Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Завдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операцій

На частину господарських операцій за рухом готівкових грошових коштів у сільськогосподарських операціях припадає до 30% записів. Під час перевірки касових операцій необхідно передусім узагальнити канали надходження та витрачання грошових коштів.

У звіті касира операції з оприбуткування і витрачання грошових коштів відображаються окремо. Тому при розробці систематизованих завдань з перевірки касових операцій можна визначити, що найбільш загальною ціллю перевірки грошових коштів у касі є:

 • o вивчення правильності зберігання;
 • o встановлення правильності оприбуткування;
 • o встановлення правильності витрачання;

При цьому до основних завдань перевірки можна віднести:

 • - встановлення стану зберігання та схоронності готівки та цінних паперів;
 • - встановлення законності операцій з готівковими грошовими коштами;
 • - встановлення дотримання касової дисципліни;
 • - вивчення порядку відображення інших операцій.

Під час перевірки стану зберігання та схоронності грошових коштів особлива увага звертається на дотримання умов їх зберігання. При цьому встановлюють:

 • o стан приміщення, де зберігаються грошові кошти, і сейфа;
 • o чи забезпечено на підприємстві належне зберігання грошових коштів у касі та при їх доставці з банку;
 • o чи дотримуються правила ведення касової книги (своєчасний запис у касову книгу, відсутність виправлень, чіткість записів та ін.);
 • o чи проводиться на підприємстві не рідше одного разу в квартал раптова інвентаризація каси;
 • o чи є у касира затверджений керівником підприємства перелік осіб, які мають право підписувати касові документи та зразки їх підписів;
 • o чи забезпечене належне збереження ключів-дублікатів від сейфа, що виключає можливість використання їх сторонніми особами;
 • o чи є додаткові залізні двері (чи покриті залізом) в касу;
 • o чи забезпечується каса охороною в нічний час;

Під час перевірки необхідно враховувати, що касир несе повну матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів, тому він повинен бути ознайомлений з "Положенням про ведення касових операцій", із нього повинен бути відібраний "Договір про матеріальну відповідальність".

Виявлення законності операцій з готівковими грошовими коштами проводиться шляхом попередньої систематизації окремих завдань аудиту.

До таких завдань можна віднести:

 • - встановлення повноти і своєчасності оприбуткування всіх грошових коштів;
 • - встановлення повноти і своєчасності перерахування грошових коштів на поточні рахунки в банку з каси;
 • - виявлення підтвердження усіх виплат відповідними документами;
 • - виявлення дотримання установлених термінів виплат заробітної плати, підзвітних сум та ін.;
 • - виявлення можливості отримання виручки від продажу товарно-матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами (зав. складами, комірниками та ін.);
 • - виявлення відповідності всіх фактичних бухгалтерських записів операціям, які рекомендовані Наказом про облікову політику підприємства і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку;
 • - виявлення правильності відображення бухгалтерських операцій. Особливо необхідно вивчити бухгалтерські операції, які були проведені після здійснення планових і непланових інвентаризацій каси. Тут необхідно перевірити законність операцій з відображення виявленого надлишку та нестачі грошових коштів, якщо такі мали місце при поточних перевірках.

Порушенням також є недотримання касової дисципліни. У цьому випадку виявляють:

 • o чи було своєчасним внесення грошових коштів на рахунки банку;
 • o дотримання встановленого ліміту каси;
 • o дотримання правильності цільового використання грошових

коштів;

 • o незаконне витрачання грошових коштів з виручки;
 • o випадки видачі готівки "у борг" іншим підприємствам;
 • o випадки видачі готівки на відрядні витрати понад установлений ліміт;
 • o своєчасність повернення готівки, яка видана для поїздки у відрядження і яка не була використана;
 • o правильність оформлення касової книги і реєстраційного журналу;
 • o дотримання тендерної системи порядку сплати за товари та послуги.

Під час перевірки дотримання інших пунктів "Положення про ведення касових операцій" встановлюється:

 • - правильність оформлення прибуткових та видаткових касових ордерів, відомостей на видачу заробітної плати, Касової книги та інших документів;
 • - своєчасність записів у Касову книгу та передачі звітів до бухгалтерії;
 • - випадки незаконного покладання обов'язків касирів на працівників, які пов'язані з нарахуванням заробітної плати.

Щоб перевірити правильність оформлення касових документів та ведення Касової книги необхідно поставити такі залити:

 • - чи всі записи в первинних документах та касовій книзі тотожні;
 • - чи нема в первинних касових документах та Касовій книзі виправлень;
 • - чи заносяться дані паспорта одержувача у видаткові касові ордери при видачі коштів;
 • - чи відповідають підписи в касових документах підписам одержувачів коштів;
 • - чи гасяться касові документи штампом "Сплачено" чи "Погашено";
 • - чи є взаємна кореспонденція за бухгалтерськими рахунками у касовому ордері та Касовій книзі.

Якщо аудитором проводиться перевірка стану контролю касової готівки, то аудитор повинен вивчити:

 • o чи проводиться внутрішньогосподарська перевірка каси не рідше одного разу в квартал;
 • o чи проводиться суцільна перевірка оприбуткування та витрачання грошових коштів. При цьому аудитор може провести суцільну перевірку прибуткових, а потім видаткових ордерів. Можна перевіряти прибуткові та видаткові ордери в один прийом;

* чи відповідають записи в Реєстраційному журналі записам у Касовій та Головній книзі;

* чи встановлено коло осіб, пов'язаних з прийманням та видачею готівки.

Для більш детального дослідження порядку відображення руху грошових коштів у касових документах та Касовій книзі аудитор також перевіряє:

 • - правильність оплати готівкою за послуги (надходження за автотранспортні послуги, проживання) від кінотеатрів, бань, буфетів, ларьків;
 • - правильність видачі грошових коштів іншим касирам;
 • - можливість безпідзвітного списання коштів на витратні рахунки;
 • - можливість виплати грошових коштів при завищенні ваги тварин під час приймання їх від населення.

До об'єктів перевірки касових операцій відносять:

* приміщення, які забезпечують схоронність грошових коштів;

* готівкові грошові кошти;

* грошові документи в національній валюті;

* грошові документи в іноземній валюті;

* грошові кошти в дорозі в національній валюті;

* грошові кошти в дорозі в іноземній валюті;

* прибуткові та видаткові касові документи;

* відомості на видачу заробітної плати;

* інші касові документи;

* Журнали реєстрації прибуткових та видаткових документів;

* Касова книга;

* Головна книга;

* Журнали-ордери № З А с.-г;

* інші касові документи.

Джерелами перевірки, як правило, є об'єкти дослідження. Послідовність перевірки здійснюють згідно з поставленими завданнями.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші