агентство з атомної енергії;
 • - ІСАО - Міжнародна організація цивільної авіації;
 • - UNCTAD - Конференція ООН з торгівлі і розвитку;
 • - IMF - Міжнародний валютний фонд;

IBRD-Міжнародний банк реконструкції і розвитку та ін. Міжнародні галузеві організації:

 • - OPEC - Організація країн-експортерів нафти;
 • - GATT - Генеральна угода з тарифів і торгівлі;
 • - EBRD - Європейський банк реконструкції і розвитку;
 • -EUROATOM-Європейське товариство з атомної енергії та ін. Міжнародні об'єднання підприємців:
 • - IRU - Міжнародний союз автомобільного транспорту;
 • - IUMI - Міжнародний союз морського страхування;
 • - SITA - Міжнародне товариство авіаційного електрозв'язку і т. ін.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші