Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Динаміка рівня попиту на консалтингові послуги в Україні

У світі спостерігається постійне зростання попиту на консалтингові послуги, але особливо на управлінське консультування. Воно виникає у всіх сферах людської діяльності й в організаціях всіх типів, які перебувають під зростаючим економічним і соціальним тиском. Попит обумовлений також ростом рівня складності управління, підвищенням комерційного й технічного ризику, ефективністю дій конкурентів, необхідністю одержання критичної оцінки незалежним висококваліфікованим фахівцем з удосконалення діяльності з метою підвищення її ефективності. Фактором, що стимулює попит на консалтингові послуги, є невизначеність. Чим вище невизначеність, тим вище попит. Саме ростом невизначеності й складності середовища бізнесу обумовлене зростання попиту на консалтингові послуги у світі. Більше того, цей фактор починає себе проявляти тільки в ринковій економіці. Попит на управлінське консультування в тій або іншій країні відображає рівень її індустріалізації й економічного розвитку, а також складність проблем з управління й керованості, з якими зіштовхуються приватний і державний сектори. Великі процвітаючі транснаціональні корпорації, які мають сильне керівництво й кваліфікований персонал, регулярно звертаються до консультантів з управління. Там, де консалтингові фірми добре себе зарекомендували, укладається багато повторних угод. У деяких консалтингових фірм обсяг повторних угод досягає 70-80 %. Крім того, багато корпорацій мають своїх постійних консультантів.

В ті роки, коли вітчизняний консалтинг тільки зароджувався, факт наявності попиту на послуги вчених (економістів, соціологів, психологів) по вдосконалюванню системи управління почав формуватися. Досить цікаві й перспективні здобутки формувались у звітах, були не реалізованими практично. У період економічних реформ реальна потреба в професійних консультаційних послугах, безумовно, зростає. Особливо зростає попит на такі послуги як юридичні по реєстрації нових фірм і рішенню правових питань, послуги з налагодження й ведення бухгалтерського обліку, розвитку зовнішньоекономічної діяльності, приватизації й акціонування підприємств, освоєння технологій митних процедур, оцінки нерухомості й аудиторські послуги.

Наступний етап попиту на консалтингові послуги пов'язаний з інвестиційними проектами. Це забезпечило пропозицію відповідних послуг з розробки й супроводу інвестиційних проектів. Попит на такі послуги й сьогодні дуже великий і нерідко перевищує пропозицію кваліфікованих послуг.

Слід відзначити, що зростає кількість консалтингових фірм, що надають послуги підприємствам малого бізнесу, а також громадським організаціям і агентствам. Важливим, набираючим оберти, напрямком управлінського консультування є послуги у державному секторі. В Україні існує безліч державних консалтингових служб, в основному, для підтримки малого бізнесу на державному й регіональному рівнях. Однак досвід багатьох країн світу показує, що, хоча без участі держави обійтися не можна, все ж таки успіх досягається тільки при обов'язковому залученні приватного бізнесу й організації його підтримки.

Значна частка попиту на консультування в Україні створюється проектами розвитку, більшість яких стосується державного сектора та виходять за межі можливостей місцевих консультантів через їхню недостатню кваліфікацію й досвід, і як наслідок, до роботи залучають іноземних фахівців. У результаті агентства й підприємства віддається перевага закордонним консультуючим фірмам. У свою чергу, консультанти із західних країн розглядають Україну як важливий ринок своїх послуг, часто при цьому навіть завищуючи вартість своїх послуг.

Відповідно до відомостей асоціації "Укрконсалтинг" у 1995 р. приблизно 40 % консультаційних фірм у свій асортимент включали:

  • o послуги з маркетингу (маркетинг, управління маркетингом і збутом);
  • o консультаційні послуги з питань оцінки ризику, розміщенню, купівлі, оцінки цінних паперів;
  • o консультації з питань оподатковування, зовнішньоекономічної діяльності.

Найбільш перспективними послугами були визнані послуги з постприватизаційного супроводу, залучення інвестицій, послуги з інформаційних технологій, по роботі із цінними паперами, послуги з розробки бізнес-планів і розрахунку техніко-економічних показників.

В 1995 р. найбільш затребуваними послугами були оцінка майна, робота із цінними паперами, а також послуги з інформаційних технологій. Для відновлення свого асортименту 90 % фірм використовували власні дослідження й розробки, кожна друга фірма вивчала дослідження різних інститутів і університетів.

Дослідження послуг менеджмент-консалтингу 1999 р. істотно відрізняється від попереднього дослідження, і показало наступне ставлення до консалтингу й рівень попиту на консалтингові послуги: 19,3 % опитаних вважають, що потреба в менеджмент консультантах дуже велика; 24,7 % - що консультанти можуть бути корисними; 45,8 % - вважають, що вони іноді можуть бути корисними; 3,6 % - що робота з консультантами - порожня витрата грошей; 1,2 % - що Україна не готова до такого виду професійних послуг.

Більше половини опитаних зійшлися на думці, що менеджмент-консультанти безсумнівно допоможуть в роботі на Україні, тоді як 20 % опитаних вважали, що консультанти нічим не зможуть допомогти у веденні бізнесу, 28 % упевнені, що консультанти не допоможуть на даній стадії розвитку їхнього бізнесу. Серед головних причин негативного ставлення до консультантів зазначались наступні: достатнє внутрішнє забезпечення ресурсами й належність до підприємств малого бізнесу.

При визначенні ступеня потреби в консультантах для вирішення внутрішніх проблем, серед тих респондентів, які позитивно ставляться до консультантів, майже 59 % вважали, що внутрішні проблеми менеджменту можна іноді вирішити через залучення зовнішніх сил, 19 % вважали, що зовнішня допомога потрібна досить часто, інша ж частина респондентів заявила, що з подібними проблемами вони впораються самостійно.

Відповідаючи на запитання наскільки часто за останні три роки компанія-респондент користувалася послугами менеджмент-консультантів, 32,5 % респондентів відповіли, ніколи не працювали з менеджмент-консультантами і тільки 14,5 % відповіли, що регулярно зверталися до консультантів.

Головними галузями, у яких, на думку респондентів, необхідна допомога менеджмент-консультантів, є: поліпшення процесу ведення бізнесу - 55,9 %, стратегічне планування - 30,7 % і інформаційні системи/технології - 30,7 %.

Серед популярних сфер менеджменту, що отримали найбільш високу оцінку респондентів: системи контролю - 39,8 %, людські ресурси - 30,1 % і інформаційні технології - 24,1 %.

Відповідно до результатів, отриманих у ході дослідження, проведеного кіровоградським Агентством з розвитку підприємництва, найбільшим попитом користувались наступні консалтингові послуги: залучення фінансових ресурсів - 42,5 %, право - 40 %, бухгалтерський облік - 35 %, маркетинг - 26,25 %, бізнес-планування - 20 %.

При цьому найдорожчими послугами були: інвестиційні проекти, маркетинг, оцінка бізнесу, право, бухгалтерський облік, тренінг.

Таким чином, результати досліджень 1995р. та 1999р. засвідчили перспективність українського ринку консалтингових послуг.

Отже, розвиток консалтингової галузі перебуває в прямій залежності від розвитку ринкових відносин і, відповідно, з державною внутрішньою і зовнішньою політикою. Як було зазначено вище, швидке зростання споживання консалтингових послуг підприємствами з державною формою власності було викликане приватизацією. Отже, споживання консалтингових послуг цією групою потенційних клієнтів скорочується. З іншого боку, споживання послуг підприємствами з колективною і приватною формами власності збільшується, що можна пояснити дією двох чинників. По-перше, значним скороченням числа державних підприємств. По-друге, і це природний наслідок приватизації, збільшенням попиту на постприватизаційне обслуговування. Крім того, в умовах розвитку ринкових відносин також збільшується споживання консалтингових послуг з питань поточної діяльності підприємств.

На сьогоднішній день експерти ринку консалтингових послуг вважають, що сплеск попиту можна чекати через два-три роки, коли з'явиться усвідомлений платоспроможний попит з боку користувачів консалтингових послуг. Нинішнє зростання інтересу до консультаційних послуг фахівці пов'язують із намітившимися якісними змінами в розвитку вітчизняного топ-менеджменту. Зараз велика кількість компаній дійшла до стадії зрілості, на якій немає бурхливого росту ринку, існують тверді ціни на продукцію, усталені ціни постачальників, а маржа знизилася до 10-15 %. У таких умовах виникає потреба у нових управлінських технологіях, і без якісного консалтингу вже не обійтись.

Як відомо, попит народжує пропозицію. Завдання консультанта на етапі відсутності бурхливого розвитку вітчизняного бізнесу забезпечити більш якісний рівень розвитку компанії, збільшити її вартість, спрогнозувати проблеми, з якими вона може зіштовхнутися в майбутньому. Якщо говорити про управлінський консалтинг, то сьогодні особливим попитом користуються послуги з побудови системи управління бізнесом. Донині великим попитом користуються послуги в сфері фінансового управління - управлінський облік і бюджетування. Але якісний попит на ці послуги дуже змінився. Зростає інтерес до побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності. Зростає інтерес до інвестиційних аспектів - обгрунтування інвестиційних проектів, залучення фінансування міжнародних організацій, розробки вигідних схем залучення капіталу, підготовки компаній до емісії облігацій і приватного розміщення акцій. Великим попитом також користуються на ринку, як вже зазначалось, стратегічне планування й організаційний розвиток, податковий консалтинг, фінансовий і РR-консалтинг.

Основними галузями-реципієнтами консалтингових послуг, відповідно до результатів останнього дослідження (2006 р.), є харчова промисловість, торгівля, легка промисловість і машинобудування, транспорт і будівництво. І хоча результати дослідження відображають сфери діяльності тільки частини учасників ринку, але на думку експертів це досить показовий приклад, що характеризує український ринок консалтингу в цілому. Якщо говорити про масштаби діяльності таких компаній, то в середньому їхній річний оборот складає 30-100 млн доларів. Ці компанії являють собою середній бізнес.

У майбутньому, на думку операторів ринку, зазначені види, за винятком податкового консалтингу, будуть розвиватися далі, ІТ-консалтинг також займе гідне місце на ринку. Згодом прогнозується зростання попиту на послуги у сфері управління персоналом (нові підходи до підбору, атестації й мотивації персоналу), а також усе, що пов'язане з впровадженням й розвитком корпоративної культури. Отже, динаміка ринку консалтингу позитивна, і збільшення або зниження попиту на консалтингові послуги некомерційних і державних організацій буде цілком залежати як від ступеня їхнього розуміння корисності і вигоди залучення зовнішнього фахівця, так і від того, чи зуміють консалтингові фірми запропонувати саме ті послуги, котрих ці організації потребуватимуть.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші