Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Географія arrow Землеробство
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Система сівозмін

Неоднорідність природних умов Лісостепу зумовлює особливості складу і чергування культур у сівозмінах різних районів зони, тому до побудови сівозмін слід підходити диференційовано.

Науковими установами доведено, що найбільш рентабельні сівозміни з багаторічними травами, насиченими зерновими до 50-60%, в тому числі озимою пшеницею 20-30%, ячменем, горохом, кукурудзою по 10%, просапними - до 40%, зокрема по 20% цукрових буряків та кукурудзи.

Сівозміни з такою структурою посівних площ забезпечують можливий збір з 1 га сівозмінної площі 98-102 ц кормових одиниць, 28-29 ц зерна, 93-96 ц коренеплодів при відносно низькій їхній собівартості. Вони будуть доцільними в багатогалузевих господарствах різних форм власності.

У господарствах з виробництва свинини доцільні плодозмінні польові сівозміни з конюшиною (5-10%), насичені зерновими до 60-75%, зокрема озимою пшеницею 20-30%, ячменем 10-20%, горохом, кукурудзою на зерно 10-20%, вівсом до 10%, просапними 30-35%, у тому числі цукрових буряків 15-20% та кукурудзи 10-20%.

За такої сівозміни з 1 га збирають 31-36 ц зерна, 90 ц коренеплодів, 90-103 ц кормових одиниць.

У господарствах з виробництва молока та яловичини в польових плодозмінних сівозмінах насиченість зерновими рекомендована до 39-45%, зокрема озимою пшеницею 10-20%, горохом, ячменя, кукурудзою по 10%.

Вихід з 1 га сівозмінної площі при цьому становитиме до 101 ц кормових одиниць і 9-10 ц перетравного протеїну.

Структура посівних площ фермерських господарств визначається прийнятою спеціалізацією та ґрунтово-кліматичними умовами (табл. 49).

У підзоні достатнього зволоження для господарств зерно-буряково-тваринниць-кого напряму в польових сівозмінах можливі такі чергування культур:

I. 1 - конюшина на 2 укоси; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - горох; 5 - озима пшениця + післяжнивні посіви; 6 - кукурудза на силос; 7 - озима пшениця; 8 - цукрові буряки, картопля; гречка; 9 - кукурудза на зерно; 10 - ячмінь + конюшина.

II. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на силос; 5 - кукурудза на зерно, цукрові буряки; 7 - горох; 8 - озима пшениця; 9 - цукрові буряки; 10 - ячмінь + конюшина.

III. 1 - горох; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - ячмінь + конюшина; 5 - конюшина; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки; 8 - горох; 9 - озима пшениця; 10 - кукурудза, просо, гречка.

IV. 1 - пар зайнятий; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - ячмінь + конюшина; 5, 6 - багаторічні трави; 7 - озима пшениця + післяжнивні посіви; 8 - кукурудза, картопля, кормові коренеплоди; 9 - зернобобові, однорічні трави; 10 - озима пшениця.

V. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на зерно і силос; 5 - горох; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки; 8 - ячмінь + конюшина.

VI. 1 - багаторічні і однорічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - горох; 5 - озима пшениця; 6 - цукрові буряки; 7 - ячмінь + багаторічні трави, кукурудза.

Таблиця 49

Оптимальні параметри продуктивності сівозмін для основних виробничих типів сільськогосподарських підприємств різної форми власності та господарювання в зоні Лісостепу (за даними П. І. Бойка)

Виробничі типи господарств

Сівозміни

Структура посівних площ,%

Середній урожай, ц/га

Вихід з 1 га ріллі, ц

Зернових

Цукрових буряків

Кормових

У т.ч. багаторічних трав

Зернових

Цукрових буряків

Зерна

Цукру

Кормових одиниць

Перетравного протеїну

Зерно-буряково-тварин-ницькі:

Зерно-бурякові

зона нестійкого зволоження

55-60

15-20

23-25

10-12

36-41

395-500

20-24

11-15

81-96

7-8

зона достатнього зволоження

48-52

22-25

18-25

10-12

38-42

-

18-21

18-21

90-100

7-8

За виробництвом:

Зернофуражні

свинини і продукції птиці

65-70

10-18

15-20

8-12

36-42

404-493

25-30

8-15

64-98

6,5-10

яловичини

44-2

15-18

32-36

12-18

38-41

-

18-21

11-15

82-105

7,5-10

молока

45-50

15-18

30-38

12-20

38-42

-

17-20

11-15

85-105

8-10

нетелей

45-48

10-13

32-44

14-23

40-43

-

18-19

8-11

85-106

8- 10

Для фермерських господарств, які здебільшого вузькоспеціалізовані, варіанти схем польових сівозмін можуть бути такими:

I. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на зерно, гречка; 5 - ярі + конюшина.

II. 1 - багаторічні трави, горох, гречка; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки, кукурудза; 4 - ячмінь + багаторічні трави.

III. 1, 2 - конюшина в сумішці з тимофіївкою; 3 - озима пшениця + післяжнивні та озимі проміжні; 4 - кукурудза, кормові коренеплоди; 5 - ячмінь + конюшина з тимофіївкою.

IV. 1, 2 - багаторічні трави; 3 - озимий ріпак, горох із вівсом і гірчиця біла; 4 - вика з вівсом і райграсом однорічним; 5 - озиме жито на зелений корм + багаторічні трави.

Для господарств спеціалізованих на виробництві свинини, рекомендуються такі схеми сівозмін:

I. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця + пожнивні посіви; 3 - кукурудза на зерно; 4 - картопля; 5 - ячмінь + конюшина.

II. 1 - конюшина; 2 - озима пшениця + пожнивні посіви; 3 - кукурудза на зерно, горох; 4 - картопля; 5 - ячмінь + багаторічні трави.

Можлива схема чергування культур у сівозміні для господарства, яке спеціалізується на виробництві птиці:

1 - озиме жито (з випасанням восени і весною) + поукісні посіви однорічних трав із підсівом конюшини з люцерною; 2 - конюшина з люцерною (для випасання і заготівлі трав'янистого борошна); 3 - кукурудза на зерно; 4 - ячмінь.

Господарства, які займаються вирощуванням ріпаку на зерно з подальшого переробкою його на олію, рекомендуються такі орієнтовні схеми сівозмін:

I. 1 - горох чи конюшина або кукурудза на зелений корм; 2 - озимий ріпак; 3 - озима пшениця; 4 - кукурудза на зерно; 5 - гречка або ячмінь з підсівом конюшини.

II. 1 - багаторічні трави або горох; 2 - озимий ріпак; 3 - озима пшениця; 4 - цукрові буряки; 5 - кукурудза; 6 - ячмінь + багаторічні трави.

III. 1 - горох; 2 - озима пшениця + пожнивні посіви; 3 - ячмінь; 4 - ярий ріпак; 5 - овес.

IV. 1 - конюшина; 2 - озимий ячмінь; 3 - озимий ріпак; 4 - озима пшениця; 5 - кукурудза на силос; 6 - ячмінь + конюшина.

V. 1 - чорний або ранній чистий пар; 2 - озимий ріпак; 3 - озима пшениця + післяжнивні культури; 4 - кукурудза на зерно; 5 - гречка або ячмінь.

Для підзони нестійкого зволоження зерно-буряково-тваринницької спеціалізації орієнтовними схемами польових сівозмін можуть бути:

I. 1 - пар зайняти (озимі та однорічні культури на зелений корм і ранній силос), горох; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - ярі зернові + багаторічні трави; 5 - багаторічні трави на один укіс; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки; 8 - зернобобові; 9 - озима пшениця, озиме жито; 10 - збірне поле (кукурудза на зерно і силос, соняшник, гречка).

II. 1 - багаторічні і однорічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на зерно; 5 - горох; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки, соняшник, картопля; 8 - кукурудза на силос, гречка (після цукрових буряків); 9 - озима пшениця, жито, ячмінь + післяжнивні; 10 - ячмінь, овес + багаторічні трави.

III. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - горох; 5 - озима пшениця; 6 - цукрові буряки; 7 - кукурудза на силос та зелений корм, гречка; 8 - озима пшениця; 9 - цукрові буряки; 10 - ячмінь, овес + багаторічні трави.

IV. 1 - багаторічні або однорічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на зерна і силос; 5 - горох, гречка; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки; 8 - ячмінь + багаторічні трави.

V. 1 - багаторічні трави (0,5 поля), просо, овес; 2 - багаторічні трави (0,5 поля), гречка; 3 - озима пшениця; 4 - цукрові буряки, картопля, кормові буряки; 5 - кукурудза на зерно; 6 - горох; 7 - озима пшениця; 8 - цукрові буряки; 9 - кукурудза на силос і зелений корм; 10 - ячмінь, овес із підсівом багаторічних трав, озима пшениця + пожнивні посіви.

Підзона недостатнього зволоження. У господарствах з багатогалузевим тваринництвом і часткою цукрових буряків 10% застосовують таке чергування культур: 1 - чорний пар; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряків; 4 - горох; 5 - озимі пшениця та жито; 6 - кукурудза на зерно; 7 - ячмінь, овес + багаторічні трави, кукурудза на зерно; 8 - багаторічні трави на один укіс, однорічні трави; 9 - озима пшениця; 10 - цукрові буряки, соняшник, кукурудза на зерно і силос.

Напрям спеціалізації - виробництво свинини і продукції птахівництва:

I. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на зерно; 5 - горох; 6 - озима пшениця; 7 - цукрові буряки, кукурудза на зерно, кормові коренеплоди, просо, картопля; 8 - однорічні трави на корм і силос; 9 - озима пшениця + пожнивні посіви; 10 - ячмінь + багаторічні трави.

II. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки, кормові коренеплоди; 4 - кукурудза на зерно і силос; 5 - кукурудза на зерно; 6 - горох (чина); 7 - озима пшениця; 8 - озиме жито, просо, овес, гречка; 9 - ячмінь + багаторічні трави.

Для дрібнотоварних фермерських господарств можуть бути такі схеми сівозмін:

I. 1 - багаторічні трави; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза; 5 - ячмінь + багаторічні трави.

II. 1- горох; 2 - озима пшениця; 3 - кукурудза на зерно; 4 - ячмінь.

III. 1- кукурудза на силос; 2 - озима пшениця; 3 - кукурудза; 4 - кукурудза.

IV. 1- горох; 2 - кукурудза; 3 - кукурудза; 4 - ячмінь.

V. 1- горох; 2 - озима пшениця; 3 - гречка; 4 - ячмінь. V! 1- соя, горох; 2 - кукурудза; 3 - кукурудза; 4 - ячмінь.

Ґрунтозахисні сівозміни розміщують на середньо- та сильнозмитих ґрунтах, що мають невисоку родючість, на схилах, що перевищують 5°. Для них підбирають культури, які сприяють продуктивнішому використанню цих земель та підвищенню їхньої родючості.

У сівозмінах, де передбачене використання трав, доцільніше висівати бобові трави (конюшину і люцерну), які забезпечують більше, ніж злакові сумішки, урожай зеленої маси, а також зерна наступної озимої пшениці.

У цій зоні з однорічних культур в ґрунтозахисних сівозмінах найпродуктивнішими є озима пшениця, озиме жито, просо, однорічні трави (вико-вівсяна сумішка). З просапних - високоврожайна кукурудза.

Рекомендовані такі ґрунтозахисні сівозміни:

I. 1, 2 - багаторічні трави; 3 - озима пшениця; 4 - горох; 5 - озима пшениця; 6 - ячмінь + багаторічні трави.

II. 1,2,3 - багаторічні трави; 4 - кукурудза на зерно; 5 - горох; 6 - озима пшениця; 7 - ярі зернові + багаторічні трави.

III. На дуже змитих ґрунтах: 1, 2, 3, 4 - багаторічні трави; 5 - кукурудза на зелений корм; 6 - озима пшениця або жито; 7 - ярі + багаторічні трави.

Обробіток ґрунту у сівозміні. У Лісостепу найбільшу ефективність забезпечує комбінований обробіток ґрунту, який передбачає поєднання способів полицевого, безполицевого, роторного і комбінованого заходів основного та поверхневого механічного обробітку ґрунту на різну глибину (табл. 50).

Таблиця 50

Система обробітку сірого лісового крупнопилувато-легкосуглиннового ґрунту в зерно просапній сівозміні північного Лісостепу (Інститут землеробства УААН)

Культура сівозміни

Рекомендована система обробітку ґрунту

Знаряддя обробітку, марки агрегатів

Багаторічні трави

Перед замерзанням ґрунту щілювання на глибину 45-50 см через 3-5 м, навесні боронування

ЩП-3-70; БЗСС-1,0

Озима пшениця

Лущення на глибину 6-8 см, оранка на глибину 25-27 см з боронуванням і коткуванням, боронування, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КАС-4

Цукрові буряки

Лущення на глибину 6-8 см і 10-12 см, оранка на глибину 27-30 см, чизельний обробіток на глибину 40-45 см, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; КТС-10-1; КЧП-5,4; ПЛН-4-35; ПЧ-2,5; БЗСС-1,0; УСМК 5,4Б; ВНИС-Р; ЗККШ-6

Кукурудза на силос

Дискування на глибину 8-10 см, плоско-різний обробіток на глибину 20-22 см

БДТ-7; ПГ-3-100

Озима пшениця

Дискування на глибину 6-8 см, на 10-12 см з одночасним обробітком голчастою бороною і кільчасто-шпоровими котками, боронування, передпосівна культивація

БДТ-7; БИГ-3А; ЗККШ-6; БЗСС-1,0; КПС-4


Продовження табл. 50

Кукурудза на зерно

Лущення на глибину 6-8 см, безполицевий обробіток через 10-12 днів на глибину 10-12 см, оранка на глибину 20-22 см, боронування, культивація на глибину 8-10 см, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; КТС-10-1; КЧП-5,4; КПЭ-3,8А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4

Горох

Дискування на глибину 6-8 см, оранка на глибину 20-22 см, боронування зябу, передпосівна культивація на глибину 6-8 см

БДТ-7; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4

Озима пшениця

Лущення на глибину 6-8, лущення на глибину 10-12 см з одночасним обробітком голчастою бороною і кільчасто-шпоровими котками, боронування, передпосівна культивація

БДТ-7; БИГ-3А; ЗККШ-6; БЗСС-1,0; КПС-4

Цукрові буряки

Лущення на глибину 6-8 см і 10-12 см, оранка на глибину 20-22 см, чизельний обробіток на глибину 40-45 см, боронування, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; КТС-10-1; КЧП-5,4; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; УСМК 5,4; ВНИС-Р; ЗККШ-6

Ячмінь з підсівом багаторічних трав

Лущення на глибину 6-8 см, плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см, боронування зябу, культивація на глибину 4-5 см

ЛДГ-10А; КПГ-250; БЗСС-1,0; КПС-4.

У Лівобережному Лісостепу рекомендовано:

  • - під озимі культури після всіх попередників обробіток дисковими знаряддями (до 8 см) або плоскорізними (на 10-12 см) знаряддями;
  • - під ярі колосові і зернобобові після просапних попередників обробіток безпо-лицевими знаряддями на глибину 20-22 см, а на полях, чистих від багаторічних бур'янів, - до 12-14 см;
  • - під просапні культури поліпшений зяблевий обробіток, який включає одно-три лущення на глибину від 6-8 до 10-12 см плоскорізами або важкими дисковими боронами. Під цукрові буряки оранка на глибину 30-32 см, кукурудзу і соняшник - на 25-27 см; вносять гній і проводять зяблеву оранку в першій половині жовтня (табл. 51).

Таблиця 51

Схема обробітку чорнозему типового крупно кислувато-легкосуглинкового в зерно просапній сівозміні лівобережного Лісостепу (Інститут землеробства УААН)

Культура сівозміни

Рекомендована система обробітку ґрунту

Знаряддя обробітку, марки агрегатів

Однорічні трави

Дискування на глибину 6-8 см, оранка на глибину 20-22 см, боронування, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4


Продовження табл. 51

Озима пшениця

Дискування на глибину 6-8 см, оранка на глибину 20-22 см з боронуванням і коткуванням, боронування, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КЗЗШ-6; КПС-4

Цукрові буряки

Дискування на глибину 6-8 см, лущення важкими культиваторами, оранка на глибину 27-32 см, боронування, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; КТС-10-1; КЧП-5,4; ПЯ-3-35; БЗСС-1,0; УСМК-5,4

Горох

Дискування на глибину 6-8 см, плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см, боронування зябу, передпосівна культивація на глибину 6-8 см

ЛДГ-10А; КПШ-5; КПГ-250; БЗСС-1,0; КПС-4

Озима пшениця

Лущення на глибину 5-6 см, дискування на глибину 8-10 см, коткування з боронуванням, передпосівна культивація на глибину 5-6 см

ЛДГ-10А; БДТ-7; ЗККШ-6; БЗСС-1,0; КПС-4

Кукурудза на силос

Лущення на глибину 6-8 см, через 10-12 днів обробіток лемішними лущильниками або плоско-різами на глибину 12-14 см, оранка на глибину 25-27 см, культивація з боронуванням, боронування, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; ППЛ-10-25; КПЭ-3,8А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4; КПЗ-9,7

Ячмінь

Дискування на глибину 6-8 см, через 10-12 днів плоскорізний обробіток на глибину 20-22 см, боронування, передпосівна культивація на глибину 4-5 см

БДД-7; КПГ-250; БЗСС-1,0; КПС-4.

Кукурудза на силос

Лущення на глибину 6-8 см, через 10-12 днів плоскорізний обробіток на глибину 12-14 см, оранка на глибину 25-27 см, боронування, культивація

ЛДГ-10А; КТС-10-1; КЧП-5,4; КПЭ-3,8А; ПЛН-4-35; БЗСС-1,0; КПС-4; КПЗ-9,7

Озима пшениця

Лущення на глибину 5-6 см, лущення на глибину 8-10 см з одночасним обробітком голчастою бороною і кільчасто-шпоровими котками, боронування, передпосівна культивація з боронуванням

БДТ-7; БИГ-3А; ЗККШ-6; БЗСС-1,0; КПС-4; КЗК-10

Соняшник

Лущення на глибину 6-8 см, обробіток безполи-цевими знаряддями на глибину 10-12 см, оранка на глибину 25-27 см, чизельний обробіток на глибину 40-45 см, боронування, передпосівна культивація

ЛДГ-10А; КПЭ-3,8А;

КЧП-5,4; ПЛН-4-35;

БЗСС-1,0; КПС-4

На чорноземах типових середньосуглинкових у типовій зернопросапній сівозміні із таким чергуванням культур: 1 - конюшина; 2 - озима пшениця; 3 - цукрові буряки; 4 - кукурудза на силос; 5 - озима пшениця; 6 - кукурудза на зерно; 7 - горох; 8 - озима пшениця; 9 - цукрові буряки; 10 - ячмінь з підсівом конюшини - вчені Національного аграрного університету (професор Ґудзь В. П.) рекомендують полицево-плоскорізний та полицево-чизельний обробіток. Полицево-плоскорізний обробіток включає дві оранки ярусними плугами ПНЯ-4-40 під цукрові буряки, два поверхневих обробітки важкими дисковими боронами під озиму пшеницю після гороху і кукурудзи на силос та обробіток плоскорізами типу КПГ-250 під решту культур сівозміни. Система полицево-чизельного обробітку аналогічна полицево-плоскорізному, але замість плоскорізу пропонується використовувати чизель.

За даними Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції, на чорноземах реградованих найдоцільнішою і сприятливою для швидкого впровадження у виробництво є диференційована полицево-безполицева система різноглибинного основного обробітку з використанням побічної продукції (солома озимих і стебла кукурудзи) як органічного добрива. У зернопросапній сівозміні рекомендується: під горох - плоскорізний обробіток або дискування на глибину 8-10 см + поглиблення плоскорізом-щілювачем ПЩН-2,5 на 45 см; під озиму пшеницю - дисковий або плоскорізний обробіток на 8-10 см; під кукурудзу - чизельний обробіток на 25-27 см або плоскорізом-щілювачем на 8-10 та 45 см; під цукрові буряки - оранка на 30-32 см; під ячмінь - плоскорізний обробіток на 20-22 см.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>