Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow РПС arrow Теорія економіки регіонів
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка виробничих факторів розвитку

Оцінка виробничих факторів розвитку передбачає вивчення основних показників галузей господарства (обсяг продукції, що випускається, кількість зайнятих, вартість основних фондів і т.п.).

Виробнича підсистема ТСЕС регіону має галузеву й територіальну структури, обумовлені процесами поділу й інтеграції праці. Галузева структура характеризується співвідношенням у відповідних пропорціях різних галузей або секторів економіки регіону. Дана структура визначається часткою Д тієї чи іншої галузі або сектору в економіці регіону:

де Оі — обсяг продукції, що припадає на /-ту галузь;

О — загальний обсяг виробництва даного регіону.

Галузева структура регіональної економіки також може бути визначена як частка Д3і. зайнятого населення у відповідних галузях (секторах) економіки регіону:

де 3І _ чисельність зайнятих в і-й галузі (секторі) економіки;

3 — загальна чисельність зайнятих в економіці регіону[11].

Для характеристики ролі галузей регіону в національній економіці застосовуються коефіцієнти спеціалізації і локалізації виробництва.

Коефіцієнт Kir спеціалізації (локалізації) виробництва z'-ї галузі в регіоні r можна розрахувати двома способами:

де — обсяг випуску і-ї галузі в регіоні г;

ді — загальний обсяг випуску і-ї галузі в країні; — обсяг валового випуску в регіоні г, Q— обсяг валового випуску в країні;

де Сіг — коефіцієнт спеціалізації виробництва і-ї галузі в регіоні г;

аіг — частка регіону г в загальному обсязі випуску і-ї галузі;

аг — частка регіону г в загальному обсязі валового виробництва країни [8].

Чим більше концентрація (або локалізація) даної галузі в регіоні, тим більше значення коефіцієнта Кіг. Якщо Кіг > 1, то і-та галузь уважається галуззю спеціалізації регіону г.

При порівняльному аналізі галузевих структур регіонів нерідко прибігають до визначення рівня диверсифікованості, що характеризує різноманітність у регіоні галузей економіки. При цьому величина галузевої диверсифікованості є зворотною величині галузевої концентрації. У цьому зв'язку методика виявлення обох показників єдина. їхнє обчислення проводиться на основі зіставлення "ваги" окремих галузей у регіоні й країні в цілому.

Коефіцієнт галузевої концентрації обчислюється за формулою:

де ]— індекс галузі;

Р], С] — чисельність зайнятих (або ж обсяг продукції, що випускається, вартість основних фондів) в _]-й галузі, відповідно, у регіоні та країні в цілому;

Р, С — загальна чисельність зайнятих (обсяг продукції, що випускається, вартість основних фондів) у народному господарстві, відповідно, у регіоні та країні в цілому [6].

Коефіцієнт галузевої диверсифікованості розраховується як величина, зворотна коефіцієнту галузевої концентрації:

Обидва коефіцієнти коливаються в межах від 0 до 1 (чим більше значення, тим більше, відповідно, концентрація або диверсифікованість).

Для аналізу відкритості економіки регіону за окремими галузями й товарними групами застосовуються спеціальні коефіцієнти — вивозу, ввозу й товарообміну [8]. Якщо позначити V — вивіз продукції, м> — ввіз продукції, д — обсяг виробництва продукції в регіоні, тоді коефіцієнт вивозу К (або коефіцієнт товарності регіонального виробництва)

коефіцієнт ввозу К„ (частка ввозу в загальному споживанні продукції в регіоні),

коефіцієнт товарообміну Kv+w

Значення коефіцієнтів вивозу та ввозу знаходяться в межах від 0 до 1, причому чим вони більше, тим більше відкритість економіки по даній галузі (або товарній групі) у відповідному напрямку (вивіз або ввіз). Значення коефіцієнта товарообміну може бути більше 1 (чим більше коефіцієнт, тим більше відкритість економіки).

Територіальну структуру виробничої підсистеми ТСЕС складають територіально-виробничі комплекси (TBK).

TBK формуються на підставі таких принципів:

 • - комплексного використання природно-ресурсного потенціалу;
 • - ефективності функціонування виробництва;
 • - територіальної єдності виробництва;
 • - взаємозв'язку об'єктів на певній території.

Якщо оцінювати різні галузі, що складають TBK, то їх роль і значення визначається насамперед участю в територіальному поділі праці й характером взаємодії (комплексоутворення). Виходячи з цього, відмінності між окремими галузями залежать від низки властивостей, головними з яких є:

 • - рівень розвитку, масштаби й ефективність виробництва;
 • - відповідність виробництва місцевим, зокрема природним, умовам;
 • - масштаби й ефективність використання природних, матеріальних і трудових ресурсів;
 • - вплив виробництва на довкілля;
 • - характер зв'язків з іншими галузями;
 • - комплексоутворюючі властивості галузі;
 • - участь галузі та її виробництв у міжкомплексному обміні сировиною, паливом, енергією та готовою продукцією [11,с. 82].

Оцінка різних галузей TBK за даними ознаками дає можливість розділити їх на дві великі групи: міжрегіональні й внутрірегіональні. Галузі міжрегіонального значення визначають спеціалізацію комплексів, їх місце в системі поділу й інтеграції праці країни. Вони мають вирішальне значення в процесі комплексоутворення й беруть активну участь у міжрегіональному обміні. Галузі внутрірегіонального значення розвиваються з метою задоволення потреб TBK. Вони забезпечують розвиток галузевої спеціалізації й створюють умови для всебічного використання всіх наявних у комплексі ресурсів.

TBK формують виробничий потенціал регіону, який характеризується можливостями виробництва, максимального випуску продукції або послуг за певний період при відповідних організаційно-економічних і технологічних умовах.

Оцінка виробничого потенціалу регіону здійснюється за формулою :

де Пр — виробничий потенціал регіону;

т — загальна кількість підприємств;

Пі потужності 7-го підприємства даного регіону;

НПі — недовикористані потужності 7-го підприємства;

АПі — приріст виробничих потужностей і-го підприємства [11, с. 82-83]

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>