Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Фінанси arrow Контролінг для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реорганізація і ліквідація служби контролінгу

Реорганізація і ліквідація СК здійснюється керівником підприємства відповідно до Статуту підприємства та цього Положення.

Аналіз досвіду впровадження контролінгу на багатьох підприємствах показує, що раціональним є такий склад служби контролінгу:

 • - начальник служби контролінгу;
 • - контролери-координатори за центрами відповідальності;
 • - контролер-спеціаліст з обробки та аналізу інформації. Начальник служби контролінгу безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

Начальник служби контролінгу організує роботи по розробці, впровадженню, підтриманні чинності та удосконалення системи контролінгу на підприємстві в рамках своєї компетенції.

У своїй роботі начальник служби контролінгу керується:

 • o Політикою підприємства в сфері контролінгу;
 • o Положенням про службу контролінгу;
 • o документацією служби контролінгу;
 • o розпорядженнями та наказами керівника підприємства;
 • o законодавчими актами про охорону праці і нормативними документами підприємства про охорону праці.

Начальник служби контролінгу повинен знати:

 • - Постанови Кабінету Міністрів, декрети та законодавчі акти, розпорядження Уряду, які визначають основні напрямки економічного та соціального розвитку України, легкої промисловості;
 • - принципи побудови та функціонування системи контролінгу;
 • - менеджмент процесів;
 • - сумісність з іншими системами менеджменту;
 • - методичні, нормативні інструкції та матеріали;
 • - спеціалізацію та особливості діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, виробничі потужності підприємства, основні технології виробництва продукції;
 • - принципи управління персоналом, організацією і форми управління підприємством та основи організації виробництва і праці;
 • - порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • - форми та методи планування, господарювання і управління підприємством;
 • - досвід передових підприємств України та світу.

На посаду начальника служби контролінгу призначається особа з вищою економічною світою, яка є висококваліфікованим спеціалістом з питань обліку, планування діяльності роботи підприємства, технології виробництва, мати досвід роботи в керованих ланках управління.

Обов'язки

 • o Координує розробку і подальше удосконалення "Політики підприємства в сфері контролінгу", інших документів, що забезпечують діяльність по удосконаленню якості системи управління підприємством.
 • o Організовує роботу служби контролінгу.
 • o Здійснює планування діяльності служби контролінгу.
 • o Координує роботи по розробці документації служби контролінгу, її впровадженні, підтриманні чинності діючої системи контролінгу на підприємстві.
 • o Здійснює контракти з консультантами в сфері контролінгу.
 • o Проводить навчання і консультації співробітників підприємства в сфері розробки, впровадження та удосконалення системи контролінгу.
 • o Створює групу контролерів, розробляє графік проведення контролюючих заходів і організовує проведення контролюючих заходів у відповідності з цим графіком.
 • o Координує роботу усіх структурних підрозділів в питаннях надання інформації в службу контролінгу.
 • o Контролює виконання керівниками та спеціалістами усіх структурних підрозділів підприємства своїх посадових обов'язків, а також доведення заходів в установлені терміни.
 • o Проводить підготовку заходів для прийняття управлінських рішень.
 • o Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня.
 • o Виконує обов'язки по охороні праці. Права
 • - Отримувати від будь-яких посадових осіб підприємства своєчасну вичерпну інформацію, необхідну для розробки, впровадження, підтримання чинності та удосконалення системи контролінгу на підприємстві.
 • - Вимагати від всіх посадових осіб підприємства суворого дотримання правил і процедур системи контролінгу.
 • - Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які регламентовані згідно з вимогами системи контролінгу підприємства.
 • - В разі виникнення проблем при розробці, впровадженні, підтриманні чинності та удосконалення системи контролінгу звертатися за сприянням до керівника підприємства.
 • - Права по охороні праці.
 • - Відповідальність

Несе відповідальність за розробку, впровадження, підтримання чинності та удосконалення системи контролінгу на підприємстві в межах своєї компетенції і за достовірне та своєчасне інформування керівника підприємства про стан справ та хід виконання цих робіт.

Начальник служби контролінгу несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків.

Необхідно, щоб контролери-координатори за центрами відповідальності мали б економічну освіту, досвід роботи у сфері планування діяльності підприємства, а також були б добре обізнані з технологічним процесом виробництва, мали навички роботи з кадрами, аналітично мислити та вміли оцінювати ситуацію, в якій знаходиться підприємство. їхніми обв'язками є:

 • o розроблення схеми документообігу;
 • o контроль за дотриманням термінів подання інформації структурними підрозділами;
 • o складання аналітичних звітів і доведення їх результатів до відома керівників структурних підрозділів;
 • o аналіз відхилень від бажаного результату діяльності підприємства в цілому та вплив на них окремих підрозділів.
 • o підготовка підконтрольних показників стосовно виконання виробничої програми;
 • o доведення підконтрольних показників і завдань до керівників цехів;
 • o прогнозування результатів діяльності цехів;
 • o налагодження системи подання цехами зворотної інформації про хід виконання виробничої програми;
 • o аналіз даних, що надійшли з цехів;
 • o обробка та групування даних цехів;
 • o розроблення заходів спрямованих на недопущення негативних явищ у роботі структурних підрозділів.
 • o розробка показників стосовно формування затрат підприємства;
 • o запровадження схеми надходження інформації від бухгалтерії у відділ контролінгу;
 • o розробка підконтрольних показників стосовно затрат на виробництво продукції і своєчасне доведення їх до бухгалтерських служб;
 • o аналіз і обробка облікової інформації;
 • o покращення роботи бухгалтерських служб;
 • o економічний аналіз управлінських рішень за результатами розроблених службою контролінгу заходів.

Вони повинні відповідати за:

 • - якість і достовірність бюджету;
 • - відповідність бюджету обраній меті діяльності підприємства;
 • - запровадження альтернативних варіантів;
 • - дотримання виконання бюджету;
 • - повідомлення начальника служби контролінгу про недоліки у виконанні бюджету;
 • - подання результатів виконання бюджету до керівників усіх ланок управління та працівників підприємства на загальних зборах колективу.

Контролер-спеціаліст з обробки та аналізу інформації повинен досконало володіти комп'ютером, знати схему документообігу на даному підприємстві, вміти складати комп'ютерні програми, бути обізнаним з технологічним процесом та орієнтуватись у облікових питаннях. До його обов'язків належать:

 • o максимальна автоматизація всіх маршрутів руху інформації від початкового її збору до аналітичного групування та обробки;
 • o розроблення та запровадження звітів за даними служби контролінгу;
 • o розроблення форм для автоматизованого збору інформації;
 • o розроблення форм для аналізу та групування інформації;
 • o оптимізація надходження, руху та обробки інформації;
 • o координація зв'язків відділу автоматизації та служби контролінгу;
 • o обґрунтування витрат на комп'ютерну обробку економічної інформації, що надійшла у відділ контролінгу;
 • o оцінка доцільності запровадження комп'ютерних програм для обробки контролінгової інформації та підготовка заходів стосовно покращення координації діяльності відділів, які мають відношення до контролінгової інформації.

Виходячи з вищевикладеного, очевидним є те, що служба контролінгу, органічно убудована в систему економічних служб підприємства, є функціонально відособленим напрямком у його роботі, що дозволяє оптимізувати діяльність інших економічних служб із погляду аналітичних позицій, а також найбільш повно реалізувати можливість вироблення альтернативних підходів для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші