Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Безготівковий обіг

Безготівковий обіг – сума платежів за певний період часу, які не потребують використання готівки. Він здійснюється двома способами: переказуванням грошових коштів з одного рахунку на інший у кредитних закладах та проведенням взаємозаліків зустрічних вимог без використання готівки.

Загальні принципи організації системи безготівкових розрахунків у господарському обігу України визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", що затверджена постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 1996 р. № 204:

 • 1) обов'язковість зберігання грошових коштів на розрахункових, поточних та інших рахунках банків;
 • 2) підприємства свої грошові платежі і розрахунки здійснюють через банки шляхом самостійного вибору форми рахунків, що закріплюється у договорах і угодах із банками;
 • 3) платежі покупців за товарно-матеріальні цінності й послуги здійснюються через банки лише за наявності достатніх коштів на рахунках платників;
 • 4) кошти з рахунку підприємства списуються за розпорядженням власника.
 • 5) момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до терміну відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • 6) зарахування коштів на рахунок утримувача, як правило, проводиться після списання відповідних сум з рахунку платника;
 • 7) підприємства мають право вибору банків для відкриття своїх рахунків*35.

*35: { Демківський A3. Гроші та кредит: навч. посіб. / А.В. Демківський. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.; Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник / А.І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 432 с.}

Взаємозв'язки між структурними компонентами системи безготівкових розрахунків можна зобразити у вигляді схеми (рис. 2.5).

Виникнення і поширення безготівкових розрахунків цілком змінило характер ринкових відносин. З появою електронних платіжних систем контроль з боку держави за діяльністю суб'єктів ринку став тотальним. Ринкові відносини розпалися на офіційні (безготівковий обіг) і неофіційні (тіньові) – переважно готівковий обіг;

Є чимало видів безготівкових платіжних документів. Основні форми безготівкових розрахунків із зазначенням їх переваг та недоліків та сферою застосування наведено у дод. А у табл. А1.

Безготівкові розрахунки можна класифікувати за різними ознаками (табл. 2.3).

Згідно з класифікацією Банку міжнародних розрахунків безготівкові платіжні документи можна поділити на кредитові та дебетові.

За кредитового переказу платіжне розпорядження рухається у тому самому напряму, що й кошти, – від платника до одержувача. Іншими словами, платник передає своєму банку розпорядження продебетувати його рахунок і перерахувати кошти на рахунок отримувача платежу.

Взаємозв'язки між структурними компонентами системи безготівкових розрахунків

Рис. 2.5. Взаємозв'язки між структурними компонентами системи безготівкових розрахунків

Таблиця 2.3. Класифікація безготівкових розрахунків

Критерій

Безготівкові розрахунки

Склад учасників

Міжгосподарські обслуговують відносини між клієнтами. Міжбанківські обслуговують відносини між банками

Призначення платежу

Розрахунки за товарними операціями – платежі за товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи. Розрахунки за нетоварними операціями – сплата податків та перерахування інших платежів до бюджету, одержання і повернення банківських позик, страхування сум тощо

Строк виконання платежу

Строковий платіж – кожна поставка оплачується негайно. З відстрочкою платежу, коли товар продають у кредит. Достроковий платіж:

 • а) авансовий платіж, коли частина оплати передує відвантаженню товару;
 • б) попередня оплата, коли отримувачу перераховують усю суму до моменту відвантаження товару.

Прострочений платіж – платіж, що не сплачений своєчасно. Пролонгований платіж – платіж, виконання якого за домовленістю сторін перенесено на пізніший строк

Джерела коштів, призначених для здійснення платежу

За рахунок власних коштів платника, коли платіж здійснюється із рахунку платника в банку. За рахунок банківського кредиту. За рахунок комерційного кредиту

Спосіб

перерахування коштів

Прямим перерахуванням з рахунку платника на рахунок бенефіціара.

Заліком взаємних вимог (кліринг), коли взаємні зобов'язання боржника й кредитора погашаються у рівновеликих сумах і за різницю здійснюється платіж на загальних підставах. Періодичними перерахуваннями (плановими платежами), коли розрахунки проводять не за кожну окрему поставку, а періодично, в передбачені договором строки

Місце проведення

Внутрішньодержавні (внутрішньоміські, що здійснюються в межах одного населеного пункту, і міжміські – за його межами).

Міждержавні – між господарськими суб'єктами, які знаходяться на територіях різних держав

Гарантія платежу

Гарантовані – забезпечення гарантії платежу за рахунок депонування коштів.

Негарантовані – безготівковий розрахунок, за якою платіж не 1 гарантується

За дебетового переказу платіжне розпорядженні рухається у зворотному щодо коштів напрямку – від одержувача платежу до платника. Тобто одержувач платежу віддає банку платника розпорядження на списання коштів з рахунку платника, переказ цих коштів отримувачу платежу та їх зарахування на рахунок останнього.

До інструментів безготівкових розрахунків, які ґрунтуються на дебетових переказах, належать:

 • – векселі;
 • – чеки;
 • – банківські тратти;
 • – поштові перекази;
 • – прямі дебетові списання.

До інструментів безготівкових розрахунків, які ґрунтуються на кредитових переказах, належать:

 • – доручення про кредитовий переказ у системі "жиро";
 • – постійні доручення;
 • – доручення про переказ у системі SWIFT.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші