Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Організація бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Участь малих підприємств у створенні гнучких організаційних структур підприємств

Метою створення гнучких організаційних структур є вибір такої стратегічної лінії організації виробництва, яка максимально підвищить довгострокову ефективність великих підприємств. Зараз даний шлях розвитку малих підприємств, що співпадає з інтересами великих підприємств, використовується на території регіону недостатньою мірою.

Ключовим моментом вказаних процесів реорганізації є створення нових юридичних осіб - малих підприємств, які будують свої взаємостосунки з великою фірмою, що реформується, згідно певних схем і знаходяться у різній ступіні залежності від нього. Така взаємодія є характерною в тій чи іншій мірі для кожної галузі народного господарства.

З урахуванням існуючих особливостей великих підприємств, а також практики їх взаємодії з малими підприємствами, створення малих промислових підприємств може відбуватись в наступних напрямках.

 • 1. Малі виробничі підприємства, безпосередньо пов'язані з основним виробництвом, їх діяльність може бути досить ефективною у взаємодії з великими підприємствами в галузях масового і серійного виробництва (включаючи виробництво товарів народного споживання - НС).
 • 2. Малі підприємства не пов'язані з основним виробництвом, які виконують функції забезпечення у взаємодії з великими підприємствами під час проведення реструктуризації. Такі малі підприємства можуть створюватись у всіх галузях промисловості і бути згрупованими згідно наступних напрямків діяльності:
  • o малі підприємства, без яких процес реструктуризації великого підприємства не буде мати в перспективі належної ефективності. Це підприємства (можливо залучені), що займаються науковими відкриттями, інноваційною діяльністю, маркетингом, інжинірингом, рекламою, консалтингом;
  • o малі підприємства, які надають послуги виробничого характеру по обслуговуванню основних виробничих процесів: постачання і реалізація, транспортні і складські послуги, робота з кадрами, інформаційно-розрахункові та інші послуги. Ці малі підприємства дають змогу апарату великих підприємств зосередитись на основній виробничій діяльності;
  • o малі підприємства, що забезпечують функціонування об'єктів соціально-побутового обслуговування працівників великого підприємства. На такі малі підприємства можуть бути перенесені питання поточного утримання цих об'єктів і роботи, пов'язані з їх передачею чи продажем. Створення таких малих підприємств може бути тимчасовим явищем, але необхідним для великих підприємств в силу специфіки їх сучасної структури.

Створені малі підприємства можуть знаходитись в різній ступені залежності від великого підприємства:

 • - незалежні малі підприємства, що будують взаємостосунки на основі договорів "купівлі-продажу'';
 • o малі підприємства, що частково залежать від головного підприємства. В найбільшій мірі це стосується малих підприємств, які займаються інноваційною діяльністю, постачанням і збутом (дилерськими функціями на ринках), підготовкою кадрів, вирішенням проблем, пов'язаних з "соціальним шлейфом" підприємства;
 • o малі підприємства, що повністю залежать від головного підприємства (використовують його фінансові, матеріально-технічні, сировинні і управлінські ресурси).

Вибір стратегії, і, відповідно, схеми взаємостосунків попередньо визначає тип механізму проведення реструктуризації. Шляхом включення механізму викупу, оренди, різних форм лізингу і франчайзингу в процеси формування гнучкої організаційної структури підприємства здійснюється ефективне використання площ і майна, а також інших майнових прав великих підприємств, що вивільнюються в процесі реструктуризації, перепрофілювання чи застосування до них процедур, передбачених законодавством про платонеспроможність (банкрутство).

Галузеві особливості накладають певну специфіку на масштаби використання рівних типів взаємодії. Так, у галузях з неперервним технологічним циклом (паливній, енергетичній, чорній і кольоровій металургії, хімічній і нафтохімічній), а також в галузях, що використовують капіталоємне і унікальне обладнання, використання орендних відносин обмежене у сфері одного виробництва. В той же час, орендні відносини можуть досить ефективно складати у допоміжних виробництвах, сфері послуг та деяких інших. Найбільш широко орендні відносини можуть застосовуватись у сфері масового і великосерійного виробництва, виробництва товарів народного споживання. Слід відмітити можливість розвитку орендних відносин (у всіх сферах) під час оренди приміщень, що звільняються, оренді і прокаті транспорту, обладнання складських господарств, а також оренді чи прокаті обладнання для наукових досліджень, засобів науково-розрахункової техніки, засобів зв'язку та ін. Перспективними вважаються також форми оренди в рамках створення бізнес-інкубаторів, що одночасно вирішує проблему підготовки кадрів і розвитку інноваційної діяльності. Лізинг представляє інтерес як механізм активного розвитку малого підприємництва в галузях, пов'язаних з оснащенням і модернізацією обладнання, яке досить капіталоємне для його придбання у власність дрібною фірмою, але в той же час необхідне для ведення господарської діяльності. До даної категорії відносяться і сезонні виробництва, що передбачають зміну засобів виробництва протягом року. Система франчайзингу придатна для різних підприємств і широкого діапазону видів діяльності (виробництво, будівництво, надання послуг, торгівля тощо). Тому, виходячи з потреб місцевого ринку, на основі наявних ресурсів у великих підприємств, що сьогодні простоюють (виробничі прощі, обладнання, матеріали тощо), можна вибрати найбільш підходящий варіант франшизи і організувати одне або декілька підприємств, які в певній мірі будуть сприяти оздоровленню соціально-економічної ситуації в місті чи районі.

Розглядаючи перспективу розвитку франчайзингу в найближчий час можна допускати, що будуть спостерігатись ті ж напрямки, що і в розвинених країнах (транспортні послуги, автосервіс, гарантійний ремонт техніки, будівництво і ремонт житла, громадське харчування, торгівля та ін.). Досить добре може поширюватись франчайзинг у виробництві вузьких груп товарів і продуктів (хімічні товари в спецупаковці, сантехніка, прохолоджуючі напої, кондитерські вироби, молочні продукти тощо), а також в наданні різного типу послуг (бухгалтерські, аудиторські, юридичні, навчання, туризм і готельне господарство).

Для забезпечення даного типу взаємодії актуальним є розвиток механізмів фінансової підтримки суб'єктів малого підприємництва, а також створення і забезпечення ефективного доступу до спеціалізованих баз і банків даних по проблемі, що розглядається.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші