Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАДАННЯ БАНКАМИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ У ПОТОЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • • Умови надання та види короткострокових кредитів у поточну діяльність.
 • • Порядок видавання кредиту суб'єктам господарювання.
 • • Порядок погашення короткострокового кредиту, наданого суб'єктам господарювання.
 • • Овердрафт, кредитна лінія як види кредиту в поточну діяльність.
 • • Банківський кредитний моніторинг.
 • • Проблемні кредити, порядок їх погашення.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. - 192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ, 2003. -500 с.
 • 8. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 410 с.
 • 9. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 10. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Контокорентний кредит – вид банківського кредиту, що надається клієнтові, який має в банку контокорентний рахунок.

Овердрафт – вид короткострокового кредиту, суть якого полягає у списанні коштів із поточного рахунку клієнта понад їх залишок на цьому рахунку.

Умови надання та види короткострокових кредитів у поточну діяльність

Банки України надають кредити суб'єктам господарювання в межах свого кредитного потенціалу, на комерційній основі за обов'язкового виконання таких умов:

 • • кредит надається тільки для цільового фінансування конкретного проекту чи господарської операції, техніко-економічне обґрунтування яких свідчить про їх достатню дохідність у конкретній галузі економіки;
 • • проведений банком комплексний аналіз кредитоспроможності позичальника свідчить про можливість повернення кредиту;
 • • кредит надається під якісне забезпечення (понад 150 відсотків від суми кредиту);
 • • видавання кредиту здійснюється після повного погашення попередньої кредитної заборгованості.

Короткостроковий кредит у поточну діяльність надається під такі об'єкти: поповнення оборотного капіталу, тимчасове нагромадження запасів товарно-матеріальних цінностей, готової продукції, товарів.

Короткострокові кредити в поточну діяльність поділяють:

 • - на кредитні лінії;
 • - овердрафт;
 • - врахування векселів;
 • - кредити за внутрішньо торговельними операціями;
 • - за експортно-імпортними операціями.

Найкласичніша форма короткострокового кредиту в поточну діяльність - це контокорентний кредит, який надається, переважно, банками зарубіжних ринкових країн.

Кредит базується на активно-пасивному контокорентному рахунку, який, у загальному розумінні, поєднує поточний рахунок клієнта банку та кредитний (позичковий) рахунок. На цьому рахунку виникає як кредитове, так і дебетове сальдо, і, власне, дебетове сальдо вказує на те, що клієнтові необхідний кредит, у нього немає власних коштів для розрахунків.

Банк у цьому разі встановлює ліміт на суму кредиту під дебетове сальдо контокорентного рахунку.

Видавання кредиту основується на укладеному договорі про контокорентний кредит, у якому, крім ліміту суми, обумовлюють термін кредиту, гранично допустимий строк наявного дебетового сальдо, процентну ставку за кредит, розмір оборотної комісії (у відсотках від суми обороту за дебетом і кредитом контокорентного рахунку). Цей кредит можуть надавати без забезпечення фінансово стійким позичальникам, іншим - під заставу (заклад) цінних паперів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>