Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форми міжнародного кредиту

Існують різні форми міжнародних кредитів, їх можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме: І) за валютою позики:

 • o у валюті країни-позичальника;
 • o валюті країни-кредитора;
 • o валюті третьої країни;
 • o міжнародній грошовій одиниці [СПЗ, екю (до 1999 р.), євро];
 • 2) за формою кредитування:
  • o товарні кредити - міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;
  • o валютні (грошові) кредити - кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;
 • 3) за цільовим призначенням:
  • o зв'язані кредити - надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:
  • o комерційні - для закупівлі певних видів товарів і послуг;
  • o інвестиційні - для будівництва конкретних об'єктів, погашення заборгованості, придбання цінних паперів;
  • o проміжні - для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;
  • o незв'язані, або фінансові, кредити - це кредити, які не мають цільового призначення і можуть використовуватися позичальниками на будь-які цілі;
 • 4) за технікою надання:
  • o готівкові кредити, коли кошти зараховуються на рахунок боржника в його розпорядження;
  • o акцептні кредити - надаються у формі акцепту тратти (переказного векселя) імпортером, переважно банком, що полегшує облік тратти в банку;
  • o облігаційні позики - широко використовуються при залученні коштів на довгостроковій основі;
  • o синдиковані і консорціальні кредити - дають змогу позичальникові мобілізувати особливо великі суми на довгий строк, тому що кредитором виступає не один банк, а кілька - "синдикат" чи кілька десятків банків - "консорціумів";
 • 5) відповідно до загального джерела:
  • o внутрішні кредити - це кредити, що надаються національними суб'єктами для здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб'єктам;
  • o іноземні (зовнішні) кредити - кредити, що надаються іноземними кредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;
  • o змішані кредити - кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;
 • 6) залежно від форми забезпечення:
  • o забезпечені кредити - кредити, забезпечені нерухомістю, товарами, товарними документами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;
  • o бланкові кредити - кредити, надані під зобов'язання боржника вчасно їх погасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;
 • 7) залежно від терміну кредиту:
  • o надстрокові - добові, тижневі, до трьох місяців;
  • o короткострокові - до одного року;
  • o середньострокові - від 1 року до 5 років, іноді до 7-8;
  • o довгострокові - понад десять років;
 • 8) залежно від кредитора:
  • o приватні кредити - кредити, надані приватними особами;
  • o урядові (державні) кредити - кредити, надані урядовими установами від імені держави;
  • o кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;
  • o змішані кредити;
 • 9) залежно від способу погашення:
  • o з рівномірним погашенням;
  • o нерівномірним погашенням;
  • o одночасним погашенням;
  • o ануїтетним погашенням (% погашення за основним боргом).

Основи організації міжнародного кредитування

Основи організації міжнародного кредитування включають в себе: попередні переговори про надання кредиту; підготовку листа про зобов'язання позичальника у разі надання кредиту; укладення угоди про кредит (звичайної або відновлювальної); якщо це синдикований кредит, то існує ще угода банків про участь у кредиті й угода про відступлення боргу одного з учасників синдикату іншим учасникам.

Угода про надання міжнародного кредиту повинна містити такі умови:

 • o валюта кредиту і платежу;
 • o сума (ліміт) кредиту;
 • o строк кредиту;
 • o вартість кредиту;
 • o забезпеченість кредиту;
 • o захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків.

Валюта кредиту і платежу - одна з найважливіших умов міжнародного кредиту, бо від її вибору залежить подальший фінансовий стан кредитора. На вибір валюти впливають: стабільність валюти; рівень процентної ставки; практика міжнародних розрахунків; ступінь інфляції; динаміка курсу валют.

До валюти міжнародних кредитів належать:

 • o національні грошові одиниці;
 • o євровалюта;
 • o міжнародні розрахункові валютні одиниці.

Коли валюта платежу не збігається з валютою кредиту, то це так звані м'які позики.

Сума (ліміт) кредиту - частина позичкового капіталу, який надається в товарній чи грошовій формі позичальникові. Сума банківського кредиту ще має назву "кредитна лінія". Міжнародний кредит надається у вигляді однієї частки чи кількох часток (траншів), які можуть відрізнятися умовами.

Строк міжнародного кредиту - це також одна із важливих умов міжнародного кредиту. До факторів, що впливають на строк міжнародного кредиту, відносять наступні:

 • o цільове призначення;
 • o співвідношення попиту та пропозиції аналогічних кредитів;
 • o розмір контракту;
 • o національне законодавство;
 • o традиційна практика кредитування;
 • o міждержавні угоди.

Для визначення ефективності кредиту розрізняють повний і середній строк.

Повний строк міжнародного кредиту - це строк від початку використання кредиту до його повного погашення. Цей строк визначається за формулою:

де Сп - повний строк кредиту;

Пв - період використання кредиту, який включає період поставки товару і визнання покупцем заборгованості за кредитом шляхом акцепту векселів експортера;

Пп - пільговий період, тобто період між закінченням використання кредиту і початком його погашення. Є важливим елементом строку кредиту, особливо в разі великомасштабних поставок;

Ппог - період погашення - це період, протягом якого здійснюється погашення кредиту.

Середній строк міжнародного кредиту:

 • o показує, на який період у середньому припадає вся сума кредиту;
 • o використовується для порівняння ефективності кредитів з різними умовами;
 • o включає повністю пільговий період і половину строку використання і погашення кредиту.

Формула розрахунку середнього періоду така:

де Ссер - середній строк кредиту.

Зазвичай середній строк менший від повного строку. Сп - Сер, якщо кредит надається відразу на повну суму і погашається одночасним внеском.

Умови погашення міжнародного кредиту бувають такі:

 • o погашення рівними частинами протягом визначеного строку;
 • o нерівномірне погашення залежно від зафіксованих в угоді принципу і графіка (наприклад, збільшення частки до кінця строку);
 • o з одноразовим погашенням всієї суми кредиту;
 • o ануїтети і (рівні річні внески головної суми позики і процентів).

Важлива умова міжнародного кредиту - визначення його вартості.

Головні елементи, що входять до вартості міжнародного кредиту, показані на рисунку 11.1.

"Ціна" міжнародного кредиту базується на процентних ставках країн - провідних кредиторів, насамперед США, Японії, Німеччини.

Реальна процентна ставка - це номінальна ставка за вирахуванням темпу інфляції за певний період.

Грант-елемент (пільговий елемент, субсидії) - показує, який обсяг платежів у рахунок погашення кредиту економить позичальник за умови отримання кредиту на більш пільгових умовах, ніж ринкові.

Забезпеченість - одна з головних умов міжнародного кредиту. Забезпечення міжнародного кредиту може бути фінансово-товарним та юридичним.

Захист від кредитних, валютних, регіональних та інших ризиків. Ця умова міжнародного кредиту передбачає, що при визначенні валютно-фінансових умов міжнародного кредиту кредитор ураховує:

 • o кредитоспроможність - спроможність позичальника отримати кредит;
 • o платоспроможність - спроможність позичальника своєчасно і повністю розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Складові вартості міжнародного кредиту

Рисунок 11.1. Складові вартості міжнародного кредиту

Міжнародна платоспроможність країни характеризується кількома макроекономічними показниками:

 • o обсяг державного боргу;
 • o співвідношення між внутрішньою і зовнішньою складовими державного боргу;
 • o експортний потенціал економіки;
 • o стан платіжного балансу;
 • o забезпечення зовнішнього боргу валовими валютними резервами центрального банку країни.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>