Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виникнення і розвиток педагогіки в Україні

В Україні відбувалися ті самі процеси народження педагогіки в надрах філософської думки.

З огляду на минуле, слід відзначити, що початок першого тисячоліття на теренах України знаменувався виходом на світову арену об'єднаних слов'янських племен. Рубіж першого і другого тисячоліття це прийняття християнства й утворення могутньої європейської держави — Київської Русі. Кінець другої тисячі років позначений тим, що у світовій спільності з'явилася одна з найбільших європейських держав — Україна.

Важливою частиною в процесі державотворення в суверенній Україні є формування та втілення в життя власної політики в галузі освіти. Її зміст викладено в державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ ст.), Законі України "Про освіту", де в основу пріоритетних принципів розвитку її системи поставлено гуманізацію і демократизацію всіх складових елементів нашої освіти та національна спрямованість. Історія освіти і педагогічної думки України допомагає виробленню творчого критичного ставлення до минулого, дає змогу бачити закономірності розвитку освіти і педагогічних ідей, порівнювати їх, виділяти загальне і часткове, особливе і характерне. У процесі аналізу, історичних фактів виявити все позитивне, що виправдало себе і використати його в подальших дослідженнях та в практичній роботі.

Київська Русь мала спеціальних педагогічних трактатів. Педагогічні ідеї можна було віднайти в літературних пам'ятках різних жанрів, творах образотворчого мистецтва, в усних проповідях, у церковній практиці.

Ознайомлюючись з педагогічними ідеалами і практикою виховання підростаючого покоління в ХШ-ХУІІ ст., варто відзначити, що своєрідними дидактичними правилами були народні педагогічні джерела, прислів'я, приказки, пісні, казки та інші фольклорні матеріали. У багатьох у них втілена глибока повага народу до знань, науки, вмінь.

Вершиною української народної педагогіки сучасні дослідники вважають козацьку педагогіку, яка втілює в собі "національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти національної свідомості, духовності народу" (Освіта — 1882-1 вересня).

Основою виховання дітей змалку були провідні ідеї козацького руху (свобода і незалежність України, суверенність особи, народовладдя).

Розвиток педагогічної думки в Україні тісно пов'язаний з прогресивними течіями в російському та українському соціальному житті, що зумовлено історичними причинами.

Яскрава сторінка в історії розвитку освіти та педагогічної думки в Україні — діяльність братських шкіл. Аналіз їх статутів свідчать про гуманізм і народність педагогічних ідей, що лежали в основі їхньої роботи, про розвиток традиційних положень вітчизняної педагогіки, яка брала свій початок у народній практиці виховання, про зв'язок школи з життям народу.

Здобутки української етнопедагогіки високі і незаперечні. На її ґрунті виросло багато яскравих постатей мислителів, просвітників, педагогів. Серед них — Володимир Мономах, Петро Могила, Симеон Полоцький, Іван Федоров, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Т. Г. Шевченко, Михайло Максимович, Олександр Духнович, Микола Пирогов, Костянтин Ушинський, Антон Макаренко, Василь Сухомлинський і багато інших.

До речі, у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття в Україні на питаннях освіти і виховання зосереджували свої зусилля майже всі діячі культури і мистецтва, літератури і науки.

Т. Г. Шевченко (1814-1861) підготував і видав "Букварь южнорусский", П. А. Грабовенко (1864-1902) присвятив ряд статей проблемам народної освіти, Леся Українка (1871-1913) обстоювала необхідність народної освіти змальовувала жалюгідність сільських шкіл і учителів.

Таким чином, слід відзначити що всі видатні педагоги минулого досягали значних успіхів завдяки тому, що свою педагогічну творчість будували на ґрунті народної педагогіки. Передові держави світу досягали значного наукового культурного й економічного прогресу завдяки збільшенню і примноженню національних навчально-виховних традицій свого народу.

Тож наявність такого могутнього феномена, як народна педагогіка яскраво свідчить про те, що ми вступимо в освітні процеси ХХІ ст. не з порожніми руками. Треба тільки повною мірою використовувати цей багатющий скарб як для подальшого розвитку народної педагогіки. Так і для високого злету на її основі наукової педагогічної думки в Україні.

Предмет і завдання педагогіки

Кожна наука має свій предмет і об'єкт дослідження і є найвищим синтезом знань про ті явища дійсності які нею вивчаються. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємозв'язках з іншими науками.

Об'єкт науки — це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Один і той же об'єкт може вивчатися різними науками.

Наприклад, людина вивчається антропологією, фізіологією, психологією, соціологією; процес виховання людини педагогікою, соціологією, фізіологією, медициною, загальною, соціальною віковою психологією тощо.

Предмет науки — це те, що кожна наука вивчає в об'єкті. Так предметом вікової психології у виховному процесі є закономірності і механізми психічного розвитку людини і особистості, формування від народження до старості. А предметом педагогіки — є сам процес спрямованого розвитку і формування людської особистості в умова виховання, навчання освіти. Це означає, що закономірності виховання людини зумовлені закономірностями розвитку й формування її як соціальної істоти; законами діяльності людини, специфічними законами процесу виховання, що криються в його структурі.

Загальним завданням педагогіки є виявлення, вивчення та обґрунтування закономірностей і законів формування та розвитку людської особистості, розробка на цій основі теорії та методики виховання як спеціально організованого педагогічного процесу.

Отже завданням педагогіки є:

  • - вивчення і всебічне осмислення процесу розвитку особистості, а також тих глибинних залежностей, які існують між розвитком і вихованням;
  • - визначення мети та завдання виховання;
  • - дослідження методів і форм організації виховання;
  • - вироблення нових педагогічних технологій виховання та навчання. Виховання в широкому його розумінні включає й освіту і навчання.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші