Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Експертні системи в сільському господарстві.

Системний аналіз й імітаційні моделі посівів забезпечують альтернативний метод управління сільськогосподарським виробництвом. Використовуючи моделі розвитку та росту посівів, можна розробити сценарії керування, провести аналіз стратегій для оцінки впливу зміни клімату в сільськогосподарському виробництві й агротехнологічної адаптації. Виходячи з заданих вхідних параметрів, системи забезпечують розробку та видачу інженерно-технологічного проекту отримання врожаю на конкретному полі, формуючи послідовний опис усіх необхідних технологічних процесів і операцій для отримання запланованого врожаю культур.

Експертна система (англ. expert system) - це автоматизована система, що реалізує ознаки та засоби штучного інтелекту, має базу знань з набором правил визначеного кола завдань та програмно-технічні засоби, що дозволяють на основі даних сформулювати рекомендації, коло рішень для користувача системи щодо стану об'єкта управління.

Експертні системи в сільському господарстві здійснюють:

 • - планування програм агротехнічних заходів для конкретних полів, на яких будуть вирощуватись культури;
 • - визначення параметрів управління, термін проведень операцій, їх характеристики і умови відтворення;
 • - корекція інформаційної бази проектування відповідно до нових уявлень щодо технології обробки;
 • - видачу обгрунтованих рекомендацій;
 • - автоматизацію системи оперативного керування технологічним процесом оброблення с.-г. культур системами економічних розрахунків.

Застосування систем дозволяє: поліпшити, прискорити і здешевити процес проектування та забезпечити одержання рекомендацій, адекватних властивостям конкретного посіву, поля, устаткування.

Розроблені програмні алгоритми та програмні комплекси дозволять:

 • - проектувати технологію вирощування с.-г. культур у цілому та фрагментарно;
 • - планувати агрозаходи на різний часовий період;
 • - забезпечити розрахунки дійсно можливого врожаю та витрат на його отримання;
 • - норми та строки проведення поливів;
 • - керувати режимом підживлення Грунту.

Наведемо для порівняння дві експертні системи DSSAT - система підтримки агротехнологічних рішень, що розроблена групою фахівців-ініціаторів із трьох американських штатів: Флорида, Мічиган, Гавайї та систему підтримки прийняття рішень при виробництві с.-г. продукції "Геомир", що розпочав роботу з 80-х рр. і нині є єдиною в Російській Федерації компанією, що пропонує агропромисловим й іншим підприємствам розробку й "здачу під ключ" інформаційно-аналітичних систем для ефективного виробництва.

DSSAT (система підтримки агротехнологічних рішень), спрямована на перевірку правильності рішень, що приймає фермер: від вибору культур на різних ділянках землі до використання різних технологій, вибору проміжків часу, планування посівів, поливу, використання добрив.

Геомир - система підтримки прийняття рішень при виробництві с.-г. продукції. У 2004 р. на 32-му Міжнародному салоні інновацій і винаходів у Швейцарії "Геомир" представив свій проект "Система підтримки прийняття рішень при виробництві сільськогосподарської продукції", став переможцем в розділі "Сільське господарство" і був нагороджений Золотою медаллю Салону.

Теоретичні відомості

Для управління сільськогосподарським підприємством, що виробляє продукцію рослинництва, необхідна об'єктивна інформація щодо розміру і стану сільгоспугідь. Великий обсяг просторової і атрибутивної інформації якісно можна обробляти й аналізувати тільки за допомогою спеціального програмного забезпечення, що враховує як просторову прив'язку, так і спеціальні відомості про поля.

Наявні в господарстві картографічні матеріали можна умовно розділити на три групи:

 • - землевпорядні - плани внутрішньогосподарського землеустрою;
 • - Грунтові - Грунтові карти;
 • - агрохімічні - агрохімічні картограми (вмісту гумусу, рухомого фосфору, рухомого калію, рН).

У повному варіанті агрономічна ПС повинна включати багатошарову електронну карту господарства і атрибутивну базу даних історії полів, з урахуванням попередніх агротехнічних заходів. Кількість тематичних шарів електронної карти залежить від складності ландшафтно-екологічних умов і рівня інтенсифікації агротехнологій (визначається за параметрами урожайності та обсяг витрат на гектар). У загальному вигляді електронна карта полів повинна включати:

 • - мезорельєф (з показом мезоформ рельєфу, форм схилів);
 • - крутизну схилів;
 • - експозицію схилів (теплі, холодні, нейтральні);
 • - мікрорельєф (з показом контурів з переважанням тих чи інших форм мікрорельєфу, що мають агрономічне значення);
 • - мікроклімат;
 • - рівень ґрунтових вод, їх мінералізацію і склад;
 • - ґрунтоутворювальних і підстилкових порід;
 • - мікроструктуру ґрунтового покриву (ґрунтова карта);
 • - вміст гумусу в ґрунті;
 • - забезпеченість рухомими формами елементів мінерального живлення рослин і мікроелементами;
 • - значення рН ґрунтів;
 • - фізичні властивості ґрунтів;
 • - забруднення важкими металами, радіонуклідами та іншими токсикантами;
 • - еродованість грунтів, ерозійна небезпека та інші види фізичної деградації (оповзнів, селів тощо);
 • - перезволоження і заболочення Грунтів, у тому числі вторинного гідроморфізму, підтоплення тощо;
 • - засоленість Грунтів (типів і ступеня засолення);
 • - сонцеватість ґрунтів;
 • - рослинний покрив з оцінкою стану природних кормових угідь;
 • - лісову рослинність з оцінкою стану природних лісів і лісових насаджень;
 • - розподіл корисних видів тварин, птахів, корисних ентомофагів, оцінку їх територіального впливу;
 • - фітосанітарний стан посівів.

ПС Панорама АГРО призначена для комплексної автоматизації управління с.-г. підприємством у галузі рослинництва і забезпечує вирішення двох взаємопов'язаних завдань: управління аграрними технологіями та моніторинг рухомих технічних засобів компанії на основі GPS / ГЛОНАСС навігації.

Основні функції програми:

Ведення нормативно-довідкової інформації.

Ведення паспортів полів з прив'язкою до року врожаю.

Загальні відомості про земельні угіддя (параметри поля; відомості про сівозміні; механічний склад ґрунтів; агрохімічний склад Грунтів; відомості про фітосанітарний стан; прив'язка до карти земельних угідь; Прив'язка до карти інфраструктури підприємства.

Управління електронною картою:

 • - Управління складом шарів електронної карти;
 • - Управління складом растрів;
 • - Управління складом матриць;
 • - Підключення атласу карт.

Створення і редагування електронної карти - створення контурів полів по зображенню карти або Космоснімки. Розрахунки по карті.

Обробка навігаційних даних і контроль переміщень автотранспорту та спеціальної техніки (ведення списку об'єктів моніторингу; візуалізація переміщень об'єктів моніторингу на тлі карти; у режимі реального часу; у режимі прокручування історії; розрахунок і відображення показників моніторингу; аналіз показників моніторингу на графіках);

Формування та аналіз подій , що відбуваються з об'єктами моніторингу за даними та показниками: датчиків; взаємного розташування об'єктів моніторингу; маршрутах і геозон;

Планування та облік переміщень автотранспорту та спеціальної техніки:

 • - Ведення реєстру маршрутів та геозон;
 • - Ведення реєстру пунктів ( транспортних вузлів);
 • - Планування робіт водіїв і механізаторів;
 • - Автоматизований облік виконаних робіт;
 • - Створення і редагування карти маршрутів і геозон; Вбудована підсистема управління графом доріг:
 • - визначення мінімального шляху між двома довільними точками;
 • - визначення мінімального шляху між двома об'єктами карти;
 • - визначення мінімального шляху між об'єктом моніторингу та зазначеним об'єктом карти;
 • - визначення мінімального шляху між об'єктом моніторингу та пунктом призначення - транспортним вузлом.

Обробка результатів польових вимірювань, даних дистанційного зондування та оновлення карти земельних угідь:

 • - Використання можливостей Google, для оновлення карти;
 • - Завантаження даних з файлів формату SHAPE;
 • - Завантаження даних від автопілотів;
 • - Редагування карти на основі треків об'єктів моніторингу;

Побудова тематичних карт окремих показників земельних угідь , на підставі відомостей, поданих у паспортах полів:

 • - Автоматичне створення колірних картограм;
 • - Автоматичне створення карт умовних знаків;
 • - Управління складом відображуваних даних;

Планування та облік технологічних операцій відповідно до встановленого сівозміною:

 • - Складання базової технологічної карти культури;
 • - Прив'язка технологічної карти до полів відповідно сівозміною;
 • - Планування технологічних операцій;
 • - Автоматизований облік технологічних операцій;

План-фактний аналіз технологічних операцій:

 • - Агротехнічні заходи;
 • - Внесення добрив;
 • - Внесення меліорантів;
 • - Внесення засобів захисту рослин;

Формування звітів і статистичних довідок:

 • - Звіти з техніки: - парк техніки;
 • - парк об'єктів моніторингу;
 • - парк навісного обладнання.
 • - Звіти по виконаних роботах: - оперативний облік;
 • - фактичні роботи механізаторів;
 • - оброблена площа;
 • - витрата палива за період (автомобілі);
 • - витрата палива за період (спеціальна техніка);
 • - призначений для користувача звіт.
 • - Звіти по полях:
 • - паспорт поля; - структура земель і ріллі; - валовий збір с.-г. культур; - врожайність по господарству;
 • - висів насіння;
 • - внесення засобів захисту рослин;
 • - внесення меліорантів;
 • - внесення добрив;
 • - виконані технологічні операції. - Звіти щодо подій об'єктів моніторингу. Ведення ресурсів системи і розмежування доступу. Обмін даними з зовнішніми програмами.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші