Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Право arrow Адміністративне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Діяльність суб'єктів публічної адміністрації

Діяльність суб'єктів публічної адміністрації (публічне адміністрування). Співвідношення публічного адміністрування, виконавчої влади й адміністративного права

Адміністрування - це цілеспрямована сукупність дій, які забезпечують узгодженість та координацію спільних робіт з метою досягнення суспільно-важливих цілей та вирішення завдань. Виділяють соціальне, біологічне та технічне (технократичне) управління.

Біологічне адміністрування - використання об'єктивних законів природи з метою адміністрування біологічних процесів.

Технічне адміністрування - створення людьми машин, механізмів, адміністрування їх з метою поліпшення умов праці.

Соціальне адміністрування - діяльність людей, їх об'єднань, адміністрування людей, суспільства в цілому.

Соціальне адміністрування прийнято поділяти на: суспільне, тобто таке, що здійснюється органами місцевого самоврядування; що здійснюється об'єднаннями громадян; державне.

Соціальне адміністрування характеризується:

 • 1) тим, що дістає вияв через спільну діяльність людей;
 • 2) його головне призначення - упорядкування й урегулювання спільної діяльності шляхом забезпечення узгоджених індивідуальних дій учасників такої діяльності через вплив на їх поведінку;
 • 3) є регулятором відносин адміністрування;
 • 4) є владним;
 • 5) має особливий механізм реалізації - організаційно оформлені групи людей.

Різновидом соціального адміністрування є публічне адміністрування, яке умовно поділяється на державне та самоврядне.

Теорія адміністративного права виробила 2 підходи до визначення публічного адміністрування (адміністрування, що здійснюється суб'єктами публічної адміністрації).

1. Публічне адміністрування у широкому розумінні - це сукупність усіх видів діяльності усіх органів держави та органів місцевого самоврядування, тобто означає фактично всі форми

реалізації державної та самоврядної влади в цілому. Стаття 6 Конституції встановлює, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Іншими словами, публічне адміністрування характеризує всю діяльність держави (у широкому розумінні) за організуючим впливом з боку спеціальних суб'єктів права на суспільні відносини.

2. Публічне адміністрування у вузькому розумінні - це сукупність видів діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, між якими певним чином розподілені різні види діяльності. Відтак, категорія "публічне адміністрування" у вузькому значенні відображає відносно самостійний вид діяльності державних органів та органів самоврядування, що його здійснює певна частина відповідних суб'єктів.

Саме вузьке розуміння публічного адміністрування на сучасному етапі і є основним в адміністративному праві.

Отже, публічне адміністрування - це вид соціального адміністрування, вид специфічної діяльності держави та органів місцевого самоврядування, що дістає вияв у функціонуванні органів та установ, які впливають на суспільні відносини з метою їх урегулювання відповідно до публічних інтересів.

Специфічні риси публічного адміністрування:

 • 1) загальносоціальний характер;
 • 2) підзаконний характер;
 • 3) юридично-владний, розпорядчий характер;
 • 4) організаційний зміст;
 • 5) цілеспрямованість, активний характер;
 • 6) постійна основа, безперервність.

Публічне адміністрування здійснюється на підставі принципів:

 • 1) соціально-політичні: демократизм; участь населення в адмініструванні; рівноправність осіб; рівність усіх перед законом; законність; гласність; врахування громадської думки; об'єктивність;
 • 2) організаційні принципи побудови апарату публічного адміністрування: галузевий, функціональний, територіальний;
 • 3) організаційні принципи функціонування апарату публічного адміністрування: нормативність діяльності; єдиноначальність та колегіальність; поділ адміністрування; відповідальність за свої рішення; оперативна самостійність.

Зміст публічного адміністрування реалізується через комплекс функцій - функцій адміністрування, які виконують завдання суспільства шляхом владноорганізаційної та самоврядної діяльності у різних процесуальних формах.

Слід відзначити, що зв'язки адміністрування простежуються й у діяльності законодавчих органів, органів прокуратури, судів, проте ці зв'язки є внутрішніми, організаційно-правовими.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші