Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Господарське право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво

У договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт (ціну договору) чи спосіб її визначення. Ціна встановлюється на основі базисного рівня кошторисної вартості та додаткових витрат підрядника (подорожчання матеріальних ресурсів, різні надбавки при реалізації через посередників тощо).

Згідно зі ст. 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі, який може бути приблизним та твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни в такий кошторис можуть бути внесені тільки за згодою сторін.

Якщо виникає необхідність значно перевищити приблизний кошторис, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Якщо підрядник своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення приблизного кошторису, то він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування додаткових витрат, які він поніс.

Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення. У разі істотного зростання після укладання договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, які надавали треті особи, підрядник має право вимагати збільшення встановленої вартості робіт, а у випадку відмови замовника - розірвання договору.

Правила визначення вартості будівництва: Державні будівельні норми України, затверджені наказом Держбуду від 27.08.2000 р. (ДБН 2000).

Якщо в договорі не передбачена попередня оплата виконаної роботи чи окремих її етапів, замовник зобов'язаний виплатити обумовлену договором ціну після кінцевої здачі об'єкта будівництва, за умови, що робота виконана належним чином та в обумовлений строк, чи за згодою замовника - достроково.

Як правило, оплата робіт проводиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за згодою сторін. Порядок розрахунків за виконання підрядником робіт визначається за згодою сторін. Можуть передбачатись платежі щомісячні чи щоквартальні або за фактично виконані роботи. Підрядник має право вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір передбачені договором.

У випадку пошкодження об'єкта будівництва внаслідок нездоланної сили до встановленого договором строку здачі об'єкта, а також у випадку неможливості завершити будівництво чи будівельні роботи з інших причин, які не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу чи оплату витрат, якщо інше не встановлено договором.

У разі, коли виникає необхідність консервації будівництва через незалежні від сторін обставини, замовник зобов'язаний оплатити підряднику виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, які пов'язані з консервацією об'єкта.

Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

Відповідальність сторін за порушення договору підряду на капітальне будівництво може бути передбачена як в нормативному (передбаченому законодавством), так і в договірному (передбаченому укладеним договором) порядку.

Ст. 322 ГК України за невиконання чи неналежне виконання обов'язків за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона виплачує штрафні санкції, а також відшкодовує іншій стороні збитки в сумі, яка не покривається штрафними санкціями, якщо інший порядок не передбачений законом. За загальним принципом цивільноправової відповідальності сторони несуть відповідальність за порушення договору тільки за наявності їх вини. Оскільки відповідальність за порушення субпідрядниками їх зобов'язань покладається на генерального підрядника, він несе відповідальність перед замовником не тільки за свою вину, а й за вину третіх осіб (субпідрядників).

Недоліки, які виявлені при прийнятті роботи (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, узгоджені із замовником. При порушені строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

Позовна давність для вимог, які випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником та становить:

  • - один рік - щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у випадку якщо недоліки не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття роботи - два роки;
  • - три роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття роботи - десять років;
  • - тридцять років - щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварії.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші