Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Прикладна етика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Соціокультурна ситуація початку XXI століття означена актуалізацією морально-етичних засновків цілого ряду соціальних практик. У просторі політики, економіки, медицини, біології, екології нагальною потребою висувається в сучасному світі ті моральні ціннісно-нормативні орієнтири, які мають сприяти продуктивності цих галузей поряд із власне розвитком спеціальних галузевих інновацій. Такий запит соціальної практики в котре розгортає проблематику етичної теорії в бік її практичної ефективності, як здійснення її сутнісного призначення - бути як теорія (філософія) моралі в якості практичної філософії. Тому вже протягом останніх десятиліть широко обговорюється та розробляється проблематика прикладної етики, яка все активніше посідає своє місце в навчальних планах вищих навчальних закладів різного професійного спрямування разом із нормативною дисципліною "Етика". Якщо етика завжди передбачала прояснення сенсу моралі та вищих цінностей в людській життєдіяльності, то прикладна етика в різних своїх царинах є виразом практичного та нормативного інтересу як запиту суспільства, з одного боку, та етично мислячих агентів самих діяльностей, з другого боку, щодо імперативно-ціннісних змістів конкретних професійних відносин.

Практичний запит до підготовки сучасного професіонала будь-якого фаху сьогодні формує вимогу оволодіння ним здатністю і готовністю розв'язувати складні моральні колізії, дилеми та конфлікти, що супроводжують сучасні сфери діяльності. Цього вимагає як ускладнення самого характеру соціальних практик, що перебувають у складному системному взаємозв'язку і дуже часто обтяжені непередбачуваними ефектами, вимагаючи підвищеної відповідальності спеціалістів.

З іншого боку, зміна механізмів легітимації форм діяльності і норм поведінки доби постмодерну, виразом якої стала сучасна "дискурсивна етика", вимагає здатності кожного члена суспільства, особливо дипломованого спеціаліста, вступати в обговорення конкретних етичних проблем різних сфер соціального життя. Розуміння цих нових вимог до усвідомлення сенсу і дієвості фундаментальних моральнісних цінностей у професійній діяльності актуалізують доповнення традиційних нормативно і ціннісно-нейтральних викладів різних теорій розвитком і розробкою як професійних, так і прикладних етик з обов'язковим включенням їх як навчальних дисциплін до освітнього процесу вищої школи.

Навчальний посібник "Прикладна етика", підготовлений колективом кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, є спробою реалізувати підготовку майбутніх спеціалістів до складних, подекуди морально суперечливих реалій професійної та предметної практики, в яку їм прийдеться включатися. Авторами переслідувалась мета ознайомити студентів, як філософів, так інших спеціальностей, з теоретичними розробками в різних напрямах прикладної етики, з віднайденими там методами і механізмами розв'язання основних моральних дилем, з випрацюваними принципами морально-нормативного забезпечення різноманітних професійних сфер, з напрацю-ваннями існуючих соціальних інституцій (комітетів, експертних рад та ін.), що покликані сьогодні забезпечити етичний режим різних практичних сфер. Серед напрямів прикладної етики у навчальному посібнику увага зосереджується на біоетиці, екологічній, економічній, політичній етиці, які бачаться провідними серед дослідних галузей сучасних прикладних етичних розвідок.

Серед кола проблем прикладної етики залишаються і питання, що торкаються проблеми нових принципів моральної кодифікації професійної діяльності. Тому у навчальному посібнику приділяється увага висвітленню морально-етичних підґрунть діяльності юриста та соціолога. Вибір такої спрямованості викликаний запитами відповідних фахових підготовок Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які впровадили курси етики за професійним фахом до своїх навчальних програм.

Даний навчальний посібник є узагальненням досвіду розробки матеріалів для викладання відповідних курсів, що заявляються на різних підрозділах університету: на філософському факультеті для магістрів курс "Прикладна етика", для політологів спецкурс "Політична етика", для юристів "Етика юриста", для економістів "Етика бізнесу", для соціологів "Етика за професійним фахом".

Будучи певним зведенням різних напрямів прикладної етики, посібник дає матеріал з конкретизації професійних етосів у певних інституціо-лізованих формах, що вже діють в існуючих організаційних структурах.

Матеріали посібника будуть корисними як основа для професійної підготовки та широкої гуманітарної освіти студентів як майбутніх спеціалістів та морально свідомих громадян.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші