Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформація для прийняття рішень у контексті збалансованого розвитку

Інтегрування систем екологічного управління на міжнародному й між-секторальному (міжгалузевому) рівнях потребує зменшення інформаційно­го розриву і розширення обсягів наявної інформації та доступу до неї. Зазначимо, що на міжнародному, міжсекторальному і міжрегіональному рівнях існує розрив між повнотою, наявністю, якістю, узгодженістю, стан-дартизованістю і доступністю даних, що істотно обмежує національні та міжнародні можливості прийняття рішень стосовно екологічного управ­ління і збалансованого розвитку.

Для зменшення інформаційного розриву потрібно:

  • • розробити узгоджену систему показників гармонізації життєдіяль­ності і збалансованого розвитку на місцевому, регіональному (облас­ному), державному й корпоративному рівнях;
  • • вдосконалити процес збирання й використання даних шляхом веден­ня переліку тих даних, які стосуються навколишнього середовища, ресурсів та розвитку і грунтуються на національних і регіональних пріоритетах управління збалансованим розвитком;
  • • вдосконалити методи оцінки й аналізу даних шляхом розробки прак­тичних рекомендацій щодо погодженого скоординованого збирання даних та їх оцінки на національному, регіональному і міжнародному рівнях. Національні, регіональні і міжнародні центри збирання даних і обробки інформації створюють постійно діючі точні системи зби­рання даних із використанням географічних інформаційних техно­логій, експертних систем, моделей та інших методів для оцінки та аналізу даних;
  • • створити системи інформації, що розвиваються, шляхом проведення необхідних організаційних змін на національному рівні для забезпе­чення комплексного підходу до інформації про навколишнє середо­вище і розвиток;
  • • зміцнити потенціал у галузі традиційної інформації шляхом створен­ня механізмів підтримки для забезпечення місцевих громад і корис­тувачів ресурсами, інформацією та спеціальними знаннями, необхід­ними для гармонізації життєдіяльності, заощадливого використання ресурсів із застосуванням, за необхідності, традиційних і місцевих знань та підходів, що має особливо важливе значення для населення сільських і міських районів.

Управління інформацією в багатьох країнах не відповідає вимогам інте­грації, зважаючи на нестачу фінансових ресурсів і кваліфікованих кадрів, непоінформованість про цінність і наявність такої інформації, а також че­рез низку інших невідкладних або злободенних проблем. Навіть за наяв­ності цієї інформації доступ до неї іноді буває ускладнений або через відсутність технології, що забезпечує ефективність такого доступу, або через витрати, пов'язані з цим доступом, особливо коли йдеться про інформацію, шо зберігається за межами країни і надається на комерційній основі.

Для розширення обсягів наявної інформації та доступу до неї потрібні:

  • • виробництво інформації, яка буде використана в процесі прийняття рішень і має орієнтуватися на різноманітні групи користувачів та форми доступу, більш прийнятні для такого процесу. Слід створюва­ти або посилювати механізми перетворення наукових і соціально-економічних оцінок на інформацію, придатну як для планування, так і для суспільного користування. Необхідно використовувати елек­тронні і неелектронні форми;
  • • встановлення стандартів та методів обробки інформації шляхом ство­рення механізмів ефективного і узгодженого обміну нею на місцево­му, державному, корпоративному й міжнародному рівнях, у тому числі розробки форматів даних, форм доступу до інформації та її роз­повсюдження, а також засобів зв'язку;
  • • підготовка документації шляхом документального оформлення даних про джерела наявної інформації та обмін ними у відповідних органі­заціях. Слід заохочувати налагодження ділових зв'язків і координації в межах широкого кола інших учасників, включаючи угоди з неурядо­вими організаціями в галузі обміну інформацією і заходи щодо обміну інформацією про проекти в галузі збалансованого розвитку. Необхідно заохочувати приватний сектор зміцнювати механізми обміну наявни­ми у ньому досвідом та інформацією про збалансований розвиток;
  • • створення і зміцнення потенціалів у галузі електронних мереж зв'яз­ку шляхом використання різноманітних ініціатив із створення таких мереж, щоб підтримати процес обміну інформацією; надання досту­пу до баз даних і до інших джерел інформації; сприяння підтримці зв'язку для розв'язання більш комплексних завдань, наприклад за­вдання щодо впровадження Порядку денного на XXI століття. Слід також розробити механізми впровадження необхідного передавання вхідної і вихідної інформації в межах неелектронних систем зв'язку, щоб забезпечити охоплення тих, хто не може брати участь у діяль­ності щодо передавання інформації з використанням електронних мереж зв'язку;
  • • використання корпоративних джерел інформації шляхом проведення обстежень наявної в приватному секторі інформації, діючих ме­ханізмів її розповсюдження, щоб виявити недоліки і можливі шляхи їх усунення на комерційних засадах.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші