Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Джерела, види інвестицій та їх класифікація

Підприємства, відповідно до Статуту, можуть здійснювати інвестиції і на теренах України, і за кордоном у рухоме та нерухоме майно, за різними напрямами. Умовою розміщення інвестицій за кордоном є створення спільних підприємств з іноземними юридичними чи фізичними особами на території України або придбання за кордоном підприємств, які належать українським інвесторам. Джерелами інвестицій є: власні, позичкові, залучені й бюджетні.

Власні джерела - це прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від реалізації та ліквідації основних засобів, отримане страхування за основні засоби, що потерпіли внаслідок стихійного лиха.

Позичкові джерела - переважно банківські й бюджетні кредити, облігаційні позики.

Залучені кошти - це кошти, отримані від продажу акцій, взяті в оренду пайові й добровільні внески громадян та юридичних осіб.

Бюджетні інвестиції здійснює частково або повністю держава на втілення капіталомістких чи важливих, з погляду держави, проектів, зокрема, у будівництво комплексів з виробництва продукції скотарства, птахофабрик, а також на зрошення й осушення, боротьбу з ерозією земель.

За обсягом вкладень розрізняють валові й чисті інвестиції (рис. 9.1).

Валові інвестиції - загальний, сукупний обсяг інвестицій за конкретний період, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів праці та приріст товарно-матеріальних засобів.

Чисті інвестиції- це обсяг валових інвестицій, зменшених на суму амортизаційних відрахувань у певному періоді.

За об'єктами вкладання засобів інвестиції поділяються на реальні й фінансові.

Функціонально-елементний склад інвестицій аграрного підприємства

Рис. 9.1. Функціонально-елементний склад інвестицій аграрного підприємства

Реальні інвестиції - це вкладення засобів у реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні, пов'язані з науково-технічним прогресом.

Фінансові інвестиції - вкладення грошових коштів у різні фінансові інструменти й активи, насамперед у цінні папери.

За характером участі інвестиції є:

 • - прямі - безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування; прямі інвестиції зазвичай здійснюються без фінансових посередників у виробничі фонди з метою отримання доходу й участі в управлінні виробництвом. Іноді інвестор послідовно збільшує обсяги прямих інвестицій з метою заволодіння контрольним пакетом акцій;
 • - непрямі інвестиції - це опосередкована участь інвестора у виборі об'єкта інвестування та вкладанні коштів іншими особами (фінансовими посередниками). Інвестор купує цінні папери фінансових посередників, наприклад, інвестиційні сертифікати інвестиційних компаній.

За часом інвестування розрізняють:

 • - короткотермінові інвестиції
 • - - вкладення капіталу на період не більше року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів та ін.);
 • - довготермінові - вкладення капіталу на період понад рік.

За формою власності інвестиції поділяються на:

 • - приватні - вкладення коштів, які здійснюють громадяни і приватні підприємства;
 • - державні - це вкладення капіталу, що проводять центральні та місцеві органи влади й управління бюджетних, позабюджетних фондів;
 • - іноземні - це вкладення капіталу іноземних громадян, юридичних осіб і держав;
 • - спільні - це вкладення коштів юридичних і фізичних осіб країни та іноземних держав.

Інвестиції можна класифікувати за регіональною програмою:

 • - внутрішні інвестиції - вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені в межах країни;
 • - зовнішні - вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені за межами країни;
 • - іноземні інвестиції - інвестиції, які здійснює в країні іноземний інвестор.

Згідно із Законом України "Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні" (1993 р.) для іноземних інвесторів передбачені страхові гарантії та податкові пільги за пріоритетними напрямами інвестування, якими є:

 • - високопродуктивні технології вирощування сільськогосподарських культур і утримання худоби;
 • - випуск хімічних засобів захисту тварин і рослин;
 • - модернізація переробної промисловості (масложирової, м'ясо-молочної, борошномельної);
 • - сільськогосподарське машинобудування (комбайни);
 • - тара й упаковка.

Поряд з цим висуваються вимоги до інвестицій:

 • - технології повинні бути ресурсоощадними й екологічно безпечними;
 • - продукція має бути конкурентоспроможною.

Передбачалось заохочення іноземних інвесторів:

 • - застосування норм прискореної амортизації машин і устаткування;
 • - звільнення від податку на прибуток упродовж певного періоду;
 • - страхування інвестиційних ризиків.

Згідно ще з одним підходом, достатньо поширеним на Заході, всі інвестиції розрізняють за об'єктами вкладень:

 • - інвестиції в майно - безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, наприклад, інвестиції в устаткування, будівлі, запаси матеріалів (практично - це реальні інвестиції);
 • - фінансові інвестиції;
 • - нематеріальні інвестиції- в підготовку кадрів, дослідження і розробки, рекламу та ін.;
 • - з погляду спрямованості дій:
 • - інвестиції на заснування проекту (початкові інвестиції), або нетто-інвестиції;
 • - інвестиції на розширення виробничого потенціалу (екстенсивні інвестиції);
 • - реінвестиції, тобто зв'язування заново вільних інвестиційних коштів через спрямування їх на придбання або виготовлення нових засобів виробництва з метою підтримання складу основних фондів підприємства. До таких можна віднести: інвестиції на заміну, внаслідок яких наявні об'єкти замінюються новими; інвестиції на раціоналізацію, що скеровуються на модернізацію технологічного устаткування або процесів; інвестиції на зміну програми випуску (пропорційно до складу програми випуску); інвестиції на диверсифікацію, пов'язані зі зміною номенклатури продукції, створенням нових видів продукції й організацією нових ринків збуту; інвестиції на забезпечення виживання підприємства в перспективі, які спрямовуються на науково-дослідні роботи, підготовку кадрів, рекламу, охорону навколишнього середовища;
 • - брутто-інвестицій - сума нетто-інвестицій і реінвестицій.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші