Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит податків в Україні
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Креативний підхід до організації податкового обліку

Розглянутий підхід до визначення характеристик обліку є характерним для утилітарного (прикладного) підходу, коли облік вирішує саме функцію рахівництва. Слід мати на увазі, що в сучасному бізнесі облік виконує не лише функцію рахівництва. Часто облікові працівники платників податків виконують і функції аналізу та визнання операції, що підлягають оподаткуванню та відображенню або не відображенню в деклараціях, активно шукають шляхи оптимізації оподаткування і за результатами аналізу операцій надають пропозиції керівництву. При такому форматі функцій бухгалтерії можна говорити про розширення класичної моделі рахівництва.

До речі, у деяких вищих навчальних закладах України, зокрема, в Національному державному університеті податкової служби України читаються як окремі курси "Податкове рахівництво" та "Податковий облік". Автор цих рядків мав змогу також проводити заняття зі студентами та магістрами за цими предметами і брав участь у розробці відповідної навчально-методичної бази дисциплін (робоча навчальна програма, курс лекцій, методики практичних занять).

Класична модель податкових розрахунків як рахівництва в сучасних умовах бізнесу набуває нових рис завдяки насиченню її окремими елементами процесу оподаткування. В результаті збагачення такими елементами вона перетворюється на нову якість - податковий облік. На наш погляд, методичним підґрунтям переходу від класичної до сучасної моделі обліку слугують вимоги МСФЗ, які передбачають застосування такого елемента обліку як "визнання" активу чи зобов'язання в фінансовій звітності.

Відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ визнання - це процес опису, оцінки та включення у фінансовий звіт певної статті. Використовуючи принцип аналогії до облікових процесів в оподаткуванні, можна стверджувати про появу нової якості: до утилітарних (технічних) функцій обліку додаються логічні функції - опис та оцінка господарських операцій та подій. Такий підхід до обліку доцільно назвати як креативна (творча) модель обліку.

У форматі креативного підходу облік не може обмежуватися лише функціями рахівництва. Якщо бухгалтер виконує цикл робіт з оподаткування і обліку в сукупності, то це означає, що він працює в форматі креативності в даному напрямі діяльності. Практика оподаткування підтверджує доцільність таких підходів, що знаходить своє відображення у посадових обов'язках як облікових працівників, так і інших фахівців - платників податків.

Такий підхід дає змогу дійти певного висновку: податковий облік як процес доцільно розглядати з вузької та широкої позицій. Перша з них передбачає переважно процедурний (технологічний) аспект процесу як процесу рахівництва, а другий - логічний, творчий, пов'язаний з аналізом та оцінкою подій і операцій та прийняттям рішення щодо відображення / не відображення їх в деклараціях. Останній аспект є надзвичайно актуальним для платників, оскільки надає можливості дотримуватись усіх або принаймні більшості нормативних вимог податкового законодавства або вдало їх обминати, у тому числі у разі наявності проблемних питань щодо якості законодавчих норм.

Характерним для податкового обліку (податкових розрахунків) у більшості випадків є багатоваріантність рішень, з яких платник обирає найкращий і несе відповідальність за прийняте рішення. У такому разі простежується креативний підхід у професійних кроках виконавців та керівників, що є найбільш характерним саме для роботи з інформацією податкового характеру, ніж з інформацією фінансового характеру. Пояснюється такий підхід наявністю багатьох нюансів в оподаткуванні та їх відображення з причини відсутності детальних законодавчих норм в базових законах (ПКУ) щодо окремих операцій чи груп операцій. Прикладом слугують численні аналітичні публікації проблемних питань оподаткування та обліку протягом останніх 15 років в професійних та фахових бухгалтерських виданнях України - журнали "Бухгалтер", "Дебет-кредит"", "Бухгалтерія", "Баланс", "Бухгалтерський облік і аудит" тощо.

Отже, у разі вирішення питань щодо понятійного (термінологічного) апарату з'являється можливість чітко визначити в законодавстві та нормативних актах прийоми, методи і процедури податкового обліку з кожного податку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>