Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація (типологізація) економічних систем

Класифікація (типологізація) економічних систем, поділ їх на певні типи та види - це один із перших кроків на шляху розкриття суті систем. Завдяки йому відкривається можливість виявити у подібностях та відмінностях цих систем певні закономірності.

Розглядаючи питання про класифікацію економічних систем, слушно застерігають П.М. Леоненко та О.І. Черепніна, необхідно мати на увазі насамперед певну умовність будь-якої класифікації, множинність можливих критеріїв класифікації, що вибір різних критеріїв під час розгляду економічних систем веде до різних типів їх класифікації [1].

Цікавими є класифікації економічних систем, запропоновані провідними вченими-економістами Б. Гаврилишиним [2], Л. Бальцеровичем [3], Г.І.Башняниним [4].

Для сучасних теорій порівняльних економічних систем характерною є класифікація економічних систем різних країн за низкою ознак: 1) формою власності на засоби виробництва (приватна чи суспільна); 2) способом координації та управління економічною діяльністю (ринковий механізм чи централізоване управління); 3) системою економічного стимулювання (матеріальні чи моральні стимули); 4) метою та засобами її досягнення (зростання добробуту населення чи гонитва за високими темпами економічного зростання) та ін.

Ці параметри, як зазначають П.М. Леоненко та О.І. Черепніна, незважаючи на велику кількість різних термінів, "обертаються" навколо приблизно одного і того самого кола проблем, в основі яких лежить система виробничих відносин: спосіб розподілу (алокації) економічних ресурсів і координації господарської діяльності; власність; цінності, стимули і розподільчі відносини; відтворення (зростання, функціонування) і т. ін. [1, с.87].

Відповідно до зазначених вище критеріїв виокремлюють чистий капіталізм, або капіталізм вільної конкуренції (більш нейтрально - економіка вільного ринку) і командну соціалістичну економіку (більш нейтрально - директивну централізовану планову економіку). Обидві системи є нереалістичними, крайніми випадками. їх використовують головним чином для того, щоб краще зрозуміти функціонування реальних економічних систем, які є мішаними, тобто у різних сполученнях комбінують названі вище ключові ознаки. Але відносне значення цих ознак суттєво змінюється у різних країнах світу [1, с. 87].

На практиці в умовах різних країн складаються різні моделі змішаної економіки, які відрізняються національними пропорціями "змішування" за панування тих чи інших ознак [5]. Ряд дослідників вважає, що економічна система практично кожної окремої країни - це специфічна модель. Найбільш широко відомими в рамках мішаної економічної системи є такі моделі: американська, японська, німецька соціального ринкового господарства ФРН, французька, шведська, південнокорейська, китайська та ін.

Розв'язання проблеми класифікації (типологізації) економічних систем суспільства у працях провідних вітчизняних учених набуває подальшого розвитку.

Примітки

1. Леоненко П.М., Черепніна О.І. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - С.86.

Науковці наводять кілька з можливих варіантів класифікації (типологізації) економічних систем.

Залежно від співвідношення в господарському механізмі ринку і плану система може бути ринковою, централізовано плановою, змішаною, перехідною.

Щодо оцінки сукупності макроекономічних показників системи можуть бути розвинутими, середньорозвинутими і такими, що розвиваються.

При зіставленні з іншими країнами за оцінками динаміки показників, характеру еволюційних форм і їх співвідношення виокремлюють системи, що наздоганяють (розвитку навздогін), випереджувальні, стійкі.

За домінуванням у системі економічних форм, типу механізму регулювання і ступеня соціальності пріоритетів вирізняють капіталістичні, соціально орієнтовані та комуністичні (соціалістичні) системи.

За ступенем і динамікою розвитку країн із урахуванням їх географічного місцеположення виокремлюють американську, європейську, азіатську системи.

З погляду прискорення глобалізації, способу взаємодії зі світовим господарством і типу вписання в останнє розрізняють системи домінуючі, блокові, автаркічні, розчинні, самодостатні.

  • 2. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. - К.: Основи, 1993. - С.151.
  • 3. Бальцерович Л. Политические и экономические системы: проблемы соответствия и эффективности. - М., 2002. - С.180.
  • 4. Ващишин A.M. Наукова діяльність професора Г.І. Башнянина. - Л.: Каменяр, 2001. - С.21-22.
  • 5. "Жодне сучасне суспільство не можна віднести безумовно до якоїсь із полярних категорій, - роблять висновок відомі американські професори П Самуельсон і У. Нордхауз. - Радше в усіх суспільствах існує змішана економіка з елементами ринку та командної системи. Ніколи не існувало 100-відсоткової ринкової економіки..." (Семюельсон П.А., Нордгауз В.Д. Макроекономіка: Пер. з англ. - К.: Основи, 1995. - С.154).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші