Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ранні монетаристські докази щодо важливості грошей

На початку 1960-х років Мілтон Фрідман і його послідовники опублікували серію досліджень, які ґрунтувалися на скорочених формальних доказах, що підтримували випадок потужного впливу грошей на економічну діяльність. Скорочений формальний доказ здебільшого можна розчленувати на три частини: (1) часовий доказ, який встановлює, чи коливання однієї змінної, як правило, пов'язане з іншою змінною; (2) статистичний доказ, який здійснює формальні статистичні перевірки щодо кореляції динаміки однієї змінної з іншою змінною; (3) історичний доказ, який досліджує особливі історичні епізоди з метою виявити, чи коливання однієї змінної спричинили зміни іншої. Тепер розгляньмо монетаристський доказ важливості грошей, що включає всі ці три частини.

Часовий доказ

Монетаристський часовий доказ розглядає, яким чином темп зростання пропозиції грошей змінюється стосовно ділового циклу. Доведення цього взаємозв'язку було уперше подане Фрідманом і Шварц у вищезгаданій праці "Гроші і ділові цикли", опублікованій у 1963 рр.

Фрідман і Шварц виявили, що в кожному діловому циклі, які вони досліджували за майже столітній період, темп зростання пропозиції грошей завжди зменшувався до зменшення обсягу виробництва. Пік у темпі зростання грошей в середньому наставав за шістнадцять місяців до досягнення піку обсягу виробництва. Проте різниця в часі між зміною темпу зростання грошей і зміною обсягу виробництва є змінною і коливається в інтервалі від кількох місяців до понад двох років. Висновок Фрідмана і Шварц з цього приводу полягає в тому, що зростання кількості грошей викликає коливання ділового циклу, а впливи цього зростання на діловий цикл відбуваються через "довгі і змінні проміжки".

Часовий доказ ґрунтується на філософському принципі, що вперше сформульований латиною - post hoc, ergo propter hoc, - який означає, що одна подія породжує іншу. Цей принцип дійсний, якщо ми знаємо, що перша подія є екзогенною подією, тобто подією, що відбувається як результат незалежної дії. Крім того, цей принцип означає, що ця перша подія не викликана подією, що йшла за нею, або якимось третім чинником, що міг вплинути на обидві події. Якщо перша подія є екзогенною, а друга логічно випливає з першої, то ми можемо бути впевненими, що саме перша подія спричиняє другу.

Прикладом екзогенної події є контрольований експеримент. Хімік змішує два препарати, і раптово його лабораторія разом з ним злітає в повітря Ми можемо бути абсолютно переконаними в тому, що причиною його смерті став акт змішування цих двох хімікалій. Принцип post hoc, ergo propter hoc, є винятково корисним у науковому експериментуванні.

На жаль, аналітична економія не має точності таких наук, як фізика або хімія. Ми часто не можемо бути впевненими в тому, що певна економічна подія, така, як зменшення темпу зростання грошей, є екзогенною. Вона могла спричинитися з самої себе третім чинником або подією, яку вона, за загальною думкою, спричиняє. Коли одна подія (така, як падіння обсягу виробництва), як правило, іде за іншою (падіння темпу зростання грошей), то ми не можемо бути впевненими, що саме падіння темпу зростання грошей спричинило зменшення обсягу виробництва. Часовий доказ має скорочену формальну природу, адже він розглядає безпосередню залежність динаміки двох змінних. Зростання грошей могло управляти обсягом виробництва, але обидві ці події також могли керуватися якимось третім чинником.

Оскільки часовий доказ має скорочену формальну природу, то існує також можливість оберненого причинного зв'язку, за яким зростання обсягу виробництва викликає зростання кількості грошей. Як може цей зворотний причинний зв'язок вступити в дію, коли зростання кількості грошей все ще керує обсягом виробництва? Існує декілька шляхів до цього зворотного причинного зв'язку, але ми матимемо справу саме з одним прикладом

Припустімо, що ми перебуваємо в гіпотетичній економіці з дуже регулярною зміною фаз ділового циклу [зображено на частині (а) графіка 27.2]. Тривалість ділового циклу чотири роки, тобто проходить чотири роки від однієї вершини до настання іншої або від однієї фази спаду до настання іншої фази спаду. Припустімо, що в нашій гіпотетичній економіці має місце зворотний причинний зв'язок - від обсягу виробництва до пропозиції грошей. При цьому динаміка пропозиції грошей і обсягу виробництва перебувають у досконалій залежності, тобто пропозиція грошей (М) і обсяг виробництва (У) зростають або падають водночас. Результат полягає в тому, що фази вершини і дна для М і для У на частинах (а) і (б) графіка настають достоту в один і той же час. Отже, у цьому випадку між М та У не існує керуючого або керованого взаємозв'язку.

Тепер побудуємо темп зростання пропозиції грошей з ряду пропозиції грошей частини (б) графіка. Це зроблено нижче на частині (в)

Гіпотетичний приклад, в якому зростання кількості грошей управляє обсягом виробництва.

Графік 27.2. Гіпотетичний приклад, в якому зростання кількості грошей управляє обсягом виробництва.

Хоча ні М, ні У не управляють одне одним (тобто їхні вершини і мінімуми збігаються), АМ/М досягає свого максимуму і мінімуму на один рік перед М та У, тобто веде обидва ряди. (Зауважте, що М та У на частинах графіка зображаються як переміщення навколо додатного середнього значення, через що "+" означає значення вище середнього, а "-" означає значення нижче середнього, а не від'ємне значення).

графіка. Яким є темп зростання пропозиції грошей, коли економіка перебуває у фазі вершини - на 1-му і 5-му роках? В цих точках темп зростання грошей збільшується взагалі, бо темп зростання є нуль. Так само у фазі дна на третьому році темп зростання грошей становить нуль. Коли пропозиція грошей падає від фази вершини на першому році до фази дна на третьому році, то мають місце від'ємні темпи зростання кількості грошей, і темп падіння найбільший у проміжку між роками 1 та 3 (пік 2). На частині (в) графіка темп зростання кількості грошей є нижчим від року 1 до року 3, а його найбільше від'ємне значення досягається у році 2. За цими ж міркуваннями ви можете побачити, що темп зростання кількості грошей має додатні значення у роки від 0 до 1 і з 3 до 5, а найвищий темп зростання досягається у роки 0 та 4. Коли ми з'єднаємо всі ці точки, то отримаємо ряд зростання кількості грошей на частині (в), де вершини настають у роки 0 та 4, а дно досягається у році 2.

Тепер погляньмо на взаємозв'язок ряду зростання грошей на частині (в) графіка з рівнем обсягу виробництва [частина (а)]. Як бачимо, ряд зростання грошей завжди має свою вершину (і дно) рівно на рік раніше, ніж настає вершина (і дно) обсягу виробництва. Тепер ми виявляємо, що в нашій гіпотетичній економіці темп зростання кількості грошей завжди зменшується на один рік раніше до зменшення обсягу виробництва. Проте цей доказ не означає, що зростання грошей керує обсягом виробництва. По суті, за припущенням, нам відомо, що ця економіка є такою, в якій причинний зв'язок фактично іде від обсягу виробництва до пропозиції грошей. В такому випадку між цими змінними немає керуючого або керованого взаємозв'язку. Тільки вибравши для використання темп зростання пропозиції грошей, а не обсяг виробництва, можна знайти керівний взаємозв'язок

Цей приклад показує, наскільки легким є неправильне тлумачення взаємозв'язку в часі. Крім того, шукаючи те, що ми сподівалися знайти, ми могли зосередитися на такій змінній, як темп зростання грошей, а не на рівні обсягу виробництва, що вело б до неправильного взаємозв'язку. Часовий доказ може бути небезпечним знаряддям для розв'язання питання про причинний зв'язок.

Твердження: "одна особа є керуючою, а інша особа є керованою",- часто надто однозначне. Наприклад, ви можете легко тлумачити взаємозв'язок зростання грошей і обсягу виробництва на графіку 27.2 і сказати: темп зростання грошей відстає на три роки від обсягу виробництва. Зрештою, вершини в ряді зростання грошей настають на три роки пізніше після досягнення вершин у ряді обсягу виробництва. Коротше кажучи, можна сказати, що обсяг виробництва керує зростанням грошей.

В цілому ми бачили, що часовий доказ дуже складно тлумачити. По-перше, доки ми не впевнені, що зміни у керівній змінній є екзогенними подіями, доти ми не можемо бути впевненими, що керівна змінна насправді спричиняє змінну, яка іде за нею. По-друге, надто легко виявити саме те, що ви шукаєте, дивлячись на часовий доказ. Можливо, найкращим способом для опису цієї небезпеки є вираз: "Часовий доказ існує в очах дослідника".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші