Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Планування туристичної діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дослідження зовнішнього середовища фірми

Розроблення маркетингової стратегії починається з вивчення туристичного ринку, а саме тих сприятливих чи несприятливих факторів, що його формують. Сукупність цих чинників і становлять середовище маркетингу.

Зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб'єктів, а також економічних, суспільних і природних умов, які діють у глобальному просторі. Зовнішнє середовище складається з мікро- та макросередовища.

Фактори зовнішнього середовища:

Природний (наявність і ступінь освоєння).

Демографічний (чисельність населення, територіальне поширення, частка активного населення, віковий ценз і рівень платоспроможності, психологічні особливості нації).

Науково-технічний (політика держави, рівень використання НТР).

Економічний (ступінь державного регулювання економікою, система оподаткування, максимальний розмір зарплати).

Екологічний (яка екологічна безпека).

Політичний (стабільність влади, її взаємодія).

Міжнародний (співробітництво, об'єми експорту - імпорту).

Кліматичний (природні умови, температура, тиск, вологість).

Еволюційний (основні тенденції розвитку галузей господарства, еволюція нації).

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не має специфічного характеру відносно окремо взятої організації. Однак ступінь впливу його стану на різні організації неоднакова. Це пов'язано як з відмінностями у сферах діяльності організацій, так і з відмінностями у

внутрішньому потенціалі організацій. Макрооточення організації містить такі компоненти:

Аспекти і впливи на поточну стратегію.

Фактори загрози поточної стратегії і контроль діяльності конкурентів.

Області максимальних можливостей.

Перелік зовнішніх небезпек і можливостей.

Проводячи вивчення різних компонент макрооточення, дуже важливо мати на увазі два таких моменти.

По-перше, всі компоненти макрооточення знаходяться у стані сильного взаємовпливу. Зміни в одній із компонент обов'язково призводять до того, що відбуваються зміни в інших компонентах макрооточення.

По-друге, ступінь впливу окремих компонент макрооточення на різні організації різний. Зокрема, ступінь впливу проявляється по-різному залежно від розміру організації, її галузевої приналежності, територіального розміщення та ін.

Вивчення безпосереднього оточення організації напрямлене на аналіз стану тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться у безпосередній взаємодії. При цьому важливо зауважити, що організація може суттєво впливати на характер і зміст цієї взаємодії, тим самим вона може активно брати участь у формуванні додаткових можливостей і в запобіганні появи загроз її подальшому існуванню.

Основні складові безпосереднього зовнішнього середовища підприємства представлені на рис. 5.1.

Головним для туристичної фірми є те що, що маркетинг у стані реагувати на зміни споживчої поведінки, аналізувати причини, які їх викликають і пропонувати відповідні заходи для коригування діяльності підприємства.

Дослідження конкурентів є надзвичайно важливим для фірми, оскільки саме конкуренти є її суперниками у боротьбі за споживача, що саме конкуренти задають ті критерії, які фірмі слід досягти або перевищити.

Безпосереднє зовнішнє середовище маркетингу

Рис, 5.1. Безпосереднє зовнішнє середовище маркетингу [62, с. 34]

Для того, щоб організувати тур, необхідно забезпечити клієнтів усіма необхідними транспортними засобами, надати житло, організувати харчування та ін. У цьому фірмі допомагають підприємства і організації (партнери, що забезпечують ланки, яких не вистачає в комплексному обслуговуванні:

засоби розміщення;

транспортні фірми;

екскурсійне бюро або інші фірми, які надають послуги із супроводу та інформаційного забезпечення туристів;

посередницькі туристичні підприємства;

торгові підприємства;

підприємства громадського харчування та ін.

Суттєвий вплив на діяльність туристичного підприємства мають відносини з контактними аудиторіями. Потенційний вплив може виражатися як у збереженні нейтралітету, так і проявленні певного відношення до неї.

Основними контактними аудиторіями, які оточують туристичну фірму, є:

фінансові кола (банки, інвестиційні фонди, фінансові і страхові компанії та інші фінансово-кредитні інститути);

засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення);

громадськість (союзи споживачів, громадські формування, а також населення, які не виступають як якась організована сила, наприклад жителі курортної зони);

персонал фірми, від ставлення якого до діяльності підприємства, на якому вони працюють, залежить відношення до роботи. Отже, від керівництва туристичного підприємства вимагаються зусилля з підвищення інформованості персоналу про діяльність фірми, проведення заходів зі стимулювання їх праці, підвищення соціальних гарантій [26, с. 110].

Завдання маркетингових досліджень полягає в отриманні інформації про настрої, які панують у контактних аудиторіях, передбачення найбільш імовірних дій відносно фірми, а також пошуку засобів для налагоджування конструктивного співробітництва з громадськістю.

Оцінка ризику проводилась за 100-бальною системою трьома експертами фірми: 0 — ризик несуттєвий; 25 — ризик скоріш за все не реалізується; 50 — про настання події нічого сказати не можна; 75 — ризик скоріше за все здійсниться; 100 — ризик гарантовано (табл. 5.8):

Таблиця 5.8. Оцінка ризиків діяльності туристичної фірми "Ігрек"

Прості ризики

Експерти

Середня вірогідність (Vі)

2

3

4

Віддаленість від туристичних потоків

0

0

0

0

Ставлення місцевої влади

25

25

0

16

Наявність альтернативних джерел

50

50

25

41

Віддаленість від транспортних вузлів

0

0

0

0

Платоспроможність замовника

25

25

0

16

Продовження табл. 5.8

Прості ризики

Експерти

Середня вірогідність (VI)

2

3

4

Непередбачені витрати, в тому числі через інфляцію

50

75

75

67

Погодні умови

75

100

100

92

Несвоєчасна підготовка працівників

0

25

0

8

Недобросовісність працівників

0

0

0

0

Нестійкість попиту

50

0

25

25

Поява альтернативного продукту

50

75

25

33

Зниження цін конкурентами

100

75

50

71

Збільшення пропозиції у конкурентів

75

100

75

92

Зростання податків

50

75

50

58

Підвищення цін на перевезення

75

50

75

66

Складності з набором кваліфікованих працівників

0

0

0

0

Небезпека страйку

25

0

0

8

Недостатній рівень зарплати

50

0

25

25

Зношуваність обладнання

25

25

25

25

Нестабільність якості послуг

25

0

0

8

Зміна курсу валют

75

50

50

58

Недостатня поінформованість

25

50

25

33

Політична ситуація

50

75

50

58

Vі (середня вірогідність) = (1 + 2 + 3)/3.

Для ризиків, які отримали середній бал, вищий 25, потрібно розробити методи подолання, які наведені в табл. 5.9.

Таблиця 5.9. Методи подолання ризику

Простий ризик

Заходи, що знижують негативну дію ризику

Наявність альтернативних джерел

Залучати до співпраці найпрогресивніші фірми з високим потенціалом; на початках не укладати довготривалі контракти

Непередбачувані витрати, в тому числі через інфляцію

Брати оплату в твердій валюті

Погодні умови

Можливість заміни на альтернативний продукт

Зниження цін конкурентами

Врегулювати економічні показники

Збільшення пропозиції у конкурентів

Удосконалення якості

Зростання податків

Лобіювання інтересів фірми та туризму на місцевому або державному рівні

Підвищення цін на перевезення

Заключення довготривалих контрактів з підприємствами, що здійснюють перевезення

Зміна курсу валют

Брати оплату в твердій валюті

Недостатня поінформованість

Опанування ЗМІ, участь у ярмарках, виставках, співпраця з іноземними тур - фірмами

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші