Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Документознавство arrow Українське ділове мовлення
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Записи цифрової інформації

Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) в запису відтворюється словом, а не цифрою (дефектних виробів ... мас бути не більше двох). Так само пишуться однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування мають тривати три-п 'ять місяців). Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 центнерів сіна). Складні й складені числівники звичайно записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення (пор.: Було забраковано 28 виробів з цісї партії і Двадцять вісім виробів з цісі партії було забраковано). Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій - кожен четвертий знак: 100 000 т. 253 530 грн).

Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в текст з відмінковим закінченням (за 3-м класам точності, радіоприймачі 1-го класу). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби І, 2 і 3-го гатунків.

Складні слова, перша частина яких - цифрове позначення, можуть писатися в документації комбіновано: ІОО-відсотковий, 50-кілометровий.

Окремі види інформації перелаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 473 000ч а можна 473 тис.) (За А. Коваль).

Запитання і завдання для самоконтролю

/. Що таке таблиця? До яких видів документів вона належить?

  • 2. Які реквізити містить таблиця?
  • 3. Яка частина мови називається числівником?
  • 4. У формі якого відмінка і чисіа вживаються іменники з числівниками два, три, чотири?
  • 5. Як вживаються Іменники з числівниками тисяча, мільйон, мільярд, нуль? Наведіть приклади.
  • 6. Як вживаються іменники з неозначено-кількісними числівниками?
  • 7. Форми якого відмінка і числа набувають іменники при дробових числівниках? Наведіть приклади.

Увага! Культура мовлення! Запам'ятайте значення термінів

Колега товариш по спільній службі, навчанню; особа тієї самої професії.

Колегіальність - принцип управління, за якого керівництво здійснює не одна особа, а група осіб, шо мають рівні права й обов'язки у розв'язанні питань, віднесених до їхньої компетенції.

Комерція - діяльність, пов'язана з реалізацією товарів* Компенсація - відшкодування, винагорода за будь-що. Компроміс - згода, порозуміння, досягнуті шляхом взаємних поступок.

Конвенція 1) угода, міжнародний договір зі спеціальних питань; 2) договір між підприємствами й організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва тощо.

Конверсія - 1) заміна раніше випущених державних позик новою, щоб подовжити термін кредиту й змінити умови позики; 2) обмін валюти якоїсь країни на іноземну.

Консенсус - досягнення згоди, прийняття рішень зі складних питань шляхом обговорення і взаємних поступок.

Конто - рахунок.

Контракт - договір, письмова угода сторін.

Контрактація - укладення контракту між підприємством, яке виробляє певну продукцію, й організацією, що її заготовляє й реалізує.

Конфіденційний - довірчий, таємний, той, що не підлягає розголошенню, публікації.

Концесія договір передачі на певних умовах і на певний термін громадянам або юридичним особам, здебільшого іноземним, права експлуатації лісів, надр, підприємств.

Кооператив - добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.

Корпорація - товариство, спілка, сукупність осіб, об'єднаних на основі комерційних, цехових та інших інтересів.

Кредит -1) особлива форма руху вартості, продаж товарів з відстроченням платежу або передача на певний термін грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення; 2) сума, включена до кошторису, в межах якої дозволяються витрати на певні потреби.

Кредитор - громадянин або юридична особа, що надала в позику гроші або передала в борг товари і має право вимагати від боржника сплати боргу.

Кур'єр - 1) службовець, який розносить ділові папери;

2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Ліцензія - 1) дозвіл, що надається державним органом, на право ввезення товарів із-за кордону й вивезення їх за кордон; 2) дозвіл, що надається державними органами приватним особам і організаціям, на ведення якої-небудь діяльності;

3) надання власникові патенту права використовувати технічну документацію і запатентований винахід.

Ломбард - кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей.

Маклер - професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод.

Маркетинг - діяльність з вивчення попиту та організація збуту товарів на ринку.

Менеджер - фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів та послуг; найманий керівник.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>