Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Товарна інноваційна політика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити розвиток держави.

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в суспільстві. Неперервні і постійні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-якої фірми, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку.

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти і професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні інноваційні системи; осягаються процеси введення і поширення інновацій - як вони працюють і як змусити їх працювати краще. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються на планеті внаслідок людської діяльності. Інновації - це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. А щоб розвиток ішов у правильному напрямку інноваціями необхідно управляти. Для того, щоб управляти, необхідно сьогодні при

підготовці фахівців спрямовувати зусилля на оволодіння ними основ товарної інноваційної політики, яка повинна реалізовуватись підприємствами, фірмами і компаніями у сучасних ринкових умовах.

Ось чому у процесі підготовки фахівців за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво" виникла проблема вивчення курсу "Товарна інноваційна політика".

У галузевому стандарті вищої освіти МОНУ "Товарна інноваційна політика", віднесена до блоку нормативних дисциплін підготовки фахівців за спеціальністю 7.050108 - "Маркетинг". Даний документ визначає мету, завдання, предмет і зміст дисципліни.

Метою вивчення курсу є надання знань про головні напрямки розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів.

Завданнями дисципліни є вивчення визначальних положень маркетингу продуктових інновацій, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів; набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим умовам.

Предмет: методи і процеси формування товарної і інноваційної політики.

Враховуючи рекомендації ГСВО МОНУ щодо змісту дисципліни "Товарна інноваційна політика", навчальний посібник побудовано по логічній схемі поглиблення знань, а також їх доповнення, конкретизації і деталізації за окремими темами, які мають вирішальне значення у розумінні методології відпрацювання товарної інноваційної політики. Цей курс найтіснішим чином пов'язаний з дисциплінами циклів природничо-наукової, загально-економічної та професійно-орієнтовної підготовки фахівців за напрямком "Економіка і підприємництво".

Структурно навчальний посібник складається із вступу, десяти розділів, висновку, списку рекомендованої літератури, додатків та покажчиків.

Навчальний посібник є однією із спроб узагальнення матеріалів щодо товарної інноваційної політики. Підготовка посібника здійснена на базі особистих досліджень авторів, які викладені у виданнях [68-70], а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з питань товарної інноваційної політики Бажала Ю. |2], ВодачекаЛ. [3], ДомбровськогоЯ. [5], ІлляшенкоС. [20], КардашаВ. [21], Лапко О. [25], МикиткжаП . [27], СантоБ. [31], Титова А. [37], Фатхутдінова Р. [40], Чухрай Н. [41, 42], Щербаня В. (45,46] та ін.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог і правил технології освіти. А тому практично кожна тема поєднує у собі розгляд теоретичного матеріалу з наведеними конкретними прикладами із практики сучасного бізнесу. Графічний матеріал, який подано у достатньому обсязі, також сприяє систематизації і синтезу знань, навчає виділяти головне і вести пошук зв'язків та чинників, котрі впливають на інноваційну діяльність підприємства.

Контрольні питання і тести до кожної теми допоможуть оцінити якість засвоєного матеріалу, перевірити рівень знань, на основі чого з'ясувати, які теми чи проблеми потребують ґрунтовнішого вивчення. Рекомендована навчальна література також наводиться у посібнику диференційовано до кожної теми курсу. Це полегшує роботу з додатковими джерелами інформації.

Для зручності вивчення матеріалу у кінці навчального посібника подано словник основних термінів і дефініцій, а також іменний та предметний покажчики.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник буде корисним не тільки студентам, а й аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів, що займаються проблемами товарної інноваційної політики.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси