Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління доходами торговельного підприємства

Аналіз доходів торговельного підприємства

За даними табл. 1 проаналізувати обсяг та структуру загальних доходів та їх рівень. Оцінити вплив на суму комерційного доходу зміни товарообороту у зіставних цінах, індексу цін та рівня комерційного доходу.

Таблиця І

1-й

2-й

Показники

період

період

Товарооборот (у фактичних цінах), тис. грн

30500

33600

Індекс цін

1

1,01

Комерційний дохід від реалізації товарів, тис. грн

6450

7160

Дохід від оренди, тис. грн

1001,6

1322,1

Вартість активів, що здаються в оренду, тис. грн

45002

45002

Інші доходи від операційної діяльності, тис. грн

301

144,5

Дохід від участі в капіталі, тис. грн

20,5

15,6

Розв'язок

1. Розрахунок обсягу доходів за 1-й період (£Д У-

£Ді = КД + Дор + Щод + ДУК = 6450 +1001,6 + 301 + 20,5 = = 7773,,1 тис. грн,

де КД - комерційний дохід від реалізації товарів;

Дор - дохід від оренди;

Щод - інші доходи від операційної діяльності;

ДУК - доходи від участі в капіталі.

2. Розрахунок обсягу доходів за 2-й період Д г)'-

£Д2 =7160 + 1322,1 +144,5 +15,6 = 8642,2 тис. грн.

  • 3. Розрахунок абсолютного приросту обсягу доходів (АП^Гд ):
  • 4. Розрахунок темпу приросту обсягу доходів (Тпр^д):

адД = (ХД2/2Ді)Ю0-100.

5. Розрахунок частки складової доходу в його загальному обсязі (Ч):

У _ Складова доходу ^ Доходи усього

Результати проведених розрахунків наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка обсягу, складу та структури доходів торговельного підприємства

Обсяг, тис, грн

[риріст,

Частка, %

ст за

сту

'!*

Показники

1-й період

2-й період

Абсолютний г тис грі

Темпи приро

1 період

2 період

Абсолютний п| часткою,

Комерційний

дохід від

реалізації товарів

6450

7160

710

11,01

82,98

82,85

-0,13

Дохід від оренди

1001,6

1322,1

320,5

32,00

12,89

15,30

2,41

Інші доходи від

операційної

діяльності

301

144,5

-156,5

-51,99

3,87

1,67

-2,20

Дохід від участі в

капіталі

20,5

15,6

-4,9

-23,90

0,26

0,18

-0,08_

Усього

7773,1

8642,2

869,1

11,18

100,00

100,00

6. Розрахунок рівня комерційного доходу за 1 -й період (Ркд):

Ркду = КДІТО • 100 = 6450/30500 • 100 = 21,15%,

де КД - комерційний дохід від реалізації товарів; ТО - товарооборот (у фактичних цінах).

7. Розрахунок рівня комерційного доходу за 2-й період (Ркдг):

Ркд2 = 7160 /33600 100 = 21,31%.

8. Розрахунок рівня доходу від оренди за 1-й період (РДор):

РДорх = Дор / ВАзо 100= І 001,6 / 45002.100=2,23%,

де Дор -дохід від оренди;

ВАзо - вартість активів, що здаються в оренду.

9. Розрахунок рівня доходу від оренди за 2-й період (РДор2):

Рдор2 = 1322,1/45002 • 100 = 2,94%.

10. Розрахунок ТО у зіставних цінах за 1-й період (ТОсщ):

ТОсщ = ГО, ІІщ = 30500/1 = 30500 тис. грн,

де ТО/ — товарооборот (у фактичних цінах) за 1-й період; ІЦі — індекс цін за 1-й період.

11. Розрахунок ТО у зіставних цінах за 2-й період (ТОспг):

ТО, 33600 .

ТОспу =-1—=-= 33267,3 тис.грн,

, 2 ІцгІц2 1-1,01

де ТО2 - товарооборот (у фактичних цінах) за 2-й період; Іцг - індекс цін за 2-й період.

12. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни товарообороту у зіставних цінах (АКД(АТОсгі);

АКД(АТОсп) = АТОсп • Іщ • Рко /100 = = 2767,3 • 1 ■ 21,15 /100 = 585,2 тис. грн.

13. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни індексу цін (кrfЗffl&Iu):

ЛСД (АІц) = Т02 • АІц • Ркд і 1100 =

= 33267,3 0,01 • 21,15/100 " 70,4 тис. грн.

14. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни рівня комерційного доходу (ДЛД(ДЛсд):

ДАД (ЬРкд ) = Т02-Іц2- АРкд 1100 = 54,4 тис. грн.

Аналіз комерційного доходу торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати динаміку суми та рівня комерційного доходу від реалізації товарів. Оцінити вплив факторів на суму комерційного доходу.

Таблиця

Показники

І квартал

II квартал

Товарооборот за цінами закупівлі, тис. грн

270900

275820

Середній рівень торговельної надбавки, %

25,1

27,6

Розв'язок

1. Розрахунок комерційного доходу за 1-й період (КД):

КД} = ТОзак{ ■ СРН{ 1100 = 270900 • 25,01/100 = 67995,9 тис. грн,

де ТОзак - товарооборот у цінах закупівлі за 1 -й період; СРН - середній рівень надбавки за 1 -й період.

2. Розрахунок комерційного доходу за 2-й період (КДгУ-

КД2 = ТОзак2СРН2 /100 = 275820 • 27,6/100 = 76126,3 тис. грн,

де ТОзакг -товарооборот у цінах закупівлі за 2-й період; СРНг - середній рівень надбавки за 2-й період.

  • 3. Розрахунок ТО в цінах реалізації в 1-му періоді (ТО): Щ = ТОзак, +КД, = 270900+67995,9 = 338895,9 тис. грн.
  • 4. Розрахунок ТО в цінах реалізації у 2-му періоді (Т02): ТО, =ТОзак3 +КДг = 275820+76126,3 = 3519463 тис.грн.
  • 5. Розрахунок рівня комерційного доходу в 1-му періоді {Ркд):

Ркд,=КДг0/ТО, =67995,9 100/338895,9 = 20,1%.

  • 6. Розрахунок рівня комерційного доходу у 2-му періоді (Ркдг): Ркдг =КД1-№/Т01 = 76126,3 -100/35194^3 = 21,6%.
  • 7. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни товарообороту за цінами закупівлі (АЩ(АТОзак)):

МД^ТОзак) = (ТОзак2-ТОзак,)СРН, = 100

(275820 - 270900) • 25,1

= і-—- = 1234,9 тис. грн.

  • 100 У
  • 8. Розрахунок зміни комерційного доходу за рахунок зміни середнього рівня торговельної надбавки (АКД(АСРН)):

АЩ(асрн)=тозак^срн^срн^ = 100

275820,0-(27,6-25,1) ,0о, ,

=---— = 6895,5 тис. грн.

100 *

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші