Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кругопотік ресурсів і продуктів

У кожному цивілізованому суспільстві ресурси і продукти перебувають у безперервному русі, що показано на рис. 3.1, верхня половина цієї схеми показує рух ресурсів. Тут домогосподарства, які безпосередньо або опосередковано (як власники торговельно-промислових корпорацій), володіють усіма економічними ресурсами, постачають ці ресурси підприємствам. Останні, ясна річ, пред'являють попит на ресурси, бо саме з їх допомогою фірми виготовляють товари та послуги. Взаємодія попиту і пропозиції на безліч людських і матеріальних ресурсів установлює ціну на кожний із них. Платежі, які здійснюють підприємства, купляючи ресурси, являють собою витрати цих підприємств, але одночасно вони подвоюють потоки заробітної плати, ренти, відсотка і прибутків у домогосподарства, що постачають ресурси.

Аналогічний процес відбувається і з ринком продуктів, що показано у нижній половині схеми. Грошовий дохід, отриманий домогосподарствами від продажу ресурсів як такий, немає реальної цінності. Споживачі не можуть ні їсти, ні одягати на себе монети і паперові гроші. Тому в процесі витрачання грошового доходу домогосподарства виявляють свій попит на безліч товарів і послуг.

Кругопотік ресурсів, продуктів і доходів

Одночасно підприємства з'єднують придбані ними ресурси для виробництва і пропозиції товарів і послуг на тих самих ринках. Взаємодія цих рішень про попит і пропозицію і визначає ціни на товари. Варто зауважити, що з позиції підприємств потік споживчих видатків на товари і послуги формує виручку або дохід від продажу цих товарів та послуг.

Схема кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів демонструє складне, взаємозв'язане переплетення процесів прийняття рішень і економічної діяльності. Варто звернути увагу на те, що і домогосподарства, і підприємства одночасно виступають на обох основних ринках, але у кожному випадку з протилежних боків.

На ринку ресурсів підприємства виступають як покупці, тобто на боці попиту, а домогосподарства як власники ресурсів

і постачальники виступають продавцями, тобто на боці пропозиції. На ринку продуктів вони міняються місцями: домогосподарства як споживачі опиняються у стані покупців, тобто на боці попиту, а підприємства перебувають уже в таборі продавців, тобто на боці пропозиції. Разом з тим кожна із цих груп економічних одиниць одночасно і купує, і продає.

Важливе місце у здійсненні цих угод посідає проблема рідкісності. Оскільки домогосподарства володіють лише обмеженими ресурсами для постачання підприємств, грошові доходи споживачів також обмежені. Обмежена кількість гривень, певна річ, не дозволяє придбати всі товари і послуги, які споживач хоче купити, так само і рідкісність ресурсів обмежує виробництво готових товарів і послуг. Отже, проблема рідкісності ресурсів і прийняття правильного рішення є визначальною в аналізі схеми.

Таким чином, в умовах ринкової економіки домогосподарства як власники ресурсів продають їх підприємствам, а як споживачі витрачають свій грошовий дохід, отриманий від продажу ресурсів, на купівлю товарів і послуг. Щоб виготовляти товари і послуги підприємства мусять купувати ресурси; їхня продукція потім продається домогосподарствам в обмін на споживчі видатки останніх, а з точки зору підприємств в обмін на отриману ними виручку. Кінцевим результатом цього процесу є реальний потік економічних ресурсів (на схемі він рухається проти годинникової стрілки, а грошовий потік доходів і споживчих видатків — за годинниковою стрілкою). Усі ці потоки рухаються одночасно і безперервно.

Варто відзначити, що схема кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів не відображає всього розмаїття взаємозв'язків і взаємозалежностей між окремими домогосподарствами, окремими підприємствами, окремими ресурсними і продуктовими ринками у реальному житті. Не показує вона також і угод, що здійснюються всередині секторів підприємств і домогосподарств. Основна перевага цієї моделі кругопотоку полягає в тому, що вона розкриває фундаментальні принципи функціонування чистого ринку.

У моделі кругопотоку зовсім не враховується економічна роль держави, оскільки інститути чистого ринку передбачають створення замкненої, саморегульованої економіки, в якій роль уряду незначна.

На цій стадії аналізу схема не враховує і ролі міжнародного ринку. Вона також передбачає, що домогосподарства витрачають повністю весь свій грошовий дохід, а значить, потоки доходу і видатків є постійними. У реальних параметрах це означає, що рівні виробництва і зайнятості також постійні.

Модель кругопотоку не слід розглядати як вічний рушій. Описувані цією моделлю економічні процеси вичерпують людську енергію і поглинають матеріальні ресурси. Більше того, проблеми забруднення навколишнього середовища, які набули широкого розголосу, зумовлені тим, що більша частина ресурсів, вкладених у процеси виробництва і споживання, повертається в систему у вигляді тих чи інших відходів.

Аналіз кругопотоку також не пояснює, як фактично формуються ресурсні і ринкові ціни. Необхідно відзначити, що всі основні факти і процеси, які у цій схемі не враховані, будуть розкриті у наступних темах.

Підсумки

 • 1. Ринок — це механізм, що регулює взаємовідносини між продавцями та покупцями.
 • 2. Основними умовами виникнення та ефективного функціонування ринку є поділ праці (спеціалізація) і різноманітність форм власності та видів господарювання.
 • 8. Спеціалізація функцій дає змогу кожній людині і кожній сфері суспільної діяльності з найбільшою вигодою використати кожну специфічну відмінність кваліфікації і ресурсів. Вона не тільки ґрунтується на відмінності здібностей різних людей, але й сама викликає і посилює ці відмінності.
 • 4. Власність — це сукупність прав окремої людини, груп людей, держави щодо володіння, розпорядження та використання конкретних благ. Є чимало й інших визначень власності, зокрема її розглядають як певну історичну форму привласнення життєвих благ, насамперед засобів виробництва. Основною формою власності в умовах ринкової економіки є приватна власність.
 • 5. Оскільки в Україні панівною формою власності була державна, яка залишилась у спадок від колишнього СРСР, то одним із найважливіших завдань, що виникло перед Україною після здобуття незалежності, було створення умов для трансформації одержавленої власності в її різноманітні форми.
 • 6. Основними принципами ринкової економіки є: приватна власність, максимальна свобода підприємництва, свобода вибору власників економічних ресурсів та споживачів, стимулювання особистого інтересу, свобода ціноутворення, повна відповідальність за результати своєї господарської діяльності, самостійність у розпорядженні цими результатами, необмеженість у зростанні особистих доходів членів суспільства, рівноправність усіх форм власності і видів господарювання, конкуренція як антипод монополії, обмеженість втручання держави в економічні відносини тощо.
 • 7. В умовах ринкової економіки домогосподарства як власники ресурсів продають їх підприємствам, а як споживачі витрачають свій грошовий дохід, отриманий від продажу ресурсів, на купівлю товарів і послуг. Щоб виготовляти товари і послуги підприємства мусять купляти ресурси; їхня продукція потім продається домогосподарствам в обмін на видатки споживачів. Кінцевим результатом цього процесу є реальний потік економічних ресурсів. Усі ці потоки рухаються одночасно і постійно.

Терміни і поняття

Ринок; товар; власність; приватна і державна власність; поділ праці і спеціалізація; роздержавлення; приватизація; свобода підприємництва; свобода вибору; особиста вигода й особистий інтерес; конкуренція; монополія; схема кругопотоку ресурсів; продуктів і доходів.

Питання для повторення

 • 1. Дайте визначення ринку,
 • 2. Розкрийте основні умови виникнення та ефективного функціонування ринкової економіки.
 • 3. Досконала і недосконала конкуренція.
 • 4. Назвіть і поясніть основні принципи ринку.
 • 5. Які проблеми виникають у зв'язку із збільшенням основного капіталу в умовах економіки повної зайнятості ресурсів і повного обсягу виробництва? Проілюструйте цю проблему з допомогою кривої виробничих можливостей.
 • 6. Які переваги поділу праці і спеціалізації у використанні людських і матеріальних ресурсів? Які недоліки? Поясніть тезу: "Обмін є результатом спеціалізації".
 • 7. У чому полягає обмеженість моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші