Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійні організації аудиторів: Спілка аудиторів України

Аудитори України мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог Закону "Про аудиторську діяльність" та інших законів. Професійні організації аудиторів України сприяють підвищенню професійного рівня аудиторів, захищають соціальні та професійні права аудиторів, вносять пропозиції щодо подальшого вдосконалення аудиторської діяльності, виконують інші повноваження, передбачені їх статутами та положеннями. Вищим органом управління Спілки аудиторів України є з'їзд. На з'їзді обираються керівник та контролюючі органи:

 • o Рада спілки аудиторів України;
 • o Президент, голова Ради спілки аудиторів України;
 • o Виконавчий комітет Спілки аудиторів України (САУ). Обираються також комісії САУ, які підпорядковуються Раді Спілки

аудиторів України, а також Президенту, голові Ради Спіши аудиторів:

 • o Комісія з національних стандартів аудиту;
 • o Комісія з питань освіти та підвищення кваліфікації аудиторів;
 • o Комісія по зв'язках з громадськістю і міжнародних зв'язках;
 • o Комісія з контролю за дотриманням вимог національних стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів;
 • o Правова комісія.

На з'їзді також обираються ревізійна комісія та комісія з питань аудиторської етики.

До повноважень Спілки аудиторів відносять: делегування своїх представників до Аудиторської палати України, дострокові відкликання делегатів, порушення клопотання про дострокове припинення повноважень членів Аудиторської палати України.

З'їзд аудиторів може рекомендувати Верховній Раді України зміни до Закону України "Про аудиторську діяльність" та проекти і норми стандартів аудиту.

Члени Спілки аудиторів України мають право: добровільно вступати до Спілки та виходити з неї за письмовою заявою, обирати та бути обраним до керівних органів Спілки, вносити пропозиції щодо організації виконання Спілкою своїх завдань, звертатися за допомогою до Спілки для захисту своїх законних інтересів, користуватися матеріально-технічною та інформаційною базою САУ.

Кадри аудиторів і їх правовий статус

Згідно ст. 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" Аудиторська палата України здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю та веде їх Реєстр. Крім того вона здійснює заходи щодо забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок.

Аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України.

Порядок сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України (аудитори, які здійснюватимуть аудит банків - за погодженням з Національним банком України).

Право на отримання сертифіката передбачено статтею 10 "Сертифікація аудиторів" Закону України "Про аудиторську діяльність".

Для успішної здачі письмового іспиту фізична особа, яка має намір займатися аудиторською діяльністю, може закінчити підготовчі курси, які організовує Державний комітет статистики України та Національний банк України або Аудиторська палата України.

Аудитори під час здійснення аудиторської діяльності мають право:

 • o самостійно визначати форми і методи проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг;
 • o отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у засновника, так і у третіх осіб;
 • o перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівника суб'єкта господарювання проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів;
 • o залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Аудитори зобов'язані:

 • o в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;
 • o належним чином проводити аудит надавати інші аудиторські послуги;
 • o повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
 • o зберігати в таємниці інформацію;
 • o відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 • o обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз;
 • o своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність.

Аудитор несе відповідальність за неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до договору та закону.

Розмір майнової відповідальності аудиторів не може перевищувати фактично завданих замовнику збитків з їх вини.

Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудитором та замовником вирішуються у встановленому законом порядку.

Аудитори несуть відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків. До аудитора можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру.

Порядок застосування до аудиторів стягнень визначається Аудиторською палатою України.

Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів стягнень можуть бути оскаржені до суду, а також інші види відповідальності відповідно до закону.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші