Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

У чому необхідність техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів фінансування капітального будівництва?

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) призначено для виявлення доцільності інвестиційного проекту.

Реалізація інвестиційних проектів, як правило, пов'язана зі значними за обсягами і термінами інвестиціями. Вибір напрямів їх вкладення досить складний і проходить у декілька етапів :

 • 1) виявлення можливостей — ТЕО полягає в описі ідеї проекту і базується на аналогіях — дається експрес-оцінка;
 • 2) попередній вибір — робляться приблизні розрахунки узагальнюючих показників із точністю 20%;
 • 3) проектування — розробляється повне ТЕО за всіма показниками з точністю 10%. Витрати на проектування можуть досягати 2-3% від вартості інвестиційного проекту;
 • 4) оцінка і прийняття рішення — узагальнюються основні результати повного ТЕО, аналізуються інтереси всіх партнерів по реалізації проекту і альтернативні варіанти проекту.

На практиці не завжди виконуються всі етапи чи стадії передінвестиційних досліджень. Остаточне рішення про доцільність інвестиційного проекту може бути прийнято на будь-якій стадії. По закінченні кожного етапу робиться певний висновок:

 • а) виявляється реальність здійснення проекту і його рентабельність;
 • б) робляться висновки про те, що:
  • — інвестування настільки перспективно, що подальші стадії ТЕО недоцільні;
  • — проект нежиттєздатний;
  • — проект розумний і необхідно провести детальний аналіз інформації і наступні етапи ТЕО;
 • в) виявляється недостатня рентабельність проекту і він відхиляється, або складається пояснювальна записка за підсумками ТЕО;
 • г) підсумовуються, відзначаються основні недоліки проекту, проводиться оцінка ймовірності його здійснення та ефективності.

ТЕО інвестиційного проекту може складатися з декількох розділів, містять певну інформацію.

Розділ 1 — "Загальні вихідні дані та умови", в ньому представлена ідея проекту, географія його розташування, галузева спрямованість.

Розділ 2 — "Ринок і потужність підприємства" — оцінюються попит і пропозиції на даний вид продукції, робіт, послуг (в основні фонди по виробництву якого вкладаються капіталовкладення). Дається прогноз збуту, витрат на маркетинг, складається приблизна виробнича програми за обсягами та номенклатурою продукції.

У третьому розділі — "Матеріальні фактори виробництва" — проводяться розрахунки потреби у всіх матеріально-технічних ресурсах, намічаються потенційні постачальники. Робиться розрахунок річних матеріальних витрат.

У четвертому розділі — "Місце знаходження підприємства" проводиться відбір району і конкретної ділянки забудови, обґрунтовуються містобудівельні рішення, розраховується вартість земельної ділянки або орендної плати за різними варіантами розміщення.

Розділ 5 — "Проектно-конструктивна документація" — містить інформацію про технології виробництва, обладнання, необхідні НДДКР. Розробляються і вибираються найкращі варіанти генерального плану будівництва, технічних, архітектурно-планувальних та будівельних рішень, організації будівельного виробництва. Робиться розрахунок вартості будівельно-монтажних робіт, обладнання, повних капіталовкладень по всіх варіантах.

У розділі 6 — "Організація підприємства та накладні витрати" — формується організаційна структура будується (у декількох варіантах), розраховуються кошториси накладних (непрямих загальновиробничих і управлінських) витрат по кожному варіанту.

Розділ 7 — "Трудові ресурси" містить відомості про потреби в трудових ресурсах за спеціальностями і категоріями працівників (робітники, інженерно-технічні працівники, керуючий персонал, службовці), розрахунки щорічних витрат на трудові ресурси (оплату праці та соціальні потреби).

У восьмому розділі — "Планування термінів здійснення проекту" наводиться приблизний графік здійснення проекту — вказуються терміни будівництва, монтажу і пусконаладки обладнання, дається розподіл капіталовкладень за роками відповідно до графіка.

Завершальний дев'ятий розділ — "Фінансово-економічна оцінка проекту" складається з наступних частин:

 • • загальні інвестиції;
 • • фінансування проекту;
 • • виробничі (експлуатаційні) витрати (поточні);
 • • таблиця грошових потоків (приплив, відплив за роками та стадіями інвестиційного проекту);
 • • фінансово-економічні показники проекту (виручка) прибуток, собівартість виробництва і реалізації, прибуток оподатковувана, податки, чистий прибуток, дивіденди, коефіцієнти рентабельності до виручки — рентабельність продажів);
 • • народногосподарська ефективність проекту (як проект враховує інтереси території, народного господарства, держави).

Фінансово-економічні показники для інвестицій у спільні підприємства розраховуються роздільно в гривнях і у відповідній валюті.

За даними розділами виконуються попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування (етапи 2 і 3 ТЕО).

До складу дев'яти розділів входить група показників, що характеризують ефективність інвестицій. Показники ефективності інвестиційних проектів. В умовах ринку з його нестабільністю, нестійкістю показники ефективності повинні враховувати динамічність параметрів інвестиційних проектів.

За будь-якого проекту можуть відбуватися певні зміни:

 • • зміна обсягів виробництва на виробничих потужностях (через зміни попиту на надані ними послуги, що випускається продукцію);
 • • коливання цін на ресурси та продукцію по споруджуваним потужностям (основних фондів);
 • • зниження витрат на введеному об'єкті при нарощуванні обсягів виробництва;
 • • розвиток науково-технічного прогресу і впровадження науково-технічних досягнень;
 • • зміна фінансових джерел для необхідних інвестицій (тобто зміна складу і розміру фінансування капіталовкладень у ході реалізації проекту).

Усі ці зміни необхідно передбачити і ввести в техніко-економічні розрахунки — спрогнозувати за досить тривалий період часу.

Крім того, в умовах ринку виникає певне протиріччя між окремими підприємцями (підприємствами та організаціями) та економікою в масштабах держави. Тобто проект капіталовкладень може бути вигідний підприємству і невигідний державі (найчастіше навпаки).

Виходячи з цього, оцінювати ефективність проектів капітальних вкладень, що фінансуються за рахунок різних джерел, в умовах ринку потрібно з різних позицій:

 • — за рахунок власних коштів підприємств та організацій — виходячи з їх інтересів;
 • — за рахунок централізованих джерел (у рамках держзамовлення) — з народногосподарських позицій.

Міжнародна практика обґрунтування проектів використовує кілька узагальнюючих показників, за якими можна оцінювати доцільність вкладення засобів:

 • 1) чиста поточна вартість (різниця сукупного доходу за період реалізації проекту та всіх видів витрат за цей же період з урахуванням фактора часу);
 • 2) рентабельність — відношення прибутку до капітальних вкладень для кожного року реалізації проекту;
 • 3) внутрішній коефіцієнт ефективності (мінімальна норма прибутку) — граничне значення рентабельності, при якому чиста поточна вартість за економічний термін життя інвестицій (будівництво та період виробництва продукції) дорівнює нулю. Цей внутрішній коефіцієнт повинен бути не менше трогового значення — тоді проект ефективний. Звідси випливає, що в якості орієнтира, тобто як граничне значення, можна використовувати рівень дохідності цінних паперів або ставки за довгостроковими кредитами.

Альтернативою вкладень в основний капітал (прямих інвестицій) можна вважати вкладення в цінні папери (одержання дивідендів) або банківські операції (отримання відсотків за депозитами). У зарубіжній практиці при визначенні мінімальної норми прибутку враховують ризикованість інвестицій: чим вище ризик втрати капіталу, тим більше повинен бути внутрішній коефіцієнт ефективності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші