Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Заходи щодо закриття філій банку в разі його ліквідації.

Для здійснення ліквідації філії банку ліквідатор призначає відповідального за ліквідацію філії і затверджує склад групи для здійснення ліквідації філії, до якої залучаються потрібні фахівці, експерти, консультанти тощо.

Відповідальний за ліквідацію філії вживає такі заходи: зупиняє проведення філією операцій; блокує всі види зв'язку; забезпечує схоронність активів і документації філії; закриває кореспондентський рахунок філії; здійснює інвентаризацію та оцінку майна й документів філії; вирішує в установленому чинним законодавством порядку питання щодо звільнення працівників; надає ліквідатору банку щотижневий оперативний звіт про стан ліквідації філії; складає протягом місяця з дня свого призначення початковий баланс ліквідатора філії з урахуванням результатів інвентаризації активів та подає його на затвердження ліквідатору разом з актами інвентаризації активів і майна банку та актом приймання-передавання матеріальних цінностей; складає проміжний ліквідаційний баланс філії; уживає заходів щодо ліквідації філії; складає ліквідаційний баланс філії; передає архів філії ліквідатору після затвердження ліквідатором ліквідаційного балансу філії.

Інвентаризація та оцінка активів банку, складання початкового балансу ліквідатора.

Активи банку, які підлягають продажу (щодо яких передбачається здійснити відступлення права вимоги), мають бути оцінені відповідно до законодавства України про оцінку майна.

Ліквідатор під час інвентаризації визначає перелік активів, які мають бути оцінені з метою їх продажу першочергово (до часу складання проміжного ліквідаційного балансу). До цього переліку ліквідатор має право не включати: оборотні активи (зокрема, заборгованість за наданими кредитами, цінні папери тощо), від яких банк отримує дохід і володіння ними сприяє збільшенню ліквідаційної маси; заборгованість боржників банку, за якою мають уживатися заходи щодо її стягнення згідно із законодавством України; основні засоби та нематеріальні активи, які використовуються під час ліквідаційної процедури та які ліквідатор не має наміру продавати протягом першого року проведення ліквідації.

Ліквідатор приймає рішення про незалежну оцінку активів, не включених до вищезазначеного переліку, відповідно до потреби в їх продажу протягом ліквідаційної процедури в строки, які сприятимуть збільшенню ліквідаційної маси.

Ліквідатор приймає рішення про незалежну оцінку майна або майнових прав з метою їх продажу за ринковою вартістю або за ринковою та ліквідаційною вартістю.

Основні засоби та нематеріальні активи, а також інші матеріальні цінності, що оцінені з метою їх продажу, не підлягають подальшому використанню в ліквідаційній процедурі банку.

Для здійснення незалежної оцінки майна (активів) банку ліквідатор на підставі договору залучає суб'єктів оціночної діяльності, які згідно із законодавством України мають право на здійснення оціночної діяльності, з оплатою їх послуг за рахунок коштів банку відповідно до кошторису.

Приймання ліквідатором звіту про оцінку майна (активів) від суб'єктів оціночної діяльності здійснюється за актом про виконану роботу.

У разі потреби ліквідатор відповідно до законодавства України може прийняти рішення про рецензування звіту про оцінку майна (активів) або про проведення повторної оцінки майна (активів), або про доопрацювання (актуалізацію) звіту й висновку про вартість оцінюваного майна (активів) на нову дату. Ліквідатор обов'язково має забезпечити рецензування звіту про оцінку нерухомості та транспортних засобів.

Інвентаризація активів здійснюється на дату прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора.

За результатами інвентаризації активів ліквідатор уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку в банках. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) необоротних активів списується до часу складання початкового балансу. Ліквідатор зобов'язаний провести службове розслідування з метою встановлення осіб, які мають відшкодовувати нестачі і втрати матеріальних цінностей, виявлені під час інвентаризації активів.

Ліквідатор за результатами інвентаризації вирішує питання щодо списання основних засобів та запасів матеріальних цінностей, які не можуть бути визнані активами. Списання цих активів ліквідатор здійснює відповідно до законодавства України та з урахуванням вимоги щодо максимального накопичення ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів.

Заборгованість за активними операціями банку, що визнана ліквідатором під час складання початкового балансу безнадійною відповідно до законодавства України, списується за рахунок сформованих банком резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями. Безнадійна заборгованість за активними операціями банку, під яку резерв не сформовано, списується з визнанням збитків.

У такому самому порядку ліквідатор списує безнадійну заборгованість, яку визнає такою протягом ліквідаційної процедури.

Активи банку включаються до початкового балансу ліквідатора з урахуванням результатів проведеної інвентаризації.

Якщо банк здійснював операції з іноземною валютою, то відповідні активи банку в початковому балансі відображаються в іноземній валюті в розрізі кодів валют та в гривневому еквіваленті на дату складання початкового балансу, пасиви — у розрізі кодів валют у гривневому еквіваленті — на дату прийняття рішення про ліквідацію.

Під час складання початкового балансу для встановлення фактичного розміру заборгованості перед банком щодо зобов'язань, строк яких настав або настане в поточному місяці, потрібно отримати в письмовій формі від дебітора (боржника) підтвердження заборгованості за основним боргом та нарахованими процентами (штрафами, пенею, комісійними) у порядку досудового врегулювання господарських спорів відповідно до чинного законодавства.

При складанні початкового балансу ліквідатора основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за залишковою (ринковою) вартістю.

Початковий баланс складається на перше число місяця, що настає після завершення інвентаризації активів.

Ліквідатор зобов'язаний подати початковий баланс на погодження територіальному управлінню (підрозділу центрального апарату, що здійснює контроль за діяльністю ліквідаторів, якщо накопичувальний рахунок банку відкритий в Операційному управлінні Національного банку) у строк не пізніше 15 днів після настання дати, на яку він складений.

До початкового балансу ліквідатор додає: акт про приймання майна (активів) і документів банку від керівників (або тимчасового адміністратора, якщо відкликанню банківської ліцензії передувала процедура тимчасової адміністрації); копії наказу про призначення інвентаризаційної комісії та протоколів засідань інвентаризаційної комісії, затверджених ліквідатором; перелік активів банку, визначений за результатами інвентаризації, підписаний ліквідатором, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також копії інвентаризаційних описів майна.

Початковий баланс ліквідатора погоджується керівником територіального управління (заступником Голови Національного банку — куратором банківського нагляду в разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного банку) у разі відповідності поданого пакета документів законодавству України.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші