Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління електронною комерцією і онлайновий маркетинг соціальних послуг

Сучасні технології переносять прямий маркетинг в нові електронні сфери діяльності. Термін "електронна комерція" (e-комерція) об'єднує широкий спектр ділової активності, здійснюваних через посередництво електронного обміну даними; використання для здійснення трансакцій Інтернету, телефаксів і e-пошти, що прискорюють і полегшують розрахунки банкоматів і старт-карт. Все це приносить ділову активність із "ринку як місця" в "ринок як простір". Хоча темпи росту покупок через Інтернет товарів (комп'ютерів, програмного забезпечення, книг, компакт-дисків, відеоматеріалів) постійно зростають, об'єм ділових трансакцій збільшується ще швидше. Згідно з деякими оцінками в США в 2003 р. об'єм електронних бізнес-угод досяг 2,8 млрд дол.

Комерційні онлайнові нові служби надають компаніям різні інформаційні і маркетингові послуги в режимі реального часу, доступ до яких отримують ті, хто вносить встановлену щомісячну абонентську платню власниками. Однією із найвідоміших провайдерів онлайнових послуг є компанія America Online (AOL), що має 19 млн абонентів і обслуговує 50 % американського ринку. AOL і аналогічні комерційні служби надають своїм абонентам каналу п'ять основних послуг:

 • 1) рекламну інформацію (новини, бібліотеки, освіта, спорт, довідки);
 • 2) розваги (ігри);
 • 3) можливість здійснювати покупки;
 • 4) спілкуватися (електронні дошки об'яв, чат-форуми),
 • 5) е-пошта.

Internet - глобальна комп'ютерна мережа, за допомогою якої став можливим миттєвий децентралізований облік інформацією по всьому глобалізованому світу. Використання Internet значно активізувалося після розроблення дружнього доступу до WWW (Word Wide Web), повноцінно працювати з текстами, схемами, звуком; відправляти і приймати с-пошту, обмінюватися думками; робити покупки і знаходити будь-яку інформацію.

Для виявлення і досягнення цільових користувачів Internet спеціалісти з маркетингу повинні розуміти особливості і поведінку онлайнового споживача. Коло користувачів Інтернету постійно розширяється, користувачі високо цінують величезні інформаційні можливості Інтернету; онлайновому маркетингу саме користувач, а не компанія-постачальник приймає рішення про взаємодію і керує ним. Користувачі Мережі мають постійний доступ до необхідних джерел даних, внаслідок чого вони стають інформованими вимогливими покупцями. Вони мають можливість: 1) без звернення до виробників чи посередників отримувати об'єктивну інформацію про товари під різними торговими марками, включаючи витрати виробництва, ціни, властивості і якості продукту; 2) ініціювати отримання реклами і інформації від виробників і продавців; 3) самостійно визначати характеристики бажаної торгової пропозиції; 4) використовувати програмне забезпечення для пошуку і залучення пропозицій багато чисельних продавців.

Нові можливості онлайнового споживача означають, що він стає ініціатором і керівником процесу обміну; суб'єктом господарювання та їх представникам приходиться чекати запрошення споживача прийняти участь в обміні, але навіть після вступу постачальників в процес обміну саме споживачі встановлюють правила гри, часто відмежовуючись від виробника "стіною" агентів і посередників". Покупці самі визначають, яка інформація їм необхідна, які пропозиції для них цікаві і яку ціну вони готові платити - все це змінює теорію і практику маркетингу соціальних послуг.

Популярність онлайнового маркетингу пояснюється тим, що він забезпечує потенційним покупцям три головні переваги:

 • 1. Зручність. Споживачі можуть за 24 години замовляти товари, не виходячи із дому, а натискати на клавіші клавіатури комп'ютера.
 • 2. Інформація. Покупці швидко і легко отримують величезний об'єм порівняльних даних про компанії, їх продукцію, конкурентів і ціни на товари, доступ до десятків сайтів е-магазинів, до сайтів з інформацією по захисту прав споживачів.
 • 3. Зниження рівня впливу. Покупцям нема необхідності звертатися до продавця і піддаватися впливу раціональних і емоційних факторів переконання. Онлайнові служби забезпечують ряд корисних переваг компаніям-постачальникам: 1) швидка адаптація до ринкових умов; 2) зниження витрат; 3) формування партнерських відносин; 4) визначення охоплення аудиторії. Онлайновий маркетинг є доступним і для великих, і для малих фірм. Електронний рекламний простір практично не обмежений, а пошук і доступ до інформації здійснюється майже раптово. До сайту можливо зайти в будь-який час і з будь-якої точки земної кулі, покупки, крім того, здійснюються конфіденційно. В онлайновому маркетингу для досягнення цільових споживачів використовуються такі інструменти, як е-магазини, розміщення онлайнової реклами, участь у форумах, інтернет-конференції, дошки об'яв, Web-cпiльнoти і е-пошта. Існують три форми присутності компаній в електронному просторі: 1) купівля місця в комерційній онлайновій службі; 2) продажа через сайт іншій компанії; 3) створення власного Wcb-caйтa. Рушійною силою е-комерції є діловий маркетинг.

Компанії можуть розмістити рекламу трьома способами:

 • 1) в спеціальних тематичних розділах, що надаються онлайновими службами;
 • 2) в Інтернет-конференціях для комерційного використання;
 • 3) в онлайнових рекламних об'явах, які виникають на екрані монітора користувачів.

Форми онлайнового спілкування:

 • 1) форуми - це дискусійні групи, розміщені на серверах комерційних онлайнових служб;
 • 2) Інтернет-конференції представляють собою Інтернет-версії форумів, проте участь в них обмежується відправленням і отриманням повідомлень на певну тему;
 • 3) Електронні дошки об'яв - спеціалізовані мережеві служби, діяльність яких присвячена певній темі чи групі;
 • 4) Web - спільноти, які користуються певною фінансовою підтримкою різних компаній.

Е-пошта є самим цілеспрямованим каналом, завдяки якій компанії можуть проводити прямі комунікації з потенційними і фактичними споживачами.

Маркетинг соціальних послуг в режимі реального часу вносить істотні зміни в усі сфери економіки. Можливість прямого споживацького замовлення впливає на операції багатьох комерційних структур і для багатьох компаній, зокрема, туристичних агенцій, брокерських фірм, страхових агенцій, автомобільних дилерів, власників книжкових магазинів, являють собою серйозну загрозу. Багато функцій таких посередників будуть замінені онлайновими службами.

Онлайновий маркетинг стикається з багатьма проблемами:

 • o стимулювання до здійснення покупок;
 • o демографічні і психологічні особливості користувачів Інтернету;
 • o інформаційний хаос і перенасиченість;
 • o безпека;
 • o етичні проблеми;
 • o негативна реакція.

Прямий маркетинг - це інтерактивна маркетингова система, в якій з мстою отримання реакції за сторони споживачів, чи здійснення трансакції використовується одно чи декілька рекламних медіа. Прямий маркетинг використовується на ринках як споживацьких, так і ділових товарів, а також при залученні засобів добродійних організацій. Багаточисельні компанії практикують інтегровані маркетингові комунікації (інтегративний прямий маркетинг), застосовуючи для проведення рекламних компаній мультимедійний підхід, що є більш ефективним.

Одним з найбільш ефективних інструментів прямого маркетингу є база даних покупців, що представляють собою організований банк свідчень про клієнтів і потенційних покупців фірми. Компанії використовують бази даних для визначення перспективних споживачів для конкретних пропозицій. Прямий маркетинг передбачає встановлення взаємовигідних відносин між постачальниками і покупцями. Е-комерція охоплює широкий спектр діяльності в електронному просторі. Комерційні онлайновані служби передбачають за встановлену платню надання інформації і маркетингових послуг. Інтернет є міжнародною комп'ютерною мережею, що забезпечує можливість миттєвих децентралізованих глобальних комунікацій.

Висновки

Реклама - це оплачене неодноразове безособистісне повідомлення про товари чи соціальні послуги компанії в ЗМІ, що виходить з комерційного джерела, наприклад, виробника чи роздрібного торговельного агента.

Реклама марки - це вид реклами, направлений на збільшення частки даної марки на ринку шляхом залучення покупців, які в даний момент купляють конкуруючу марку, а також закріплення певної кількості покупців за даним товаром.

Реклама товару - популяризація певної категорії товару, а не окремої марки. Мета реклами - протидіяти пониженню попиту на продукцію галузі в цілому, а не частки на ринку окремого конкурента.

Основні риси реклами:

 • o суспільний характер;
 • o здатність до переконань;
 • o експресивність;
 • o істинність;
 • o монолог з аудиторією.

Імідж - загальне сприйняття об'єкта, що склалося на основі інформації і минулого досвіду споживача; сукупність уявлень, із яких формується загальний образ марки.

Стратегія маркетингу соціальних послуг потребує коригування, постільки необхідно враховувати особливості споживацького попиту і умови конкуренції на кожній стадії. Стадія життєвого циклу марки безпосередньо впливає на стратегії позиціювання і реклами.

Телемаркетинг соціальних послуг - це метод продаж, при якому використовують телефон для безпосередніх контактів з покупцями - реальними чи потенційними.

Інформаційна система маркетингу соціальних послуг - технології і процедури, які отримують інформацію про зовнішнє середовище і саму фірму; цю інформацію накопичують, аналізують і передають з метою покращення планування, здійснення і контролю маркетингу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші