Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод визначення рентабельності інвестицій

Метод визначення індексу рентабельності інвестицій (PI — Profitability Index) є продовженням методу розрахунку чистого приведеного доходу (NPV) Однак, на відміну від показника NPV показник PI є відносною величиною і визначається як відношення суми приведених доходів до суми приведених на ту ж дату інвестиційних витрат.

Формулу визначення індексу доходності можна представити у вигляді:

Якщо РІ > 1, проект вважається ефективним (прибутковим), і, навпаки при РІ менше 1 — проект збитковий.

Метод визначення внутрішньої норми рентабельності

Метод визначення внутрішньої норми рентабельності інвестицій (IRR — Internal Rate of Return) полягає у визначенні показника, який характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які мають місце при реалізації інвестиційного проекту.

Внутрішня норма рентабельності є дуже популярним показником оцінки доцільності інвестицій в економічно розвинених країнах. Фактично IRR виражає розрахункову ставку відсотка, при якій отримувані доходи від інвестиційного проекту стають рівними витратами на цей проект, тобто внутрішня норма прибутковості представляє собою норму дисконту, при якій чистий приведений доход в процесі дисконтування буде приведений до нуля.

Якщо при деякій ставці дисконтування r = d* показник NPV дорівнюватиме нулю, то це означає, що приведені доходи стають рівними приведеним витратам. Така ставка дисконтування і отримала назву — внутрішня норма рентабельності. Рівняння для визначення IRR прийнято записувати у наступному вигляді:

Тобто IRR — це розрахункова ставка відсотка, при якій отримувані доходи від проекту стають рівними витратами на інвестиційний проект.

В загальному випадку, якщо значення IRR більше норми дисконту, яка використовується при обчислені NPV (при умові, що NPV > 0), то реалізацію інвестиційного проекту можна вважати доцільною.

На практиці IRR розраховують за наближеною формулою:

де Гі, — норма дисконту, при якій №У додатне, г2 — норма дисконту, при якій NPV від'ємне;

МРУь NPV2 — значення чистого приведеного доходу при ставках дисконтування г1 та г2 відповідно.

Метод розрахунку періоду окупності

Метод розрахунку періоду окупності інвестицій (PP — Payback Period) полягає у визначенні періоду часу, протягом якого інвестиції будуть відшкодовані за рахунок доходів, отриманих від реалізації даного проекту.

де — сумарні інвестиції; Ь — період окупності.

Період окупності визначається шляхом послідовного додавання членів ряду дисконтних доходів до тих пір, доки не буде отримана величина, яка дорівнює або перевищує сумарний обсяг інвестицій.

Позначимо

Якщо Sm < SI < Sm+i, то термін окупності дорівнюватиме:

Цілком допустимим, хоч і менш точним, є методичний підхід до визначення терміну окупності інвестицій на основі середньорічної величини грошових потоків.

де СРсер — середня сума грошового потоку в теперішній вартості.

Метод розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) найчастіше використовують для попередньої оцінки інвестиційних проектів.

Слід зазначити, що метод розрахунку дисконтованого періоду окупності інвестицій (РР) має суттєвий недолік, а саме: показник РР не враховує грошові потоки, які формуються після закінчення терміну окупності інвестицій.

Отже двома основоположними принципами оцінки ефективності інвестиційних проектів слугують: перший — віддача інвестованого капіталу у вигляді грошового потоку (суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань); другий — обов'язкове приведення загальних величин капіталу і грошового потоку до теперішньої чи майбутньої вартості шляхом дисконтування за допомогою спеціально розрахованого коефіцієнта приведення (дисконтного множника).

Усі розглянуті методи оцінки ефективності інвестицій тісно пов'язані між собою. Вони характеризують один і той же процес співставлення розподілених в часі ефектів від інвестицій, проте ця характеристика здійснюється з різних сторін. Тому для отримання об'єктивної та обґрунтованої оцінки ефективності інвестицій усі вищенаведені методи корисно застосовувати у комплексі.

Таким чином до розгляду слід приймати проекти, у яких показник чистого приведеного доходу додатний, індекс доходності не менший за одиницю, внутрішня норма прибутковості більше процентної ставки по кредитах і термін окупності яких мінімальний. В процесі ранжування інвестиційних проектів перевагу слід надавати тим, які мають більш високі показники ефективності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші